OAJ kräver kursändring i utbildningspolitiken: Finansieringen måste ökas och nedskärningar undvikas

05.10.2022 - 09:15 Pressmeddelande
Illustration

Utbildning är lösningen på de enorma utmaningar som Finland står inför. Det betonar OAJ i sina riksdagsvalsmål. Utan tillräcklig basfinansiering kommer det dock inte att vara möjligt att uppnå de mål som har fastställts för utbildning eller att lösa problem. Åtgärder för att höja finansieringsnivån måste vidtas under nästa regeringsperiod.

De senaste årens omvälvningar, den globala pandemin och kriget i Europa har satt det finländska samhället på prov. I framtiden ska även andra svåra problem lösas såsom hållbarhetsgapet, arbetskraftsbristen och anpassning till klimatförändringen.

– Endast genom högklassig fostran, utbildning och forskning garanterar vi att finländarna, inför förändringarna och utmaningarna i framtiden, har kapacitet att hitta lösningar på dessa problem, säger Katarina Murto, ordförande för OAJ.

Mottot för OAJ:s valrörelse är Vi bygger ett framtidssäkert Finland med utbildning.

– Vi strävar efter att sammanfatta vilken omfattande betydelse utbildningen och forskningen har för hela landets framtid; dess stabilitet, säkerhet och konkurrenskraft, medborgarnas bildning, välfärd och kompetens.

Ohållbar nivå på utbildningsfinansieringen

Den finländska utbildningen befinner sig nu vid en skiljeväg. Finland uppnådde länge utmärkta utbildningsresultat för till och med mindre pengar än jämförelseländerna. Nu hårdnar konkurrensen om kompetens och ute i världen satsar man på utbildning, men Finlands lärresultat försämras fortsättningsvis och investeringarna i utbildning släpar efter jämförelseländernas.

– Nivån på vår utbildningsfinansiering har förblivit helt ohållbar, säger Murto.

På lång sikt måste nivån på totalfinansieringen höjas till samma nivå som i de övriga nordiska länderna. För att det här ska kunna ske under nästa regeringsperiod måste de totala utbildningsanslagen ökas och nedskärningar i utbildningen undvikas.

– Som en konkret åtgärd måste beslut fattas om att de statliga bidrag som frigörs till följd av att åldersgrupperna krymper ska användas till fostran och utbildning.

Utan tillräcklig basfinansiering är det omöjligt att uppnå de mål som har ställts för utbildning eller att lösa de problem som vi står inför.

OAJ föreslår konkreta åtgärder för varje utbildningsform

Inför riksdagsvalet betonar OAJ det inte räcker med festtal och diskussion, utan nu måste politikerna vidta konkreta åtgärder till förmån för utbildning. OAJ föreslår i sina riksdagsvalsmål konkreta förslag för alla utbildningsformer. OAJ efterlyser även kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetslivet och stärka dess spelregler.

OAJ presenterade sina mål inför riksdagsvalet på Världslärardagen den 5 oktober. Läs oaj.fi/valet2023.