5 Educa-tips: Info om planeringstid och könssensitivitet inom småbarnspedagogik

10.01.2020 - 10:31 Nyheter
Illustration

Educa 2020 ordnas den 24–25 januari i Helsingfors Mässcentrum. Landets största utbildningsevenemang firar 25-år och bjuder än en gång på ett intressant program. Här får du tips om några programpunkter inom småbarnspedagogikens område.

Snart är det dags för årets Educa-mässa. Du hittar hela programmet här samt programmet i svenska Hörnan, men nedan tipsar vi om intressanta föreläsningar inom småbarnspedagogikens område. Föreläsningarna är på finska.

1. Hur borde arbetstid för planering, utveckling och utvärdering ordnas?

Vilka uppgifter hör till den så kallade puu-arbetstiden? Vad ska jag göra om den inplanerade tiden för planerings-, utvecklings- och utvärderingsuppgifter faller bort?

Kom och lyssna på OAJ:s arbetsmarknadsombudsman Kristiina Johansson. Hon berättar om hur arbetstid för planering, utvärdering och utvecklingsarbete kan ordnas i praktiken.

Tid: 24.1. 2020 13:20–13:50
Plats: Open Lounge

 

2. Aspekter på jämställdhet inom småbarnspedagogiken

Varför är det viktigt med könssensitivitet inom småbarnspedagogiken? Därför att även om Finland ses som ett jämlikt land, har vi fortfarande problem vad gäller jämställdhet. Vår arbetsmarknad är till exempel exceptionellt starkt indelad i mans- och kvinnodominerade branscher.

Könssensitiv småbarnspedagogik och att främja jämlikhet är viktiga teman i grunderna för planen för småbarnspedagogik och i andra styrdokument.

Föreläsningen öppnar upp vad könskänslighet betyder inom småbarnspedagogiken. Dessutom granskas vardagliga aspekter på jämlikhet mot bakgrund av forskningsinformation.

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus
Tid: 24.1. 2020 15:15–15:45
Plats: Rum 103

 

3. Vad händer inom den privata småbarnspedagogiken?

Arbetar du som lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare i ett privat daghem? Kom och diskutera aktuella frågor i den privata sektorn; till exempel tillräcklig arbetstid för planering och utvärdering och om andra arbetstidsfrågor.

Vi diskuterar också framtida förändringar beträffande gruppstorlek och barnens subjektiva rätt till småbarnspedagogik.

Ajankohtaista yksityisessä varhaiskasvatuksessa
Tid: 24.1. 2020 17:45–18:45
Plats: Rum 204-205

 

4. Är det tillräckligt attraktivt att vara lärare inom småbarnspedagogik?

Upplevs det som meningsfullt att arbeta som lärare i dagens småbarnspedagogiska miljö? Kirsi Karila, professor i småbarnspedagogik, diskuterar kring yrkets attraktionskraft.

Karila är ordförande för utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken. Hon har forskat i småbarnspedagogikens professionalism, kulturella förändringar, politik samt deras betydelse för barnen, familjerna och de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken.

Miksi hyvät ammattilaiset katoavat varhaiskasvatuksesta – vai katoavatko?
Tid: 25.1. 2020 11:00–11:30
Plats: Tahto

 

5. Vad nytt medför regeringsprogrammet för småbarnspedagogiken?

Småbarnspedagogiken utvecklas i snabb takt. OAJ:s specialsakkunniga Auli Setälä och Kirsi Sutton diskuterar regeringsprogrammets mål beträffande småbarnspedagogiken. Vad hoppas man att regeringsprogrammet ska ge?

Varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntaviivat
Tid: 25.1. 2020 10:30–11:00
Plats: Tahto

 

 

Educa 24–25.1.2020

 

Lärare inom småbarnspedagogik: OAJ är facket för dig

OAJ bevakar intressena för lärare inom småbarnspedagogik. Bli medlem i Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och samtidigt i Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF!

OAJ sydän vakaope SVENSKA.png