Hur öka klimatansvaret? Kom på seminarium och få verktyg för klimatsmart verksamhetskultur i skolor och daghem!

30.10.2019 - 13:05 Nyheter
Illustration

Hur kan daghem, skolor och läroanstalter utveckla en verksamhetskultur med större klimatansvar? Utbildningsstyrelsen och OAJ ordnar tisdagen den 10 december ett seminarium för lärare och ledare – välkommen!

Klimatförändringarna och dess effekter väcker stor oro över hela världen. Var och en av oss kan ta ansvar för att motarbeta klimatförändringarna!

Seminarium ger verktyg till lärare och ledare

Utbildningsstyrelsen och OAJ ordnar den 10 december ett seminarium om hur man utvecklar klimatansvaret i daghemmens, skolornas och läroanstalternas verksamhet.

Tillställningen riktar sig särskilt till lärare och ledare i daghem, skolor och läroanstalter samt till andra sakkunniga i branschen.

– Lärarna fostrar och utbildar framtida generationer som möter större utmaningar med hållbar utveckling än vad den nuvarande generationen eller tidigare generationer har mött. Lärarna spelar tillsammans med hemmen en nyckelroll vad gäller att väcka framtida generationer till klimatansvar, säger Lauri Kurvonen, specialsakkunnig OAJ.

Lärarna spelar tillsammans med hemmen en nyckelroll vad gäller att väcka framtida generationer till klimatansvar.

Vid seminariet diskuteras varför det är viktigt att lära sig klimatansvar både nu och i framtiden. Dessutom är tanken att man ska dela med sig av idéer och få tips om hur lärarna kan utveckla en verksamhetskultur med klimatansvar.

Följ seminariet på plats eller på distans

  • Klimatseminariet som går på finska heter Ilmastovastuun oppimisen mahdollistajat och ordnas tisdagen den 10 december 2019 klockan 11:30 -16 i Akavahuset i Helsingfors.
  • Du kan följa med seminariet på webben.
  • I början ordnas diskussion med Sitras ledande expert Vesa-Matti Lahti, undervisningsminister Li Andersson, Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.
  • Under seminariet hör vi också inlägg av lärare och får konkreta exempel på hur lärare arbetar för att öka klimatansvaret.
  • Läs mera på Utbildningsstyrelsens sidor och anmäl dig till evenemanget.