Aktuellt

Bildningsarbetsgivarna blir ny avtalspart inom privata småbarnspedagogikens avtalsområde

Arbetsgivarna inom den privata småbarnspedagogiken organiserar sig i Bildningsarbetsgivarna. Det här medför ändringar vad gäller avtalsparterna.

16.08.2023 Nyheter
Utbildningslöftena i vågskålen i regeringens budgetförhandlingar

Regeringen måste redan i sin första budgetmangling i september visa att utbildningslöftena i regeringsprogrammet kommer att infrias utan dröjsmål och att en tillräcklig finansiering garanteras.

02.08.2023 Nyheter
Unga lärare har höga förväntningar på sitt arbete

Lärare i början av karriären och lärarstuderande är entusiastiska och har höga förväntningar på sitt arbete. Kan förväntningarna uppfyllas när höga mål kolliderar med brister i vardagen såsom överstora undervisningsgrupper och otillräckliga resurser, frågar sig OAJ:s ordförande Katarina Murto.

02.08.2023 Pressmeddelande
OAJ: I regeringsprogrammet inte tillräckliga riktlinjer för att främja invandrarnas sysselsättning och integrationen

Enligt det nya regeringsprogrammet ska invandrarnas språkkunskaper stärkas för att främja integration och sysselsättning. Men det behövs konkreta åtgärder för att nå resultat. – Det är bra att den förberedande undervisningen förlängs till två år. Men det behövs flera åtgärder och OAJ presenterar förslag för alla utbildningsstadier, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

21.06.2023 Nyheter
JHL, OAJ, Pro och Industrifacket: Regeringen ska inte blanda sig i arbetsmarknadsmodellen

Fem stora fackförbund säger att regeringens mål om en lagstadgad exportmodell strider bjärt mot fackförbundens förhandlingsrätt, avtalsfriheten, strejkrätten och avtalssamhällets principer. Fackförbundens förhandlingsrätt och avtalsautonomi får inte begränsas genom lagstiftning. Det är inte de politiska beslutsfattarnas eller riksdagens uppgift att besluta om arbetsmarknadsmodellen.

19.06.2023 Nyheter
OAJ beviljade 780 000 euro i understöd för att främja undervisningspersonalens välbefinnande i arbetet

OAJ delar ut 780 000 euro i understöd från fonden för arbetshälsa. Bidrag har beviljats för 34 projekt.

15.06.2023 Nyheter
Nytt avtal för privata socialservicebranschen – strejkerna gav fart åt förhandlingarna

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för den privata socialservicebranschen. Avtalsperioden börjar 1.5.2023 och slutar 31.12.2025.

13.06.2023 Nyheter
Ett förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen

Ett förhandlingsresultat har nåtts i arbetstvisten gällande den privata socialservicebranschen. Parternas beslutande organ ska nu behandla resultatet och i början av nästa vecka meddelas om förslaget godkänns eller inte. Nu upphör också förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

08.06.2023 Nyheter
Strejken i en del privata daghem börjar på onsdag

Den tre dagar långa strejken inom den privata socialservicebranschen börjar onsdagen den 31 maj. Strejken gäller också OAJ-medlemmar i en del privata daghem.  Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte fortsätter. 

30.05.2023 Nyheter
Jättenedskärningar för utbildningen planeras i regeringsförhandlingarna – kan leda till att 100 läroanstalter stängs

Enligt uppgifter i offentligheten planerar regeringsförhandlarna, utgående från förslag från finansministeriet, nedskärningar på upp till 50 procent i finansieringen för den fria bildningen. Detta skulle få drastiska följder bland annat för sysselsättningen, det kontinuerliga lärandet, befolkningens välmående och den regionala jämlikheten. Som en följd av nedskärningarna skulle många läroanstalter få sätta lapp på luckan, konstaterar 14 aktörer i ett gemensamt ställningstagande.

23.05.2023 Pressmeddelande
Strejken i en del privata daghem börjar tisdagen den 23 maj

Den två dagar långa strejken inom den privata socialservicebranschen börjar tisdagen den 23 maj då ingen lösning nåddes i dagens medling. Strejken gäller också OAJ-medlemmar i en del privata daghem

22.05.2023 Nyheter
OAJ har gett ett andra strejkvarsel för privata socialservicebranschen och nytt förbud mot övertidsarbete och skiftbyte

En strejk hotar bryta ut den 31.5–2.6 i daghem inom privata socialservicebranschen ifall en lösning inte nås före det. Strejken skulle omfatta lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i privata daghem i Nyland och Egentliga Finland.

16.05.2023 Nyheter
Fullmäktige vill förenkla kandidatuppställningen i OAJ-val och göra parallellt medlemskap mera lockande

Fullmäktige vill ändra val- och omröstningsordningen i syfte att göra det lättare att ställa upp i fullmäktigevalet. Vidare görs parallellt medlemskap mer lockande.

12.05.2023 Nyheter
Lärarstuderandena får rösträtt i fullmäktige

OAJ:s fullmäktige har enhälligt beslutat att lärarstuderandena får beslutsfattande representation i fullmäktige och styrelsen. Efter stadgeändringen som ska göras har lärarstuderandena tre platser med rösträtt i fullmäktige och en i styrelsen.

11.05.2023 Nyheter
Medlemskap lönar sig!

Som medlem i fackorganisationen får du stöd och trygghet i arbetslivet. Du är inte ensam när du behöver råd eller hjälp för du backas upp av en gemenskap med fler än 116 000 medlemmar.

11.05.2023 Publikation