Strejkvarsel för kommunsektorn i Jyväskylä och Rovaniemi 23–24.3

07.03.2022 - 12:00 Nyheter
Illustration

OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU har gett ett strejkvarsel som gäller Jyväskylä och Rovaniemi. Strejken omfattar cirka 2000 OAJ-medlemmar i kommunsektorn.

Lärarnas strejk ingår i större strejk för anställda som hör till FOSU-medlemsförbunden. I första skedet ordnas en strejk den 23-24 mars, ifall en avtalslösning inte nås före det. Också JAU:s strejk infaller vid samma tidpunkt och på samma orter.

Arbets- och näringsministeriet kan skjuta upp inledandet av strejken med två veckor. Dessutom kan tjänstemännens strejk skjutas upp ytterligare med en vecka.

— Med strejken försvarar OAJ lärarnas ställning. Det är aldrig en bra tidpunkt för en strejk, och OAJ vill i första hand få avtal genom förhandlingar. Trots att vi fortfarande är mitt uppe i en pandemi och jämfört med kriget i Ukraina är allt detta litet, är det mitt i en kris viktigt att inte bara se till att fortsätta vardagen utan också bygga framtiden, konstaterar Olli Luukkainen, ordförande för OAJ och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

— Vi var tvungna att utfärda ett strejkvarsel för att påskynda avtalsförhandlingarna som stampar på stället och nå en lösning så snart som möjligt. Alla kritiska punkter är fortfarande öppna, såsom löneprogrammet och målen för UKTA-avtalet. Dessutom är löneförhöjningarna och avtalsperiodens längd fortfarande helt öppna och de behövs för att säkerställa utbildningssektorns attraktionskraft, säger Petri Lindroos, OAJ:s förhandlingsdirektör.

På strejkorterna är undervisningssektorn i stor utsträckning med

Den två dagar långa strejken i Jyväskylä och Rovaniemi 23–24.3 gäller arbeten inom ramen för de kommunala avtalen AKTA och UKTA. Dessa omfattar till exempel småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Strejken gäller även gymnasieutbildning i Rovaniemi. I Jyväskylä däremot är gymnasierna uteslutna från strejken på grund av att deras lärare är anställda av en samkommun. Strejken gäller inte heller yrkesutbildning på andra stadiet som samkommunen är ansvarig för.

Under strejken går lärarna som arbetar i och är anställda av Jyväskylä och Rovaniemi inte till sina arbetsplatser, tillhandahåller inte distansundervisning och utför inte heller andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren betalar inte lön under strejken, men OAJ betalar sina medlemmar ett strejkunderstöd på 180 euro för varje strejkdag. Ett strejkunderstöd är skattepliktig inkomst och måste sökas separat från OAJ. De strejkande kommer att få separata instruktioner från OAJ närmare tidpunkten.

OAJ och FOSU har utbildat de lokala strejkaktörerna i Jyväskylä och Rovaniemi. Information om lokala evenemang och ytterligare instruktioner fås av OAJ-lokalföreningar på strejkorterna. I Jyväskylä och Rovaniemi ordnas till exempel en demonstration tillsammans med andra fackförbund på strejkens första dag.

En strejk är en laglig åtgärd som fackförbundet bär ansvaret för

— En strejk är en laglig åtgärd och ansvaret för den ligger hos fackorganisationen. Arbetsgivaren får inte utöva några påtryckningar på dem som deltar i strejken, och får inte till exempel fråga om arbetstagaren är medlem i facket eller om hen tänker delta i strejken. Det är viktigt att agera med en röst och delta i strejken och de gemensamma strejkevenemangen, betonar OAJ:s specialsakkunnig Kaj Raiskio.

FOSU meddelade idag om arbetsinställelsen för riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala. Att lämna ett strejkvarsel innebär att förlikningsmannen börjar lösa den blockerade situationen. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT avbröt förhandlingarna om alla arbets- och tjänstekollektivavtal inom kommunala sektorn 28.2.

OAJ siktar på ett flerårigt löneprogram

OAJ strävar bland annat efter löneförhöjningar som säkerställer inkomstutveckling för lärare, ett flerårigt löneprogram och begränsning av arbetsbelastningen. Läs mer om förhandlingsmålen här: länk.

För att vi ska klara oss även i framtiden och kunna ta hand om ett säkert samhälle behöver vi bildning och en stark utbildningsväg från småbarnspedagogik till universitet. Lärare bygger framtiden, och det är till hela Finlands fördel att vi fortsätter att ha världens bästa lärare.

Svar på vanliga frågor om strejken

OAJ har sammanställt svar på vanliga frågor om strejken. Frågor och svar hittar du här länk

Dela