335 ställer upp i OAJ:s fullmäktigeval

07.02.2022 - 14:30 Nyheter
Illustration
Sittande fullmäktige har arbetat närmare halva mandatperioden i undantagsförhållanden med olika begränsningar. Vi önskar att nya fullmäktige ges mera möjligheter till viktiga fysiska möten.

I april väljer medlemmarna ett nytt fullmäktige för OAJ och 335 kandidater ställer upp i valet. Det här motsvarar ganska exakt tidigare val då antalet kandidater har legat mellan 330 och 338 sedan år 2010. I maj inleder nya fullmäktige sin fyraårs mandatperiod.

För första gången användes nu ett elektroniskt system för kandidatuppställning och det förekom en del tekniska problem. Alla som ville ställa upp i valet kunde ändå göra det.

– Under den sista veckan satte vi in stödåtgärder för att säkerställa kandidaturerna. Vi använde bland annat e-blankett, telefonstöd och gav också hjälp via Teams, berättar specialsakkunniga Juha Makkonen som är ansvarig för valprocessen.

Hitta din kandidat med hjälp av valkompassen

För första gången har OAJ en valkompass i fullmäktigevalet för att medlemmarna lättare ska hitta en lämplig kandidat att rösta på.

Bekanta dig med kandidatgalleriet och i slutet av februari med valkompassen.

Förhandsröstningen är 28.2–14.3.2022 och de egentliga valdagarna är 4–5.4.2022.

Läs mera på oaj.fi/fullmaktigeval

Dela