Avtalsöverföringen förenhetligar ställningen för lärarna inom småbarnspedagogik

11.12.2020 - 13:52 Nyheter
Illustration

När lärarna inom småbarnspedagogik övergår till undervisningssektorns avtal ger det i framtiden bättre förhandlingsförutsättningar. Alla behöriga lärare inom småbarnspedagogik omfattas av överföringen oavsett utbildningsbakgrund.

– När lärarna inom småbarnspedagogik överförs från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal, blir det möjligt att avtala om deras löner vid samma förhandlingsbord som för andra lärare. Det är en stor förändring som vi har väntat länge på för lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare, säger specialsakkunnig Kirsi Sutton vid OAJ som är ansvarig förhandlare i den arbetsgrupp som förbereder överföringen.

I fortsättningen förhandlar man om alla lärares anställningsvillkor vid samma förhandlingsbord.

Arbetsgruppen har i uppgift att möjliggöra den tekniska överföringen. Sutton berättar att arbetet görs i gott samförstånd och att gruppen diskuterar mycket. Siktet är inställt på framtiden.

– Överföringen gäller alla som är behöriga för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik. Gäller den också personer som blir färdiga från yrkeshögskola? Ja, det gäller alla behöriga lärare inom småbarnspedagogik som arbetar i undervisningsuppgifter. Vi driver saken för lärare med pappren från yrkeshögskola, för universitetsutbildade och för dem som har institututbildning, säger Sutton.


Vi driver saken för lärare med pappren från yrkeshögskola, för universitetsutbildade och för dem som har institututbildning.

Arbetsgruppens deadline är den sista augusti 2021. I OAJ:s kommittéer förbereds konkreta mål för förhandlingarna 2022 tillsammans med Småbarnspedagogikens lärarförbund. OAJ:s styrelse fastställer målen.

– Även om man nu fokuserar på den tekniska överföringen, är målet att på sikt förenhetliga anställningsvillkoren för lärarna inom småbarnspedagogik, att förbättra löneutveckling och branschens dragningskraft. UKTA ger bättre möjligheter till en positiv löneutveckling för lärarna inom småbarnspedagogik.

Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndarna överförs från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal 1.9.2021. AKTA-bestämmelserna tillämpas dock ända fram till 31.12.2022, ifall annat inte avtalas.

Text Henna Honkalo
På svenska Minna Rosenström
Bild Leena Koskela