Skolorna öppnas igen den 14 maj– OAJ kräver klara anvisningar för att trygga säkerheten

29.04.2020 - 21:21 Nyheter
Illustration

Regeringen har beslutat att grundskolorna återgår till närundervisning den 14 maj. OAJ kräver att man nu fokuserar på att trygga säkerheten och att man särskilt månar om riskgrupperna.

Den 14 maj återgår man till undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. Det här ska göras gradvis och på ett kontrollerat sätt. Det meddelade statsminister Sanna Marin och undervisningsminister Li Andersson i en presskonferens på onsdag kväll.

Se videoklippet från regeringens presskonferens.OAJ ansåg att skolorna borde ha hållits stängda vårterminen ut, eftersom man inte entydigt kan säga att det är tryggt att öppna skolorna.

OAJ har fått hundratals samtal och meddelanden av oroliga lärare under coronaepidemin. Lärarna har oroat sig över den egna, de anhörigas och barnens hälsa. Också vårdnadshavare har vänt sig till OAJ, lärare och rektorer och meddelat att de inte vågar låta barnen gå till skolan.

OAJ kräver nu att myndigheterna ger ändamålsenliga anvisningar till utbildningsanordnarna, rektorerna och lärarna.

– Man bör beakta skolornas vardag och vad som är realistiskt med tanke på skollokalerna. Samtidigt måste man ta särskild hänsyn till riskgrupperna och de äldre. Cirka åtta procent av lärarna i grundskolan är över 60 år, det vill säga närmare 3000 lärare. Hur ska deras hälsa tryggas, undrar OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka.

Hon påminner om att arbetarskyddet är på utbildningsanordnarens, det vill säga arbetsgivarens ansvar. Situationen är också ny och svår för dem, så anvisningar behövs så snart som möjligt.

– Samtidigt kräver vi naturligtvis anvisningar för småbarnspedagogiken, där lärarna har varit i närundervisning under hela coronakrisen.
 
OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka är ändå glad över att budskapet var entydigt; när grundskolan öppnar upphör distansundervisningen och lärarna ska inte köra med parallella system.

Coronaviruset: Anvisningar och information i undantagsförhållandena

 

Bild: Leena Koskela