OAJ och Touhula samarbetar - ”Syftet är att förstärka det pedagogiska”

27.03.2019 - 14:00 Nyheter
Illustration

OAJ och privata daghemsföretaget Touhula har inlett ett gemensamt projekt i syfte att stärka den pedagogiska verksamheten och ledandet av småbarnspedagogiken i Touhula-daghem.

OAJ och privata daghemsföretaget Touhula arbetar tillsammans för att stärka småbarnspedagogiken och ledandet i Touhula-daghem. Det gemensamma projektet inleddes i början av mars med workshoppar i daghem i Mellersta Finland. Tanken är också att förtydliga lärarrollen och trygga goda anställningsförhållanden.

Lärarens kärnuppgift förtydligas genom diskussion

Under våren har OAJ och Touhula tillsammans ordnat ett par timmars workshoppar i daghem i Mellersta Finland. Både lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare har deltagit.

Den här veckan fortsätter workshopparna i Tammerfors. Man diskuterar det pedagogiska arbetet och hur det leds. Vidare funderar man på kunnandet i teamen och på de olika nivåerna inom småbarnspedagogiken.

– I workshopparna diskuteras till exempel vad som är lärarens kärnuppgift inom småbarnspedagogiken och hur man ordnar arbetstid för planering och utvärdering, berättar Harri Myllynen som leder projektet vid OAJ.

Vägkost för utvecklingsarbetet

Med på workshopturnén är Touhulas kvalitetschef för småbarnspedagogik Elina Weckström.

– Vi för en dialog om hur arbetet ska utvecklas. Vi vill att workshopparna på riktigt ska ge vägkost för utvecklandet av verksamheten. Diskussionerna i workshopparna kommer också att vägleda oss då vi utvecklar det interna ledarskapet och styrningen av det pedagogiska arbetet, säger Weckström.

Norrut

Efter Mellersta Finland och Birkaland drar workshopturnén norrut.

–Efter vårens workshoppar måste vi utvärdera projektet och ta ställning till en eventuell fortsättning, konstaterar Harri Myllynen.

På hösten ordnas ett seminarium i Helsingfors där speciellt det pedagogiska ledandet är i fokus. Seminariet ordas den 5 september 2019 i Akavahuset.

– Vi bjuder in daghemsföreståndare från huvudstadsregionen både från den privata och den offentliga sektorn. Det går också bra att delta på distans från övriga delar av landet, tipsar Myllynen.