Arbetarskyddssamarbete och riskbedömning är fortfarande viktigt

23.08.2022 - 16:31 Nyheter
Illustration

I och med skolstarten har också olika smittsamma sjukdomar spridit sig. OAJ påminner om att det fortfarande behövs bland annat riskbedömning i daghem, skolor och läroanstalter på grund av corona.

Smittspridningen har ökat efter sommarlovet och coronan väcker fortsättningsvis oro.

– Jag förstår mycket väl att en eventuell försämring av coronaläget bekymrar. Det är många smittor i farten, inte bara corona utan även andra. Kontakta chefen eller arbetarskyddsombudet så att nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning införs på din arbetsplats. Det är arbetsgivarens ansvar att trygga arbetstagarnas arbetshälsa och -säkerhet, säger Sara Simberg, specialsakkunnig vid OAJ.

Situationen kan variera mycket från en region till en annan och därför är det viktigt att bedöma situationen lokalt och agera därefter.

– Lokala myndigheter kan besluta att stänga en skola om det är många smittade. Smittskyddsläkaren kan regionalt besluta att stänga ett daghem, en skola eller en läroanstalt.

Det är fortfarande viktigt att arbetarskyddssamarbetet fungerar och att riskbedömningen uppdateras. Det är möjligt att förhindra smittspridning genom handtvätt, säkerhetsavstånd, tillräcklig ventilation och vid behov även masker.

– Corona är luftburen så det är viktigt med en bra ventilation. Handtvätt förebygger också till exempel norovirusinfektioner. Om du är sjuk ska du inte heller gå till jobbet och barn med symtom ska stanna hemma.

Simberg uppskattar att antalet sjukskrivningar nu är högre än före coronautbrottet.

– Det här kan inte komma som en överraskning för arbetsgivaren och vikariearrangemang måste förberedas. Om vikarier inte finns att tillgå ska arbetsgivaren ha en handlingsplan för hur man då ska gå till väga. Lärarnas arbetsbelastning får inte öka orimligt. Man måste komma ihåg att arbetsbelastningen inte bara orsakas av corona, utan det fanns en hel del skadlig arbetsbelastning redan innan pandemin. Också andra faktorer som orsakar stress måste åtgärdas på arbetsplatserna för att få bukt med arbetsbelastningen i sin helhet och för att trygga arbetsförmågan.

Efter corona, liksom efter andra luftvägsinfektioner, ska återhämtningen ske i lugn och ro. Det här även för att minska risken för följdsjukdomar. Det lönar sig inte att gå till jobbet innan man är frisk. Det är också bra att vaccinera sig när det erbjuds.

– Vaccinering kanske inte stoppar de nuvarande varianterna, men förhindrar i många fall en allvarlig form av sjukdomen, säger Simberg.

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma situationen för personer i riskgrupperna

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetstagarens personliga förutsättningar beaktas vid planeringen av arbetet om man hör till en riskgrupp.

– Om du hör till en riskgrupp är det skäl att i samarbete med företagshälsovården diskutera hur arbetet planeras.

OAJ:s ledning träffade senast i augusti representanter för Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet om coronasituationen. OAJ fortsätter att diskutera ämnet regelbundet med myndigheter och beslutsfattare.

OAJ:s uppdaterade coronariktlinjer:

Coronasidorna på oaj.fi(uppdateringen på svenska är under arbete, så klicka på fi för att läsa uppdaterad info)

Utbildningsstyrelsen om beredskap för fortsatt coronasituation ( tidigare anvisningar eller rekommendationer om hur småbarnspedagogik och utbildning anordas gäller inte längre).