Ännu inget avtal för den privata undervisningssektorn 

25.05.2022 - 12:28 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s styrelse har förkastat medlingsbudet om ett nytt arbetskollektivavtal för den privata undervisningssektorn. Det tredje medlingsbudet var rätt lika som de föregående. OAJ anser att förslaget var otillräckligt.

OAJ:s ordförande Katarina Murto beskriver medlingsbudet som en fullständig besvikelse. Inte heller i det tredje medlingsbudet kunde OAJ:s synpunkter beaktas tillräckligt. Murto anser att det nuvarande medlingsförfarandet inte lyckas lösa avtalsområdesvisa problem.   
 
Förlikningsman Jukka Ahtelas medlingsbud skulle ha gett ett tvåårigt avtal med förhandlingar i januari 2023 om det andra avtalsårets förhöjningar. 1.8.2022 skulle den allmänna förhöjningen ha varit 1,6 % och den lokala justeringspotten 0,3 % som arbetgsivaren skulle besluta om. 
 
Det positiva i medlingsbudet var att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla ett lönesystem för den privata undervisningssektorn.  
 
I augusti träder familjeledighetsreformen i kraft men hur den genomförs i den privata undervisningssektorn förblir ännu olöst. 
 
– Bildningsarbetsgivarna var tydligen inte villiga att genomföra en omfattande familjeledighetsreform som behandlar alla föräldrar jämlikt, konstaterar OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Inte heller det tredje medlingsbudet gick i mål

Medlingsbudet som gavs den 24 maj och förkastades den 25 maj var det tredje som gavs i arbetstvisten inom den privata undervisningssektorn. OAJ, JHL och Jyty förkastade det första medlingsbudet den 14 april eftersom organisationerna ansåg att budet inte omfattade tillräckligt konkurrenskraftiga anställningsvillkor eller tillräckliga löneförhöjningar. Det andra medlingsbudet förkastades den 29 april.  
 
–  OAJ:s uppgift är att försvara undervisningspersonalens löner och anställningsvillkor. De får inte bli sämre inom den privata än den kommunala undervisningssektorn. Redan nu överväger behöriga lärare huruvida det lönar sig att arbeta i den privata undervisningssektorn. Vi vill inte att det uppstår någon klyfta och det gagnar inte eller arbetsgivarna, konstaterar Murto.