Äntligen avtal för kommunsektorn 

08.06.2022 - 15:25 Nyheter
Illustration

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU samt KT Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna har godkänt förhandlingsresultatet om nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt avtalades även undervisningssektorns eget UKTA-avtal. Avtalen omfattar ett femårigt löneprogram samt mål och förbättringar som organisationerna länge eftersträvade men arbetsgivarna tidigare hårt motsatte sig.

FOSU, JAU och KT har avtalat om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn för åren 2022–2025. 

Det nya avtalet som godkänts idag är resultatet av en utdragen avtalsrunda och kompromisser. Avtalet omfattar ändå många mål och förbättringar som organisationerna länge har eftersträvat, men som arbetsgivarna tidigare motsatte sig hårt.

Avtalet är treårigt och omfattar ett femårigt löneprogram. Med ett löneprogram fås lönenivån i kommunsektorn närmare löneutvecklingen i bland annat exportsektorn. Efter det motsvarar lönenivån bättre uppgifternas svårighetsgrad och den utbildning som krävs i undervisningssektorn. Med löneprogrammet kan också kollektivavtalet för den kommunala undervisningssektorn utvecklas.

I fortsättningen kommer en behörig lärare inom småbarnspedagogik för första gången att få en högre lön än en icke-behörig. Utan strejker skulle vi inte ha uppnått det här målet.

I avtalet som idag undertecknades kom man separat överens om att ingen som deltog i vårens strejker kommer att drabbas av förluster vad gäller semesterrätt och semesterpenning.

Garantier för avtalsförhöjningar

För OAJ var en av de avgörande frågorna för avtalslösningen att undervisningspersonalens villkor tryggas i eventuella framtida avtalslösningar inom kommun- och välfärdsområdena. Om de organisationer som nu ställde sig utanför avtalslösningen senare avtalar om bättre anställningsvillkor än i dagens avtalslösning, så har man kommit överens om hur motsvarande förbättringar ska avtalas för dem som idag ingick avtal.

Löneprogrammet var en stötesten 

För OAJ var det ytterst viktigt att få ett flerårigt löneprogram för att korrigera undervisningssektorns lönenivå och att utveckla avtalen till att bättre motsvara det arbete som undervisningspersonalen gör idag.

– Ett löneprogram är ett stort steg för att förbättra lärarnas anställningsvillkor. På det lokala planet kan man avtala om lön som hänför sig till arbetets svårighetsgrad, arbetsprestationer och rekrytering. Strukturella missförhållanden bör korrigeras på centralnivå. Även om löneprogrammet betonar potter som fördelas lokalt, fick vi också pengar till centralnivån som vi kommer i gång med, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.     

OAJ:s styrelse beslutar om hur de centrala justeringspotterna ska användas.  

– Styrelsen kommer att diskutera och senare besluta om linjerna för hur löneprogrammet ska riktas, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto. 

Exceptionella allmänna förhöjningar 

 Det nya avtalet är treårigt och nivån på löneförhöjningarna är högre än inom exportsektorn och i andra ingångna kollektivavtal inom privatsektorn. Ett långt avtal ger även stabilitet i osäkra ekonomiska tider.

Det första året höjs lönerna med en allmän förhöjning på 2 %. Dessutom kommer i höst en förhöjning på 0,5 % som fördelas på centralnivå. 

I det nya avtalet finns också en exceptionell paragraf som tryggar att löneklyftan mellan kommunsektorn och privatsektorn inte växer under avtalsperioden. Om förhöjningarna inom teknologi- och kemiindustrin och bil- och transportbranschen överskrider de nu uppnådda förhöjningarna, kommer extra förhöjningar som påslag till kommunsektorns avtalsförhöjningar åren 2023 och 2024.  

Bättre lön till behöriga lärare inom småbarnspedagogik 


Även OAJ:s målsättning om att behöriga lärare inom småbarnspedagogik ska få högre lön än icke-behöriga uppnåddes i det nya avtalet. Saken ska avgöras i en arbetsgrupp. Läs mera i UKTA-nyheten.

Lyckad familjeledighetslösning 

– Avtalet omfattar en bred familjeledighetsreform som nåddes utan att den bekostas med den allmänna förhöjningen så som arbetsgivaren först föreslog. l UKTA-avtalet fick vi dessutom till exempel betydande förbättringar för timlärare. Även visstidsanställda lärare får en liten förbättring i och med att de i fortsättningen får lön för några tilläggsdagar. Riktningen är alltså den rätta och härifrån är det bra att fortsätta, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

I avtalet finns också en del besvärliga saker för OAJ och alla förbättringsförslag gick inte genom.

– Många saker blev ännu kvar att korrigeras i nästa avtalsrunda, säger Murto.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte upphör

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn som har varit i kraft sedan den 18 april upphör på onsdagen den 8 juni klockan 23.59.Dela