Minister Haatainen flyttar fram lärarstrejker med två veckor

16.03.2022 - 16:17 Nyheter
Illustration

Arbetsminister Tuula Haatainen har på riksförlikningsmannens framställan flyttat fram två strejker som omfattar kommunalt anställda lärare med två veckor. Den nya tidpunkten för strejken som gäller kommunal undervisningspersonal i Jyväskylä och Rovaniemi är 6–7.4 och motsvarande strejk i Tammerfors och Kuopio är 12–13.4, ifall en lösning inte nås innan dess.

Kommunsektorns strejk flyttas fram med två veckor både i Jyväskylä och Rovaniemi samt Tammerfors och Kuopio. Det är på riksförlikningsmannens framställan till arbets- och näringsministeriet som strejkerna flyttas bland annat på grund av studentskrivningarna.

– Förhandlingar är ofta svåra, men den här våren är de exceptionellt svåra. Undervisningssektorns dragningskraft bör bibehållas så att vi också i fortsättningen kan locka de bästa till branschen. Utan ett flerårigt löneprogram är det här inte möjligt. Nu måste vi börja korrigera eftersläpningen av lönerna inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. Det kräver sin tid, men nu är det dags att börja på. Det är tid att avgöra saken, konstaterar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– Lärarna i Jyväskylä, Rovaniemi, Tammerfors och Kuopio är redo för strejk. Även om strejkerna flyttas fram med två veckor ändras inget i sak. Lärarna är inte ute efter mycket utan bara grundläggande saker; en konkurrenskraftig lön för högt utbildade proffs och skäliga arbetsförhållanden, säger specialsakkunnig Kaj Raiskio som vid OAJ-kansliet ansvarar för organisationsberedskapen i kommunsektorn.

Arbetskonflikten gäller kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal. OAJ försvarar lärarnas ställning och branschens dragningskraft med organisatoriska åtgärder. Med strejk försöker vi påskynda avtalsförhandlingarna som stampar på stället. Avtalsperioden gick ut 28.2.2022, men ingen lösning kunde nås före det. Nu försöker tvisten lösas med hjälp av riksförlikningsmannen.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!