Fullmäktige röstade ner förslaget om rösträtt för studeranderepresentanterna i OAJ:s fullmäktige och styrelse

18.11.2021 - 19:38 Nyheter
Illustration

Fullmäktige röstade ner förslaget om rösträtt för studeranderepresentanterna i OAJ:s fullmäktige och styrelse. Bara frågan om ett medlemsinitiativ har fått grönt ljus i reformprojektet för att förnya organisationsverksamheten.

Fullmäktigemötets viktigaste beslut under den andra mötesdagen gällde organisationsreformen. I våras beslutade fullmäktige att fortsätta beredningen av rösträtt för studeranderepresentanterna i OAJ:s förvaltningsorgan. Det här var även något som många medlemmar önskade under reformprojektets gång. Idag röstade dock mer än 40 procent av fullmäktigeledamöterna emot förslaget som skulle ha behövt två tredjedelars majoritet för att gå igenom.

Representanterna för Finlands Lärarstuderandes Förbund (SOOL) marscherade ut från mötet efter att omröstningsresultatet var klart.

 – Besvikelsen är stor, kommenterar SOOL:s ordförande Markus Helin.

Organisationsreformen krympte ihop till att bara omfatta ett medlemsinitiativ

Fullmäktige var inte heller berett att utvidga kriterierna för ett OAJ-medlemskap till att gälla alla behöriga lärare oavsett var eller inom vilken bransch personen arbetar. Även förslaget om ett direktmedlemskap i OAJ röstades ned. Det enda förslaget som godkändes i organisationsreformen är medlemsinitiativet som 90 procent av ledamöterna understödde.

Fullmäktige beslutade redan vid mötet i våras att man inte kommer att minska antalet medlemmar i varken OAJ:s styrelse eller fullmäktige. Man ville inte heller ändra på regionföreningsstrukturen. Projektet att förnya den fackliga verksamheten inleddes genom ett beslut av höstfullmäktige år 2018.

Text: Milla Eronen