OAJ: För stora skillnader i studiehandledningen – ojämlikt för studerande på andra stadiet

20.12.2022 - 15:28 Nyheter
Illustration

Det varierar stort hur många studerande en studiehandledare ansvarar för. Det här försätter eleverna i en ojämlik ställning och påverkar studiehandledarnas och andra lärares välbefinnande i arbetet.

En nationell kartläggning som undervisnings- och kulturministeriet låtit göra visar att studerande är i ojämlik ställning eftersom studiehandledarna har så varierande många studerande att handleda.

Resultaten visar att studerandena är i ojämlik ställning då det finns väldigt stora skillnader i hur många studerande en studiehandledare handleder.

Skillnaderna är oerhört stora. I gymnasiet finns det i medeltal 180 elever per studiehandledare, medan motsvarande siffra är 393 i en yrkesläroanstalt. Som mest kan en studiehandledare ha fler än 300 studerande att handleda i gymnasiet och till och med fler än 700 i en yrkesläroanstalt.

– Det här försätter studerandena i en ojämlik ställning. Enligt undersökningen är läget särskilt oroväckande inom yrkesutbildningen där alla studiehandledare har fler än 200 att handleda, säger OAJ:s utbildningspolitiska direktör Nina Lahtinen.

Enligt Lahtinen måste den ohållbara situationen omedelbart korrigeras.

– Vi kräver att gymnasielagen och lagen som gäller yrkesutbildning närmare preciserar maximiantalet studerande för en studiehandledare. Vi anser att det måste vara färre än 150 studerande per studiehandledare både i gymnasier och yrkesläroanstalter. I och med utvidgningen av läroplikten ökade också handledningsskyldigheten, vilket understryker behovet av att trygga studerandes rätt till handledning av en studiehandledare. Det måste finnas tillräckligt många studiehandledare så att de studerande får hjälp med att välja lämpliga studier och en lämplig bransch och de som funderar på att hoppa av sina studier ska få det stöd de behöver, sammanfattar Lahtinen. 

Det måste vara färre än 150 studerande per studiehandledare både i gymnasier och yrkesläroanstalter.

En tredjedel av yrkestuderandena upplever att de får för lite studiehandledning. I gymnasiet är motsvarande siffra 14 procent.

– Arbetet lider när en studiehandledare har för många att handleda och det påverkar även studerandena, betonar Lahtinen.

Det är studiehandledaren som är proffs i handledning så dennes uppgifter kan inte heller överföras på någon annan lärare. Det är viktigt att göra något åt saken nu och att situationen korrigeras så snabbt som möjligt.

Undersökningen som gjorts vid Jyväskylä universitet blir färdig före årsskiftet.

– Vi är nöjda över att ministeriet beställde den utlovade kartläggningen och vi väntar med intresse på slutrapporten. Ministeriet har genomfört utvecklingsprojekt för att förbättra situationen, men det är inte tillräckligt för att korrigera saken. Följande regering måste trygga studerandenas jämlikhet och reglera att en studiehandledare kan ha maximalt 150 studerande att handleda, betonar Lahtinen.

Ett av OAJ:s mål för riksdagsvalet och den nya regeringsperioden är att dimensioneringen av studiehandledningen ska föreskrivas till 1:150.

Bekanta dig med våra riksdagsvalsmål