Om en vecka börjar strejk i 10 städer om ingen lösning nås – hur har vi hamnat här?

26.04.2022 - 17:26 Nyheter
Illustration

På tisdag om en vecka inleds en storskalig strejk i hela kommunsektorn om ingen avtalslösning nås innan dess. Strejken i 10 olika städer omfattar 22 000 OAJ-medlemmar. Totalt berör strejken 81 000 kommunanställda.

Hittills har redan sammanlagt 11 000 OAJ-medlemmar strejkat i sex städer. Hur har vi hamnat i en situation där en ännu större strejk står för dörren? Det är 38 år sedan lärarna strejkade senast.

Arbetsmarknadsläget är nu sämre än under de tidigare årens svåra kollektivavtalsförhandlingar. Den bakomliggande orsaken är den fleråriga utvecklingen där lönerna i den kommunala sektorn ständigt släpat efter den privata sektorns löneutveckling. De kommunala lönerna motsvarar inte arbetets svårighetsgrad eller utbildningsnivå.

Förhandlingarna om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen pågick intensivt från och med årsskiftet men avbröts i slutet av februari. Den 1 mars började förhandlingarna under riksförlikningsman Vuokko Piekkalas ledning. Hon gav i slutet av mars ett medlingsbud som arbetstagarparterna förkastade.

Ett medlingsbud väntas av förlikningsnämnden i slutet av veckan

Den 8 april tillsattes en förlikningsnämnd för att lösa kommunsektorns arbetstvist. Det är högst ovanligt att en förlikningsnämnd tillsätts vilket vittnar det väldigt svåra förhandlingsläget.

Det strejkhot som hängde över huvudstadsregionen strax efter påsk (19–25.4) avvärjdes temporärt av arbetsminister Tuula Haatainen. På riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förslag flyttade ministern fram strejken med två veckor. Strejken infaller därmed den 3–9 maj om förlikningsnämnden inte når en lösning före det.

Nämndens ordförande Elina Pylkkänen har uppgett att ett medlingsbud eventuellt är att vänta i slutet av veckan.

Först under valborgshelgen klarnar det ifall strejken som hotar att bryta ut på tisdagen den 3 maj kommer att genomföras. OAJ informerar genast om saken.

Strejken gäller den kommunalt anställda undervisningspersonalen i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio. Strejken omfattar också daghemsföreståndare och rektorer.

I detta nu råder också i kommunsektorn förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i hela landet.

Förhandlingarna inom den privata undervisningssektorn fortsätter

Inom den privata undervisningssektorn förhandlar man fortsättningsvis under förlikningsman Jukka Ahtelas ledning, men än så länge utan resultat. Om ingen lösning nås bryter en strejk ut i 15 privatskolor i Helsingfors (3–10.5) och två privatskolor i Tammerfors (3–9.5). 

Text: Airi Vuolle
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Heikki Pölönen