Konkurrensutsättning av integrationsutbildning gör arbetssituationen osäker för lärarna

15.12.2022 - 13:32 Nyheter
Illustration

Att konkurrensutsätta integrationsutbildning gör arbetssituationen osäker för lärarna och påverkar därmed välbefinnandet och branschens dragningskraft. OAJ kräver att integrationsutbildningen överförs till den utbildningshelhet som är underställd undervisnings- och kulturministeriet.

Invandrare erbjuds integrationsutbildning som är viktig med tanke på att integreras i det finländska samhället. Högklassig undervisning och lärare hjälper invandrare att anpassa sig, hitta vidareutbildning eller jobb och att förvärva språkkunskaper.

Integrationsutbildningen är för närvarande arbetskraftsutbildning som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och utbildningen omfattas av konkurrensutsättning. Utbildningsanordnaren får rätt att tillhandahålla utbildningstjänsterna under några år, varefter tjänsterna konkurrensutsätts på nytt.

– Den ständiga osäkerheten om arbetets beständighet påverkar lärarnas välbefinnande och branschens dragningskraft, säger Päivi Lyhykäinen, specialsakkunnig vid OAJ.

Osäkerheten ökar också på grund av de besvär som lämnas in till marknadsdomstolen av dem som förlorar i upphandlingen.

– Det är svårt att uppskatta när marknadsdomstolen ger beslut och redan det gör situationen besvärlig. Om det i sinom tid blir ett negativt beslut innebär det att lärare som arbetar för utbildningsanordnare med temporära avtal blir arbetslösa, förklarar Lyhykäinen.

I konkurrensutsättningen år 2019 kom integrationsutbildningarna i gång flera månader senare än planerat på grund av de besvär som inlämnades.

– En del av lärarna som inledde jullovet visste inte om de skulle ha ett jobb att gå till efter årsskiftet.

Den utbildningsanordnare som vunnit konkurrensutsättningen kan inleda utbildningen med ett temporärt avtal för den tid som besvären behandlas. Det tillfälliga avtalet kan till och med vara i kraft hela avtalsperioden, det vill säga till slutet av år 2021, ifall marknadsdomstolens beslut drar ut på tiden.

Integrationsutbildningen måste fås till en del av UKM:s utbildningshelhet

OAJ kräver att integrationsutbildningen överförs till den utbildningshelhet som är underställd undervisnings- och kulturministeriet.

– En stor del av problemen skulle lösas med det, som till exempel kvalitetsproblemen och bristen på långsiktigt utvecklingsarbete. För närvarande får NTM-centralerna besluta om upphandlingskriterier där kvaliteten är av ringa betydelse. Det är rent ut sagt skamligt för ett land som är känt för sin högklassiga utbildning, säger Lyhykäinen.

– Konkurrensutsättningen måste slopas eftersom Finland har ett välfungerande system med anordnartillstånd. Då kunde anordnarna av yrkesutbildning och vuxenutbildning ha det övergripande ansvaret för integrationsutbildningen.

Integrationen överförs sm helhet till kommunerna år 2025.

 – Senast nu måste vi börja bereda överföringen av integrationsutbildningen till undervisnings- och kulturministeriet, påskyndar Lyhykäinen.

 

Läs också insändare i HS Hinta ei saisi ohittaa laatua kotoutumiskoulutuksessa