Coronatiden belastar högskoleanställda – svara på enkäten och hjälp till att få bukt med missförhållanden

04.12.2020 - 16:14 Nyheter
Illustration

Fram till den 7 december pågår en enkätundersökning för att kartlägga de anställdas erfarenheter av undantagsperioden vid universitet och högskolor. När du svarar på enkäten hjälper du till att stödja utvecklingsarbetet och intressebevakningen för de högskoleanställda.

Som bäst pågår enkätundersökningen Digi och oaser 2020 som riktas till alla som arbetar med forskning och undervisning vid universitet och yrkeshögskolor. Information samlas för att användas i intressebevakningen och för att främja välbefinnande i arbetet för de högskoleanställda.

Hanna Tanskanen som är specialsakkunnig vid OAJ uppmuntrar personalen att svara på undersökningen.

– Vi vill veta hur coronatiden påverkar arbetet och vilka erfarenheter personalen har vad gäller välbefinnande, kompetens och ledarskap. Vad bör man uppmärksamma i framtiden när högskoleundervisningen och -arbetet vidareutvecklas? Resultaten används också för att utveckla lärarutbildningen och för att förutse kompetensbehov, säger Tanskanen.

Undersökningen pågår fram till den 7 december. Det tar cirka 20 minuter att svara.

Till enkäten