• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ajanut opettajarekisteriä yli vuosikymmenen – näin prosessi eteni

OAJ on vaikuttanut pitkäjänteisesti opettajarekisterin saamiseksi. Tässä muutamia keskeisiä vaiheita, joiden kautta työ on edennyt. Vaiheet listattu tuoreimmasta vanhimpaan.

2022 helmikuussa OAJ piti opettajarekisteriseminaarin.

2022 tammikuussa OAJ teetti kyselyn puolueiden opettajarekisterikannoista.

2021 Viisi tutkimuslaitosta ja OAJ jättivät yhdessä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle toimenpidealoitteen opettajarekisterin selvittämiseksi. Kun Annika Saarikko tuli kulttuuri- ja tiedeministeriksi, hän viimein asetti selvitysryhmän valmistelemaan opettajarekisterin perustamista.

2018 Viisi tutkimuslaitosta ja OAJ jättivät yhdessä opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle toimenpidealoitteen opettajarekisterin selvittämiseksi

2016– OAJ on pitänyt opettajarekisteriä esillä vuosien varrella lukuisissa erilaisissa työryhmissä, keskeisenä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Opettajankoulutusfoorumi, joka aloitti toimintansa vuonna 2016.

2010–2019 Eri kansanedustajat esittivät kirjallisia kysymyksiä hallitukselle.

2011–2016 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan eli kesuun kirjattiin, että kuntia ja muita koulutuksen järjestäjiä kannustetaan toimiin opetushenkilöstön pätevyyden varmistamiseksi. Kesun mukaan tämä voisi tapahtua luomalla järjestelmä, joka kertoo opetustoimen henkilöstön kelpoisuudet.

2011 Eduskunnan sivistysvaliokunta pohti opettajarekisterin perustamista saatuaan kaksi toimenpidealoitetta. Käsittely jäi kesken, eikä valiokunta päättänyt mitään.

2011 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esitti, että opettajaministeriön tulee selvittää mahdollisuudet opettajarekisterin perustamiseksi. Esitys perustui opettajankoulutuksen kokonaistilanteesta tehtyyn selvitykseen.

2011 OAJ esitti opetusministeriölle lakiluonnoksen, jossa se ehdotti opettajan ammattinimikkeen suojaamista. Ammattinimike voitaisiin myöntää vain sellaiselle, joka täyttää opettajan kelpoisuusehdot. Opettajana toimivan tulisi rekisteröityä opettajarekisteriin.

2004 OAJ:n valtuustossa nostettiin esille opettajarekisterin perustaminen ja ammattinimikkeen suojaaminen.