Förhandlingar om andra årets löneförhöjningar för staten pågår i december

05.12.2022 - 10:44 Nyheter
Illustration

I statens tjänste- och arbetskollektivavtal som slöts i februari avtalades bara om löneförhöjningar för det första året. Förhandlingarna om andra årets förhöjningar pågår nu i december. Om ingen överenskommelse nås är det möjligt att säga upp avtalet från den 22 december.

I statens tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar uppnådde man ett förhandlingsresultat den 28 februari 2022. Avtalet är i kraft 1.3.2022–29.2.2024. Om man inte kan komma överens om förhöjningarna för det andra året, kan avtalet kan sägas upp senast den 14 januari. I detta fall skulle avtalsförhandlingarna börja om på nytt. Under det första året höjdes lönerna 2 procent.

OAJ har inte en egen förhandlare i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal utan förhandlingarna för OAJ:s del sköts av FOSU. Inom avtalsområdet finns drygt 600 OAJ-medlemmar.

– För tillfället verkar det som att staten i första hand kommer att börja förhandla om löneförhöjningarna, vilket innebär att avtalet som slöts i februari för övrigt skulle vara oförändrat till slutet av februari 2024, säger Petra Kirkko-Jaakkola, specialsakkunnig vid OAJ.

Löneförhöjningen kan komma som allmän förhöjning, som ämbetsverksvis lönepott eller en kombination av dessa.

– Det finns ändå alltid en möjlighet att resultat inte nås, avtalet sägs upp och helheten börjar förhandlas på nytt, säger Kirkko-Jaakkola.

Dela