Ett förlikningsförslag har getts för kommunsektorn – huvudförhandlarna missnöjda

29.03.2022 - 21:01 Nyheter
Illustration

Riksförlikningsmannen gav på tisdagskvällen ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunsektorn. Förhandlingsorganisationen FOSU:s huvudförhandlare konstaterade genast efter att ha tagit del av innehållet, att de inte har mandat att föreslå att medlingsbudet ska godkännas.

Riksförlikningsmannen gav förlikningsförslaget klockan 20 på tisdagskvällen.

– I det här skedet kan vi inte berätta mera om innehållet, säger Olli Luukkainen som är ordförande för FOSU och OAJ.

OAJ:s styrelse och inkomst- och lönepolitiska kommitté diskuterar ännu i kväll det aktuella förhandlingsläget beträffande undervisningssektorns UKTA-avtal. På onsdagen den 30 mars tar förhandlingsorganisationen FOSU:s beslutande organ ställning till förslaget.

Parterna ska ge sina svar till riksförlikningsmannen senast den 30 mars klockan 18.

Dela