Fullmäktige diskuterar organisationsreformen

06.05.2021 - 14:44 Nyheter
Illustration

Fullmäktiges vårmöte pågår fram till fredag och mycket fokus är på organisationsreformen. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen vädjade i sitt öppningsanförande till ledamöterna att komma ihåg organisationens viktigaste uppgift – att bevaka medlemmarnas intressen.

Vid fullmäktigemötet i november ifjol gav fullmäktige styrelsen i uppdrag att bereda organisationsreformen och eventuella stadgeändringar inför vårmötet 2021. Styrelsen beslutade dock att vårmötet fortfarande skulle hållas som ett arbetsmöte och eventuella stadgeändringar eller andra beslut skulle godkännas vid ett extra möte i höst.

Fullmäktigeledamöterna diskuterar organisationsreformen utifrån styrelsens förslag som också ledamöterna har kunnat påverka.

Olli Luukkainen, ordförande för OAJ, hoppas att ledamöterna nu tar upp alla frågor som gäller eventuella tilläggsutredningar.

– Allt utredningsarbete som fullmäktige förväntar sig, kommer att göras till höstens eventuella extra möte, lovar Luukkainen.

I sitt öppningsanförande lyfte Luukkainen fram regionalverksamheten som ett exempel på reformfrågorna.

– Det är bra att utvärdera den regionala verksamheten eftersom den nuvarande modellen som har kritiserats är över tio år gammal. Till exempel utträden ur regionföreningarna tyder på att helheten måste ses över och ändras, betonar Luukkainen.

– Jag önskar fullmäktigeledamöterna mod och vishet att tänka på hela organisationens bästa, sade Luukkainen i sitt tal till fullmäktige.

Ledamöterna försiktiga med att göra ändringar

På basis av diskussioner och efterföljande rådgivande omröstningar online förhåller sig fullmäktigeledamöterna ganska försiktiga till de reformförslag som ligger på bordet. Många anser att fungerande regionföreningar inte skulle behöva ombildas till nätverk, utan att man istället skulle utveckla de befintliga regionföreningarna om så önskas. Ledamöterna understöder dock ett heltidsanställt regionombud för att stödja lokalföreningarnas verksamhet.

Fullmäktiges storlek har diskuterats flera gånger under det senaste årtiondet, men förslag på ett mindre fullmäktige har ännu inte hittills fått en kvalificerad majoritet i omröstningarna. Inte heller nu tycks åsikterna ha ändrats. OAJ:s fullmäktige har idag 150 medlemmar.

Också medlemsskapskriterierna är på tapeten. Idag går medlemskapet via en lokalförening, en riksomfattande förening och ett distrikt och därmed till organisationen. Nu diskuteras ett eventuellt direktmedlemskap i OAJ.

OAJ:s vårmöte sammanträder på distans den 5–7 maj 2021.