Aktuellt

OAJ:s fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om organisatoriska åtgärder

OAJ:s styrelse har fått fullmakt av fullmäktige att besluta om omfattande organisatoriska åtgärder om situationen så kräver. För OAJ är det avgörande hur man går vidare med den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som regeringen föreslår.

30.10.2023 Pressmeddelande
Ställ upp i arbetarskyddsvalet

I slutet av året är det dags att återigen ordna arbetarskyddsval i privata läroanstalter, universitet och privata daghem. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska arbetstagarna välja ett arbetarskyddsfullmäktige och två ersättare bland sig.

20.10.2023 Nyheter
Vi stakar ut riktningen för OAJ för de kommande åren – svara på vår enkät och påverka!

Vad kan göra OAJ till en mera intressant och attraktiv fackorganisation? Dela med dig av dina tankar genom att svara på en kort enkät. Du hjälper oss när vi planerar tyngdpunkterna i vår nya strategi.

19.10.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse: En arbetsmarknadsmodell måste beredas i samråd med den privata och offentliga sektorn

OAJ fortsätter med ett aktivt påverkningsarbete för att hitta alternativa och balanserade lösningar till en lagstadgad exportmodell och till regeringens förslag på ändringar i arbetslagstiftningen som skulle försämra löntagarnas ställning.

11.10.2023 Pressmeddelande
OAJ:s medlemsenkät: Enormt behov av fortbildning för lärare

Närmare 40 procent av lärarna har inte på 12 månader deltagit i fortbildning under arbetstid. Fortbildningen är splittrad och det är vanligt att inte anställa en vikarie för utbildningstiden. OAJ kräver att fortbildning ska stadgas i lag som en rättighet och skyldighet för varje lärare och chef inom branschen.

05.10.2023 Pressmeddelande
OAJ: Bara en bråkdel av lärarna upplever att deras arbete uppskattas

Bara var tionde lärare är helt av samma åsikt om att deras yrkesskicklighet och arbete uppskattas i samhället, visar en enkät som OAJ gjort. Resurserna måste förstärkas på lång sikt för att korrigera saken, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto. Hon betonar organisationens betydelse att vara förutseende vad gäller kommande samhällsförändringar och att trygga ett högklassigt utbildningssystem.

28.09.2023 Nyheter
Högklassig yrkesutbildning ger verkliga förutsättningar för högskolestudier

Det är viktigt att säkerställa att yrkesutbildning på andra stadiet också i framtiden är en verklig väg till högskolestudier. Enligt OECD:s senaste rapport Education at a Glance uppmuntrar behörighet för vidare studier till att examen avläggs. Finlands satsningar på utbildning är oförändrade medan våra konkurrentländer har ökat utbildningsresurserna.

13.09.2023 Nyheter
OAJ och Forskarförbundet besöker alla universitet – diskussion om regeringsprogrammet och hur locka internationell expertis

Under hösten träffar OAJ och Forskarförbundet ledningen vid landets alla universitet. Under besöken ger universiteten lokala synpunkter till stöd för nationellt påverkansarbete och vidare diskuteras aktuella frågor i det akademiska arbetslivet.

07.09.2023 Nyheter
Organisationerna: Regeringen måste slopa nedskärningarna inom fritt bildningsarbete

Arbetsmarknads- och bildningssektorns organisationer kräver att landets regering slopar de nedskärningar som berör folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter. Om nedskärningarna förverkligas äventyrar det omfattningen av läroinrättningsnätverket.

25.08.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse: Vi söker lösningar förhandlingsvägen och genom påverkan men höjer organisationsberedskapen

Regeringens förslag till ändringar i arbetslagstiftningen försämrar löntagarnas ställning och ökar otryggheten och osäkerheten på arbetsmarknaden. OAJ är särskilt kritisk till den lagstadgade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. OAJ:s styrelse har idag diskuterat regeringsprogrammets arbetslivsmål och organisationen förbereder sig på organisatoriska åtgärder.

22.08.2023 Pressmeddelande
Bildningsarbetsgivarna blir ny avtalspart inom privata småbarnspedagogikens avtalsområde

Arbetsgivarna inom den privata småbarnspedagogiken organiserar sig i Bildningsarbetsgivarna. Det här medför ändringar vad gäller avtalsparterna.

16.08.2023 Nyheter
Utbildningslöftena i vågskålen i regeringens budgetförhandlingar

Regeringen måste redan i sin första budgetmangling i september visa att utbildningslöftena i regeringsprogrammet kommer att infrias utan dröjsmål och att en tillräcklig finansiering garanteras.

02.08.2023 Nyheter
Unga lärare har höga förväntningar på sitt arbete

Lärare i början av karriären och lärarstuderande är entusiastiska och har höga förväntningar på sitt arbete. Kan förväntningarna uppfyllas när höga mål kolliderar med brister i vardagen såsom överstora undervisningsgrupper och otillräckliga resurser, frågar sig OAJ:s ordförande Katarina Murto.

02.08.2023 Pressmeddelande
OAJ: I regeringsprogrammet inte tillräckliga riktlinjer för att främja invandrarnas sysselsättning och integrationen

Enligt det nya regeringsprogrammet ska invandrarnas språkkunskaper stärkas för att främja integration och sysselsättning. Men det behövs konkreta åtgärder för att nå resultat. – Det är bra att den förberedande undervisningen förlängs till två år. Men det behövs flera åtgärder och OAJ presenterar förslag för alla utbildningsstadier, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

21.06.2023 Nyheter
JHL, OAJ, Pro och Industrifacket: Regeringen ska inte blanda sig i arbetsmarknadsmodellen

Fem stora fackförbund säger att regeringens mål om en lagstadgad exportmodell strider bjärt mot fackförbundens förhandlingsrätt, avtalsfriheten, strejkrätten och avtalssamhällets principer. Fackförbundens förhandlingsrätt och avtalsautonomi får inte begränsas genom lagstiftning. Det är inte de politiska beslutsfattarnas eller riksdagens uppgift att besluta om arbetsmarknadsmodellen.

19.06.2023 Nyheter