Barnträdgårdslärarförbundet byter namn till Småbarnspedagogikens Lärarförbund

26.04.2019 - 15:47 Nyheter
Illustration
Tanja Rantala

Barnträdgårdslärarförbundet med sina anrika 100 år på nacken byter namn till Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Namnändringen behandlades under fullmäktigemötet som pågår i Helsingfors.

Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Så ska Barnträdgårdslärarförbundet heta från och med hösten. Det här beslutades av BTLF:s fullmäktige som behandlade stadgeändringarna vid sitt vårmöte den 26 april. Förbundet representerar alla med behörighet som lärare inom småbarnspedagogik.

– Namnbytet signalerar att också hundraåriga BTLF tar i bruk de yrkesbeteckningar som den nya lagen medförde. Alla som nu och framöver arbetar som lärare inom småbarnspedagogik eller som daghemsföreståndare är välkomna med i förbundet för att arbeta för allas vår gemensamma sak, säger fullmäktigeordföranden Tanja Rantala.

Nya namnet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik

Namnändringen är en följd av den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft hösten 2018. I och med lagen kom den nya yrkesbeteckningen lärare inom småbarnspedagogik istället för barnträdgårdslärare. 

Stadge- och namnändringen har beretts inom BTLF av en arbetsgrupp, fullmäktige och styrelsen. Nu ska namnändringen ännu godkännas av Patent- och registerstyrelsen och i höst klubbas namnbytet slutligen genom av BTLF:s fullmäktige.

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF heter på finska Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL.

Avtalsfrågan fortsättningsvis på bordet

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen berättade för fullmäktige att frågan om att få lärarna inom småbarnspedagogik att omfattas av läraravtalet UKTA istället för det allmänt kommunala avtalet AKTA ligger fortsättningsvis på förhandlingsbordet.

– Det är hela OAJ:s och fullmäktiges mål att få lärarna inom småbarnspedagogik över till UKTA. Alla medlemsgrupper stödjer det här, sade Luukkainen.

Nästa regering beslutar om hur man ska gå vidare med hälso- och socialvårdsreformen. Luukkainen menar att avtalsfrågan nu är starkare med i bilden än någonsin tidigare, oavsett om det blir en landskapsreform eller inte.

Festligt fullmäktige

Barnträdgårdslärarförbundets fullmäktige med 45 ledamöter samlas i Akava-huset i Helsingfors den 26–27 april. För att fira förbundets 100-årsjubileum ordnas också en festmiddag med inbjudna gäster.

Barnträdgårdslärarförbundet med cirka 14 000 medlemmar är en riksomfattande förening inom OAJ som sköter intressebevakningen för lärarna inom småbarnspedagogik.

I och med stadgeändringen kommer SLF att liksom OAJ göra upp förbundets strategi för fyra år i taget och verksamhetsplan för två år i taget.

Text och bild: Riitta Korkeakivi