• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Perusopetuslaki määrittelee suomalaisen esiopetuksen laadun minimitason.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetus vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. Siksi OAJ vaatii velvoittavaa esiopetusta, joka alkaisi jo 5-vuotiaana.

Lue, millaista opettajan työ on esiopetuksen arjessa

Perusopetuslaki esiopetuksen laadun taustalla

Perusopetuslaki määrittelee suomalaisen esiopetuksen laadun minimitason.

Opetushallitus on laatinut myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotka turvaavat esiopetuksen valtakunnallisen laadun. Valtakunnalliset perusteet antavat raamit paikallisille suunnitelmille.

Vankkuutta varhaisella tuella ja oppivelvollisuuden muutoksella

Esiopetuksessa on kiinnitettävä huomiota riittävän tuen järjestämiseen. OAJ:n selvityksen mukaan yli 70 prosenttia esiopetuksen opettajista on sitä mieltä, etteivät esiopetusikäiset lapset saa viipymättä tukea oppimiseensa ja kasvuunsa. Heillä olisi kuitenkin oikeus tukeen heti, kun siihen on tarvetta.

Tuen varhaiseen saamiseen vaikutetaan parhaiten kiinnittämällä huomiota ryhmäkokoihin ja taloudellisiin resursseihin. Laissa pitäisi myös säätää erityisopettajamitoituksesta siten, että esiopetuksessa on korkeintaan 50 lasta yhtä erityisopettajaa kohden.

OAJ esittää oppivelvollisuuden muutosta siten, että esiopetus muuttuisi kaksivuotiseksi. Oppivelvollisuuden muutos turvaisi sen, että yhä useampi lapsi pääsisi aloittamaan opintien mahdollisimman varhain.

Lue Oppimisen tukipilarit esiopetuksessa -selvitysNäin oppivelvollisuus tulisi uudistaa

Jaa