OAJ och JHL demonstrerar för att kräva att Helsingfors löser sin lönehärva – ”Det här är en nödsituation”

24.08.2022 - 07:45 Pressmeddelande
Illustration
OAJ och JHL utmanar på demonstrationen stadsfullmäktigeledamöterna att främja korrigering av lönebetalningsproblemen.

Helsingfors stads lönebetalningsproblem har pågått i månader, men lösningar och ansvarstagande saknas fortfarande. Förfallodagen för att lösa problemen och ersätta skadorna är nu, påminner fackförbunden OAJ och JHL på sin demonstration idag. I värsta fall kommer samma problem att upprepa sig på annat håll när Vanda och välfärdsområdena tar i bruk Sarastias lönebetalningssystem.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL ordnar en demonstration som fått namnet Förfallodag på onsdag på Senatstorget.

Med demonstrationen vill fackförbunden kräva att staden sätter fart på korrigeringen av lönebetalningsproblemen och ersätter de skador som har orsakats arbetstagarna.

Arbetstagarna lämnats i osäkerhet

Som följd av de långvariga problemen har OAJ:s och JHL:s medlemmar till exempel varit tvungna att komma överens med sina banker om att skjuta upp lånebetalningar, låna pengar av bekanta och förlita sig på kreditkort och snabblån. En del har till och med tvingats till utmätning på grund av problemen.

– Stadens ledning har fortfarande inte presenterat några tydliga lösningar, utan säger att problemen kommer att fortsätta hela hösten. I praktiken måste alltså alla arbetstagare vid Helsingfors stad varje månad vara osäkra på om deras löner kommer att komma in på deras konton och om summan kommer att vara korrekt. För bland annat rektorer och daghemsföreståndare har situationen också fört med sig oerhört mycket administrativt arbete, vilket innebär att de har mindre tid för den pedagogiska ledningen som är deras huvudsakliga uppgift, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Det måste vara lätt att ansöka om ersättning

Helsingfors stad har närmare 40 000 arbetstagare. Efter övergången till Sarastias lönesystem har de till och med haft svårt att få tillgång till sina lönekalkyler, så att de inte ens har kunnat kontrollera att lönen är korrekt.

– Det här är en nödsituation. Arbetstagarnas räkningar och matinköp har förfallodagar som inte kan vänta, och varje arbetstagare måste kunna lita på att hen får sin lön i tid. Om arbetsgivaren misslyckas med detta, måste de ekonomiska skadorna som orsakats av felet naturligtvis ersättas. Att ansöka om ersättning måste vara enkelt, så att det inte orsakar arbetstagarna det minsta mer bekymmer eller belastning, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Demonstrationen sänder ett budskap till stadsfullmäktige

Demonstrationen Förfallodag ordnas strax innan Helsingfors stadsfullmäktiges möte.

– Vi hoppas att stadsfullmäktigeledamöterna idag ska använda den makt som väljarna gett dem och göra sitt allt för att staden ska ta tag i lönebetalningsproblemen med det allvar som situationen kräver. Det är stadens lednings och tjänstemäns ansvar att ordna upp situationen, så att även de som arbetar med löneräkningen kan lyckas med sitt arbete, säger Katarina Murto.

Viktigt att lära sig av misstagen och inte upprepa dem

Päivi Niemi-Laine påminner att problemen i värsta fall kan sprida sig även utanför Helsingfors. Därför måste också Sarastias ledning säkerställa att de kommande systemreformerna lyckas bättre.

– Efterklokhet hjälper inte, men också på Sarastia måste man lära sig av felen som skett i Helsingfors. Annars kan vi stå inför liknande problem till exempel i Vanda och senare inom välfärdsområdena, eftersom båda kommer att ta i bruk Sarastias system, säger Niemi-Laine.

Demonstrationen Förfallodag börjar på Senatstorget i Helsingfors klockan 16. Programledare är journalist och författare Ina Mikkola, och på programmet står bland annat tal från organisationerna och arbetstagarna samt musik.

OAJ och JHL utmanar på demonstrationen stadsfullmäktigeledamöterna att främja korrigering av lönebetalningsproblemen.