Fullmäktigemötet börjar på onsdag – se öppningen

04.05.2021 - 13:19 Nyheter
Illustration

OAJ:s fullmäktige inleder sitt tre dagar långa vårmöte på distans onsdagen den 5 maj. Vi direktsände ordföranden Olli Luukkainens öppningsanförande och statsmaktens hälsning som framfördes av inrikesminister Maria Ohisalo. I artiklen finns länkar till bandningarna.

Fullmäktige med 150 ledamöter håller sitt vårmöte på distans den 5–7 maj. På mötesagendan finns bland annat att godkänna organisationens bokslut för 2020 samt verksamhetsberättelsen.

Dessutom kommer fullmäktige att besluta om medlemsavgifterna för år 2022 och OAJ:s klimatprogram. 

Beslut om organisationsreformen tas efter sommaren

Fullmäktige fortsätter att behandla organisationsreformen. Reformen omfattar bland annat att utvidga medlemskapskriterierna, direktmedlemskap och att organisera regional- och lokalnivån till att bättre stödja medlemmarna och den lokala verksamheten.

Beredningen av OAJ:s organisationsreform inleddes år 2018. Fullmäktige har behandlat reformen redan vid flera möten.

"Den tre år långa processen går nu in i slutfasen. Ännu i det här skedet har fullmäktigeledamöterna möjlighet att ta upp frågor om organisationsreformen som de vill klargöra. Efter sommaren måste vi ha en klar linje, för då ska beslut fattas, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Öppningsanförandet hölls av Olli Luukkainen och inrikesminister Maria Ohisalo kom med statsmaktens hälsning till fullmäktigemötet.

Text: Veera Nuutinen
På svenska: Minna Rosenström

Se bandningarna
Olli Luukkainens öppningsanförandeMaria Ohisalo och statsmaktens hälsning