Strejkerna slutar den 9 och 10 maj – ett medlingsbud ges på tisdag

06.05.2022 - 15:41 Nyheter
Illustration

Förlikningsnämnden som försöker nå en lösning på den kommunala arbetstvisten kommer att ge ett medlingsbud på tisdagen. OAJ kommer för sin del att ta ställning till medlingsbudet så snart som möjligt. Sista strejkdagen är måndagen den 9 maj i kommunsektorn.  

Förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen meddelade på fredag eftermiddag att nämnden kommer att ge ett medlingsbud på tisdagen den 10 maj. OAJ tar för sin del ställning till medlingsbudet snarast möjligt och därefter behandlas förslaget av FOSU:s beslutande organ.

Strejken inom kommunsektorn som började på tisdagen den 3 maj i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio slutar som planerat måndagen den 9 maj. Strejken omfattar allt som allt 81 000 kommunalt anställda av vilka cirka 23 000 är lärare.

Avtalsförhandlingarna inom den privata undervisningssektorn behandlas inte av förlikningsnämnden, utan medlingen fortsätter under förlikningsman Jukka Ahtelas ledning. Strejk pågår i 15 privatskolor i Helsingfors och den slutar på tisdagen den 10 maj.

– Jag säger redan i det här skedet ett varmt tack till alla som har deltagit i strejk och till alla OAJ-aktiva på strejkorterna. Ni har gjort ett hisnande bra jobb som har haft stor betydelse för att förhandlingsprocessen har gått framåt, säger OAJ:s och FOSU:s ordförande Olli Luukkainen.

Vid OAJ har man också förberett fortsatta påtryckningsåtgärder, men vi ser först i lugn och ro på hur förhandlingsprocessen nu framskrider.