Helsingfors höjer löner – lärarna inom småbarnspedagogik får ytterligare förhöjning

13.12.2019 - 14:52 Nyheter
Illustration

Helsingfors stad ger ytterligare ett lönepåslag till lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik i början av nästa år. Månadslönen höjs med 46 euro utöver den tidigare förhöjningen på 175 euro. Huvudförtroendeman Merja Winter säger att det här är en bra start för ett löneprogram.

Helsingfors stad har en flerårig löneutvecklingsstrategi och en plan för löneutveckling. Lönutvecklingsplanen omfattar också lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik.

Vi är på god väg

Helsingfors stad höjde tidigare lönerna med 175 euro för lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik med en justeringspott. Staden har dessutom beslutat om ytterligare ett lönepåslag på 46 euro, vilket innebär att förhöjningen är sammanlagt 221 euro.

– Vi är på god väg, konstaterar Merja Winter som är huvudförtroendeman i Helsingfors.

Lärarbristen är akut

Med löneförhöjningarna vill man råda bot på personalbristen inom småbarnspedagogiken. Läget har varit svårt redan länge i huvudstaden, men nu betecknas läget som kritiskt. Borgmästare Jan Vapaavuori har tillsatt en särskild arbetsgrupp för att försöka lösa den akuta krisen och Task Force-gruppen påbörjar sitt arbete omedelbart.

Situationen inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är särskilt dålig. Helsingfors måste i januari 2020 erbjuda småbarnspedagogik på finska till cirka hälften av de svenskspråkiga familjer som nu köar för dagvårdsplats.

– Personalbristen är så utmanande att vi inte kan uppfylla alla språkliga rättigheter, sade Vapaavuori tidigare i ett pressmeddelande.

Branschen måste bli mera lockande

För närvarande finns det i Helsingfors totalt 233 vakanta befattningar för lärare inom småbarnspedagogik, men antalet sökande är lågt. Vapaavuori vädjar till staten för att få fler nybörjarplatser till lärarutbildningen inom barnpedagogik vid Helsingfors universitet.

Winter berättar att OAJ:s förtroendemän redan länge har arbetat i påverkanssyfte för att få löneförhöjningar för lärarna inom småbarnspedagogik.

– Vi och arbetsgivaren är helt överens om att branschen måste bli mer attraktiv. Bristen på lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik har varit påtaglig redan i flera år. Dessutom har arbetet blivit mer krävande.

Ett av OAJ:s förhandlingsmål är byte av avtalsområde  

OAJ vill få de kommunalt anställda lärarna inom småbarnspedagogik till samma avtal som kommunsektorns andra lärare; en övergång från det allmänt kommunala avtalet AKTA till UKTA för undervisningspersonalen.

– Det här är fortsättningsvis vårt viktigaste mål. Dessutom behövs ett löneprogram för att få lönerna för lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare att motsvara arbetets svårighetsgrad, säger Merja Winter.

Läs OAJ:s nyhet 11.12.2019

text: Riitta Korkeakivi

Texten korrigerades 16.12.2019. Tidigare nämndes att förhöjningen på 175 euro utbetalas från årsskiftet, men den har redan kommit till betalning. Från början av år 2020 betalas ytterligare 46 euro.