Medlingsprocesserna fortsätter för kommunsektorn och privata undervisningssektorn

26.04.2022 - 10:28 Nyheter
Illustration

Avtalsparterna inom kommunsektorn fortsatte under veckoslutet förhandlingarna på uppdrag av förlikningsnämnden och medlingen inom den privata undervisningssektorn fortsätter. Det är svårt att förutspå när eventuella lösningar kan tänkas nås.

På lördagen samlades alla kommunsektorns avtalsområdesvisa förhandlingsgrupper. OAJ-medlemmarna omfattas av undervisningspersonalens UKTA-avtal och det allmänt kommunala AKTA-avtalet.

Grupperna kartlade vilka textfrågor parterna är eniga och oeniga om, och inlämnade sina rapporter till förlikningsnämnden före utsatt tid på lördag kväll.

Kommunsektorns strejk genomförs den 3–9 maj om ingen avtalslösning nås före det. I detta nu råder också ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i hela landet.

Medlingen inom privata undervisningssektorn fortsätter

Förra veckan gav förlikningsmannen parterna i den privata undervisningssektorn i uppdrag att fortsätta arbetet sinsemellan. Den här veckan träffas parterna med förlikningsmannen.

Om en lösning inte nås genomförs en strejk den 3–10 maj i femton privatskolor i Helsingfors samt den 3–9 maj i två privatskolor i Tammerfors.

Vi diskuterar det aktuella förhandlingsläget och strejk den 2 maj i virtuella OAJ-bastun.

Läs mera om Bastun och beställ inloggningskoder.

Text: Heta Lievonen
På svenska: Minna Rosenström
Kuva: Leena Koskela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!