Världens bästa undervisning - om de kommunala beslutsfattarna så vill

05.10.2020 - 10:14 Pressmeddelande
Illustration

Idag firar vi Världslärardagen och säger grattis till alla lärare! Dagen till ära publicerar vi våra kommunalvalsmål och påminner om att det är upp till kommunerna hurdan kvalitet på undervisningen som ges och hur mycket stöd som erbjuds.

Viktiga beslut tas nära dig! Det här påminner Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ om inför vårens kommunalval. Finland har världens bästa lärare och i varje kommun ges världens bästa undervisning om de kommunala beslutsfattarna så vill.

OAJ betonar att en kunnig och välmående undervisningspersonal tryggar tjänsternas kvalitet. Högklassig undervisning är möjlig endast i tillräckligt små grupper och därför har OAJ utarbetat sådana rekommendationer om lärartätheten på de olika utbildningsstadierna som garanterar undervisningens kvalitet.

– När kommunen satsar på utbildning, är det ekonomi för kommuninvånarnas bästa. Fostran, utbildning och forskning främjar kommunens livskraft och satsningar på utbildning ger på sikt inbesparingar i kommunens andra verksamhetsområden, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.  

Med förenade krafter uppnår man alltid mera än allena, så det lönar sig för kommunerna att samarbeta när man anordnar utbildningstjänster.

Varje skoldag är viktig

Delaktighet i gemenskapen skapar välbefinnande för både kommuninvånarna och kommunen.

– Medverkan och delaktighet och minskar marginaliseringen och stärker känslan av att man är en del av samhället. Lärarna har här en viktig roll och varje dag av småbarnspedagogik och utbildning är viktig, betonar Luukkainen.

Världslärardagen den 5 oktober med valpanel och fest

OAJ ordnar en valpanel i Helsingfors. I kommunalvalspanelen som direktsänds i nätet från Bio Rex, deltar kommunalvalskandidater från huvudstadsregionen. Vi debatterar de viktigaste valfrågorna och vad utbildningen betyder för kommunerna. Klicka dig med i OAJ:s kommunalvalsdebatt den 5 oktober klockan 15.

Vidare ordnas en festsändning för lärare och för alla som intresserar sig för lärarnas arbete med start klockan 17 fram till cirka 18. Festen arrangeras av bland andra OAJ, Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Läs mer om festen på ministeriets webbplats.

Världslärarorganisationen Education International ordnar ett 24 timmars webbinarium där lärare från olika delar av världen beskriver sin situation. OAJ:s specialsakkunniga Päivi Lyhykäinen framför de finländska lärarnas videohälsning och berättar om vad undantagsförhållandena har inneburit för lärarna i Finland. Läs mer och följ webbinariet här.