OAJ: Rätten till småbarnspedagogik är viktig – men utvecklingen måste fortsätta

22.08.2019 - 17:28 Nyheter
Illustration

OAJ välkomnar regeringens förslag att återinföra den subjektiva rätten till småbarnspedagogik, men det räcker inte. Utvecklingsarbetet måste också fortsätta.

OAJ välkomnar regeringens förslag att återinföra den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. I regeringsprogrammet finns också målet att återinföra relationstalet 1:7 för personalen i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i förhållande till barnen. Enligt OAJ borde båda reformerna beredas samtidigt. Organisationen påminner också om att arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken måste fortsätta.

Småbarnspedagogik av hög kvalitet resulterar i gott

OAJ har starkt försvarat varje barns rätt till småbarnspedagogik på heltid och ger i ett färskt utlåtande tack till regeringen för planerna på att slopa begränsningen av rätten till småbarnspedagogik.

– Småbarnspedagogik av hög kvalitet har en positiv inverkan på barnets framtid och lärande samt främjar jämlikhet, säger Kirsi Sutton som är specialsakkunnig vid OAJ.

Begränsningen försvagade jämlikheten

Den förra regeringen begränsade barnets rätt till småbarnspedagogik till 20 timmar per vecka ifall en av föräldrarna var hemma. Begränsningen som infördes för tre år sedan har försämrat både barnens och personalens välmående.

Nu ska det bli en ändring. Utkastet till proposition om återinförande av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik var på remiss fram till den 22 augusti. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

OAJ konstaterar i sitt utlåtande att begränsningen av rätten till småbarnspedagogik har försatt barnen i en ojämlik ställning på grund av föräldrarnas livssituation, ställning på arbetsmarknaden eller kommunens behovsbedömning. Begränsningen har också undergrävt utbildningsjämlikheten, integrationen av invandrarbarn och -familjer samt ökat risken för marginalisering av barn som växer upp i missgynnsamma förhållanden.

Begränsningen av småbarnspedagogiken har för sin del bidragit till att det totala antalet barn har ökat i grupperna. OAJ anser att det i sin tur försvårar daghemspersonalens möjlighet att individuellt beakta och bemöta barnens behov. Vidare har barnens möjligheter att få stöd som behövs för fostran och lärande naggats i kanterna.

Relationstalen i skick för alla

OAJ anser att en ändring av relationstalet till 1:7 ska beredas med samma tidtabell som återinförandet av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Samma relationstal bör också gälla för barn som deltar högst fem timmar om dagen i småbarnspedagogik.

– Relationstalen mellan barnen och personalen i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter kan inte variera beroende på hur länge barnet är på dagis. Det är också motsägelsefullt att gruppstorleken beror på hur många barn som är på plats mera eller mindre än fem timmar, säger Sutton.

Småbarnspedagogiken måste vidareutvecklas

OAJ önskar i sitt utlåtande att regeringen fortsätter att utveckla småbarnspedagogiken. OAJ vill att lagen närmare skulle definiera skillnaden mellan pedagogisk verksamhet och annan verksamhetsform inom småbarnspedagogiken.

– Skillnaderna är avgörande med tanke på det pedagogiska innehållet och kvaliteten. Barnen har kanske inte heller efter den här reformen rätt till småbarnspedagogik som ges i daghem ifall kommunen anvisar barnet plats i familjedagvården, säger Sutton.

Text: Riitta Korkeakivi
Foto: Leena Koskela