Utbildning och småbarnspedagogik diskuterades flitigt inför kommunalvalet

14.06.2021 - 15:10 Nyheter
Illustration

Utbildningsfrågor fick rejält med uppmärksamhet i kommunalvalet. Partierna och kandidaterna var väl medvetna om att utbildning blir kommunens viktigaste uppgift när social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Det här perspektivet diskuterades också i både valdebatter och tidningsledare.

Av enskilda utbildningfrågor diskuterades problemen kring stöd för lärandet och specialundervisning ingående på det riksomfattande planet. 

Heljä Misukka som är utbildningsdirektör vid OAJ säger att partiföreträdarna krävdes på svar och dels på just de frågor som de kommunala beslutsfattarna har makt att påverka. Det här var ett piggt inslag i kommunalvalskampanjen jämfört med tidigare val. 

– Det här var också utgångspunkten för frågorna i OAJ:s valkompass. Vi ville ta reda på hur kandidaternas åsikter skiljer sig åt i de frågor där det behövs riktlinjer av beslutsfattarna. OAJ:s valtema var "Stora beslut tas nära dig" och i den andan fördes vår kampanj nationellt, regionalt och lokalt, säger Misukka.

– Ett stort tack till de drygt 8 500 kandidater som svarade på OAJ:s valkompass. Det här var vår första kompass och den väckte intresse bland verkligt många kandidater. Vi återkommer under mandatperioden till de svar som gavs, lovar Misukka.

– Ett varmt tack också till de regionala och lokala OAJ-aktiva som trots de exceptionella tiderna ordnade bland annat distansevenemang och förde på olika sätt fram kandidater med lärarbakgrund och utbildningsvänliga kandidater till både medlemmar och väljare.

Misukka påpekar att det är viktigt för OAJ-föreningarna att etablera kontakt med de nya kommunala beslutsfattarna genast i höst. Det är en viktig del av den lokala intressebevakningsverksamheten att påverka kommunernas utbildningspolitik. Det säkerställer bland annat resurser till utbildning och småbarnspedagogik, vilket innebär att lärare och ledare får bättre arbetsförhållanden som till exempel rimliga undervisningsgrupper och friska utrymmen.

OAJ kartlägger valresultatet för lärarkandidaterna

OAJ granskar "lärarresultatet" i kommunalvalet, det vill säga antalet invalda OAJ- och FSL-medlemmar enligt parti. Jämförelsen kan göras när Statistikcentralen publicerar det officiella valresultatet under midsommarveckan.

I kommunalvalet 2017 valdes 708 OAJ-medlemmar in i fullmäktige runt om i landet. De invalda representerade alla riksdagspartier.

OAJ kontaktar de nya kommunala beslutsfattarna med lärarbakgrund efter sommarlovet.
OAJ har tagit fram material som hjälper lokala beslutsfattare i deras uppgift; bland annat våra kommunalvalsmål och kom-ihåg-lista för kommunala beslutsfattare (på finska). 

Text: Heikki Sahlman