OAJ tackar: Beredningen av ett lärarregister har börjat

01.11.2022 - 11:04 Nyheter
Illustration

Undervisnings- och kulturministeriet har börjat beredningen av ett lärarregister. OAJ tackar forsknings- och kulturminister Petri Honkonen för detta. Nästa regering måste sen genast besluta om att inrätta lärarregistret och anvisa tillräcklig finansiering.

Undervisnings- och kulturministeriet har börjat bereda en närmare precisering av målen för lärarregistret och ett utkast till arkitektur på basis av detta. Beredningen av lärarregistret görs i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

– Lärarna spelar en mycket viktig roll i vårt samhälle och i arbetet med att uppnå målen för fostran och utbildning. Som grund för prognostiseringsarbetet och beslutsfattandet inom undervisningssektorn behöver vi ett bättre kunskapsunderlag om lärare och allt effektivare sätt att samla in uppgifter, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen i ministeriets pressmeddelande.

– Att påbörja inrättandet av registret är ett historiskt ögonblick. Det här har varit ett viktigt mål för OAJ redan länge. Det är fint att beredningen görs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ betonar att nästa regering måste sen omgående fatta beslutet och anvisa tillräcklig finansiering för inrättandet av registret, vilket OAJ också krävde i samband med budgetmanglingen.

Nästa regering måste sen omgående fatta beslut om ett lärarregister och anvisa tillräcklig finansiering för inrättandet.

Utan register saknas aktuell information om lärarna

I Finland finns det ingen aktuell information om hur många lärare, rektorer och chefer det finns inom fostran och utbildning och hur många lärare som behövs utbildas för att motsvara det verkliga behovet. Vi vet till exempel inte hur många behöriga klasslärare, ämneslärare eller svenskspråkiga lärare det finns. 

Tack vare ett register skulle vi veta det exakta behovet av antalet lärare och ledare både nationellt och regionalt och då även kunna utbilda så många som behövs. Dessutom skulle vi få information om utbildningssektorns dragningskraft och hur många som stannar kvar i branschen; hur många som utbildar sig till lärare men övergår till andra uppgifter.

Elever och studerande har rätt att lita på att läraren, rektorn och daghemsföreståndaren har fått en utbildning som ger den examen som krävs för jobbet. Tyvärr är detta inte alltid fallet. Även obehöriga visstidsanställda och andra vikarier använder samma yrkesbeteckningar som utbildade lärare.

En vikarie kan kallas vikarie.

Registret skulle också innehålla uppgifter om alla tjänster och befattningar inom utbildningsområdet med obehöriga anställda.

– En vikarie kan kallas vikarie om hen saknar lärarbehörighet, konstaterar Murto.

Murto påpekar att det redan finns flera yrkesregister i Finland. Vi kan dra nytta av de system och den kompetens som redan finns, vilket skulle minska kostnaderna.

Utöver utbildningsbehovet skulle ett lärarregister även innehålla uppgifter om lärarnas fortbildning.