OAJ backar upp Maria Löfgren i Akavas ordförandeval

13.10.2022 - 12:55 Nyheter
Illustration

OAJ ställer sig bakom Maria Löfgren i Akavas ordförandeval. Löfgren är verksamhetsledare för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Ordförandevalet hålls vid Akavas förbundsmöte den 14 november.

OAJ:s styrelse beslutade vid mötet den 12 oktober om vilken kandidat som ska stödjas i centralorganisationen Akavas ordförandeval. OAJ:s styrelse månar om att valprocessen är öppen och rättvis och att alla kandidater behandlas respektfullt och jämlikt.

Maria Löfgren och Jari Jokinen som är verksamhetsledare för Teknikens akademiker TEK är uppställda i valet. Båda intervjuades av OAJ:s styrelse den 19 september.

OAJ:s styrelse diskuterade och röstade i saken.

– Vi har höga förväntningar på den nya ordföranden och vi förväntar oss ett starkt samarbete och en öppen verksamhetskultur som bygger på förtroende, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ är med sina cirka 118 000 medlemmar Akavas största medlemsorganisation.  Akava har sammanlagt över 600 000 i 36 fackförbund.

Kandidatpresentationer finns på Akavas sidor.

 

Dela