Katarina Murto vid höstfullmäktige: Utbildningens framtid avgörs i riksdagsvalet

16.11.2022 - 18:04 Nyheter
Illustration

Vi stärker intressebevakningen och agerar rättvist, öppet och ansvarsfullt i vår verksamhet. Vi måste söka ansvarsfulla lösningar för att trygga ett framtidssäkert Finland. Det betonade OAJ:s ordförande Katarina Murto i sitt första öppningsanförande inför fullmäktige som är samlat i Helsingfors den 16–18 november.

OAJ:s fullmäktige som valdes i våras är samlat till höstfullmäktige i Helsingfors. OAJ:s ordförande Katarina Murto som valdes i maj lyfte i sitt öppningsanförande fram bland annat det osäkra globala läget och de ekonomiska utmaningar som vi står inför. Hon betonade att OAJ liksom andra samhällsaktörer och beslutsfattare måste söka, föreslå och nå ansvarsfulla lösningar för att trygga ett framtidssäkert Finland.

– Nu är det inte läge för kortsiktiga politiska maktspel, för utbildning måste ses som en investering i framtiden. Jämlika förutsättningar för lärande, tillräckliga resurser och hållbar finansiering tryggar att Finland har kunnigt folk också i framtiden, sade Murto.

Murto-Katarina-2-by-Leena-Koskela.jpg

Katarina Murto konstaterade också att förhandlingsrundan var exceptionell och svår. Arbetsmarknads- och förhandlingssystemet är i ett brytningsskede och centralorganisationerna har inte längre någon roll i löne- och avtalsförhandlingarna.

– OAJ har föreslagit att vi tillsammans med andra centrala fackförbund diskuterar systemet och alternativa framtida modeller.

Murto sade också att hennes ambition är att stärka OAJ:s ställning, men påminde om att insatser behövs av alla organisationens beslutsfattare och medlemmar.

– Vårt utbildningssystem står vid en skiljeväg. Nivån på lärande och kunnande har sjunkit oroväckande i vårt land och den här trenden måste helt enkelt vända. Våra medlemmar står dagligen inför många utmaningar; en allt större arbetsmängd, nedbantade resurser, utmaningar i lärandet, lärarbrist, brister i elevvården och stora undervisningsgrupper. Lärarnas röst måste höras och man måste lyssna till lärarna, sade Murto.

– Vi ska höja uppskattningen av utbildning, fostran och forskning och göra verksamhetssätten mera medlemsinriktade. OAJ:s värderingar att agera rättvist, öppet och ansvarsfullt måste vara utgångspunkten för all vår verksamhet, betonar Murto.

Det stundande riksdagsvalet avgör utbildningens framtid.

– Den permanenta basfinansieringen som omspänner över regeringsperioderna måste ökas för att höja lärandet och kompetensnivån. Lärarbristen korrigeras inte av att lätta på behörighetsvillkoren, varken nu eller i framtiden, slår Murto fast.

Text: Milla Eronen, på svensa: Minna Rosenström
Foto: Leena Koskela