Barnträdgårdslärarförbundet är nu Småbarnspedagogikens Lärarförbund!

28.10.2019 - 10:11 Nyheter
Illustration
BTLF:s fullmäktigeledamöter klubbade i fredags genom namnändringen. 44 av 45 ledamöter var på plats när namnet Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF antogs.

Barnträdgårdslärarförbundets fullmäktige samlades på fredagen och lördagen i Helsingfors. Namnändringen var ett av mötets viktigaste ärenden.

Barnträdgårdslärarförbundet går nu vidare som Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Namnet antogs av BTLF:s fullmäktige fredagen den 25 oktober. Förbundet representerar alla lärare inom småbarnspedagogik.

Namnändringen är en följd av den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft hösten 2018.

– Med den nya lagen kom yrkesbeteckningen lärare inom småbarnspedagogik istället för barnträdgårdslärare. Så det var helt följdriktigt att också byta namn på förbundet, säger SLF:s ordförande Anitta Pakanen.

Texten fortsätter efter bilden

Anitta_Pakanen_1170_536.jpg

SLF:s ordförande Anitta Pakanen är glad över förbundets nya namn..

Avtalsfrågan prioriteras

Inom småbarnspedagogiken förbereder man sig inför de kommande avtalsförhandlingarna då de nuvarande kollektivavtalen löper ut på våren. Målberedningen är redan långt klar och OAJ:s styrelse slår fast målen i december.  

Ett klart mål är att få lärarna inom den kommunala småbarnspedagogiken att omfattas av lärarnas avtal UKTA istället för det allmänt kommunala avtalet AKTA.

– Alla lärare måste fås till samma avtal, för alla har samma utgångsläge och intressen, det vill säga arbetet inom utbildning och fostran. Med samma avtal skulle man tala samma språk vid förhandlingsbordet, vilket läget inte är nu, säger Pakanen.

Hon menar också att en övergång till lärarnas avtal är en identitetsfråga.

– Känslan av samhörighet är större om alla omfattas av UKTA och igen skulle påverka yrkets attraktionskraft.

OAJ eftersträvar även en klar förbättring i lönen genom ett löneprogram och att arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna, ska kompenseras.

OAJ är det enda fackförbundet som kräver att lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik ska överföras till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn.

Bli medlem!

När du ansluter dig senast 31.3.2020 får du motions- och kultursedlar till ett värde av 20 euro. Det finns över 20 000 användningsställen runt om i landet. Du kan alternativt välja ett bidrag på 20 euro till Näsdagsinsamlingen. Näsdagen hjälper världens barn och tack vare insamlingen har redan närmare en miljon barn fått undervisning och hjälp i skolgången. OAJ är Näsdagens samarbetspartner.