Daghemsföreståndare: Positivitet och öppenhet gentemot världen är bland det viktigaste som fostran kan ge

24.03.2021 - 08:47 Nyheter
Illustration

Annukka Hulkkonen utexaminerades från Uleåborgs universitet år 1996 bara ett år efter det att småbarnspedagogik hade godkänts som läroämne vid universiteten. Hulkkonen var den enda i sin årskurs som avlade kandidatexamen inom småbarnspedagogik. Under sin långa karriär har hon sett att branschen fått ökat anseende, men också att kraven inom arbetet ökat.

Annukka Hulkkonen föddes i Rovaniemi och visste redan tidigt att hennes livsuppgift fanns inom fostran. Den unga Annukkas väg förde till Uleåborgs universitet, där hon utexaminerades som lärare inom småbarnspedagogik. Samtidigt bildade hon familj. Hon stannade i Uleåborg för gott.

I tio års tid arbetade Annukka som lärare inom småbarnspedagogik, tills hon valdes till daghemsföreståndare år 2005. Nu leder hon två daghem och 40 proffs inom småbarnspedagogiken. Samtidigt studerar hon till magister inom småbarnspedagogik.

– Jag behöver åtminstone inte fundera på vad jag ska göra på fritiden, skrattar Hulkkonen.

Hulkkonen leder med exempel

Daghemsföreståndarskapet är en krävande chefsuppgift. Den kräver utmärkt social kompetens och substanskunnande inom småbarnspedagogiken, förmåga att se helheter och ledarkunskaper. Kärnuppgiften för en chef är att leda pedagogiken och ett mångprofessionellt team.

– Man ser kanske inte riktigt alltid hur krävande det här jobbet är. En daghemsföreståndare ska kunna engagera hela arbetsgemenskapens kunnande i arbetet för barnens bästa och dra upp riktlinjerna för vart man är på väg. Alla barn ska ges en möjlighet att lära sig de kunskaper och färdigheter som behövs i livet.

Man ser kanske inte riktigt alltid hur krävande det här jobbet är.

Under sin chefskarriär har Annukka lärt sig att det egna exemplet är en enorm resurs för en chef. Det är delvis därför hon studerar vidare.

– En daghemsföreståndare behöver inte vara magister, men jag tänkte att det är bra att studera vidare, eftersom så gott som alla nya lärare inom småbarnspedagogik i framtiden kommer att vara magistrar.

Arbetet har blivit alltmer krävande

Annukka Hulkkonen anser att utbildning och småbarnspedagogik är viktiga i sig. Man behöver alltså inte i vardagen fundera på arbetets betydelse eller behövlighet. Det ger sinnesro.

Hon oroar sig dock över hur proffsen inom branschen ska orka. Arbetet har blivit allt mer krävande. Det krävs allt djupare kunskaper inom pedagogik i allmänhet och småbarnspedagogik i synnerhet samt allt större social kompetens.

Det krävs allt djupare kunskaper inom pedagogik i allmänhet och småbarnspedagogik i synnerhet samt allt större social kompetens.

– Dessutom stöter framför allt cheferna på olika slags administrativa utmaningar, som många känner sig otillräckliga inför. Uleåborgs stad förtjänar en eloge för att staden erbjuder arbetstagarna rikligt med uppdaterad och behövlig utbildning. Ett exempel på detta är den utbildning i positivt ledarskap som jag nyligen genomgick.

Engagerad i en trygg barndom

Den nationella planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen utarbetat är rättesnöret för alla daghem. I planen konstateras att småbarnspedagogiken har som uppdrag att skydda och främja barnens rätt till en god och trygg barndom.

– Även om världen förändras och fostran med den, är rätten till en god och trygg barndom okränkbar.

Även om världen förändras och fostran med den, är rätten till en god och trygg barndom okränkbar.

Annukka säger att hennes tro på öppenhet, jämlikhet och ärlighet är orubblig.

– Dessa är de viktigaste värderingar som styr mitt arbete. Som chef arbetar jag inte direkt med barnen, men genom att se till att arbetstagarna mår bra påverkar jag även barnens välmående. Jag vill att arbetstagarna ska kunna lita på mig till hundra procent.

 

En uppgift lika stor som framtiden

  • Lärarna och proffsen inom småbarnspedagogiken har ett krävande expertarbete. Bekanta dig med det kunnande som krävs inom olika utbildningsstadier och med vad jobbet kräver här.   
  • Lärarna från småbarnspedagogiken till universiteten värnar i sitt arbete om värden som hela samhällets välfärd bygger på. Bekanta dig med elva historier om engagemang.
  • Bekanta dig med yrkets betydelse och delta i att skapa framtider: tehdääntulevaisuuksia.fi/sv