Avtalsförhandlingarna: Vi måste hitta sätt för att lätta på arbetsbördan

21.02.2022 - 20:37 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna om nya arbets- och tjänstekollektivavtal för OAJ-medlemmarna fortsatte förra veckan med kommunen, staten, Avainta arbetsgivarna och Bildningsarbetsgivarna. Vår färska arbetslivsbarometer som publicerades i onsdags belyser behovet av att begränsa lärarnas arbetsmängd och trygga orken i arbetet.

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för OAJ-medlemmarna fortsatte förra veckan. De kommunala huvudavtalsorganisationerna fortsatte att presentera sina förhandlingsmål. I UKTA-förhandlingarna diskuterades arbetsgruppernas arbete, kommande möten inplanerades och målen för G-bilagan överlämnades.

I statens förhandlingar diskuterades mål beträffande textändringar.

I förhandlingarna med AVAINTA arbetsgivarna var ersättning för arbetstid och resor på bordet samt hur E-delen i undervisningsavtalet kan utvecklas.

Med Bildningsarbetsgivarna planerades tidtabellen och teman för framtida möten.

Läs Eila Urpilainens blogg om vad som förutsätts för ett fungerande lokalt avtalande?(fi)

Arbetslivsbarometern understryker vikten av att begränsa arbetet

Förra veckan publicerade vi arbetslivsbarometern för utbildningssektorn. Resultatet bekräftar hur viktiga våra förhandlingsmål är; att begränsa lärarnas totala arbetsmängd och att uppmärksamma ork i arbetet och återhämtning.

Barometern visar att lärarnas välbefinnande hotas av att arbetet har ökat, blivit splittrat och går ut över fritiden. Resultaten har försämrats i de tre senaste barometrarna i följd.

 – I vårens förhandlingar måste man avtalsvägen nå sätt för att minska lärarnas arbetsbörda, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Text: Heta Lievonen
På svenska: Minna Rosenström

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!

Dela