• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ja kehitysyhteistyö

OAJ:n kehitysyhteistyön painopisteitä on kansalli­sella tasolla kaksi: koulutuksen vahvistaminen sekä ammattijärjestö­toiminnan tuke­minen. Lue lisää ja tutustu hankkeisiin, joissa OAJ on mukana!

OAJ on aiempaa aktiivisemmin mukana globaalia oikeudenmukaisuutta edistävässä toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

OAJ:n kehitysyhteistyön painopisteitä on kansalli­sella tasolla kaksi: koulutuksen vahvistaminen sekä ammattijärjestö­toiminnan tuke­minen. OAJ painottaa opettajajärjestöjen toiminnan vahvistamista, sillä tällä tavalla voidaan edistää yhtä aikaa kumpaakin keskeistä tavoitetta. Opettajajärjestöjä tukevissa kehitysyhteistyö­hankkeissa tuetaan myös esimerkiksi tyttöjen oikeuksia sekä demokratiakehitystä.

OAJ vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla tavoitteenaan kehittää ja vahvistaa

  • opettajien asemaa
  • opettajien edunvalvontaa kansainvälisellä ja kansallisella tasolla
  • opettajien palkkaus- ja työoloja
  • oikeutta yhdenvertaiseen koulutukseen
  • kansainvälistä solidaarisuutta
  • ihmisoikeuksia, demokratiaa ja sosiaalisia oikeuksia
  • opettajien ay-oikeuksia ja mahdollisuuksia ammattijärjestötoimintaan

OAJ aloitti kehitysyhteistyön 1980-luvulla, kun ulkoministeriö alkoi tukea kansalaisjärjestöjen hankkeita. Rahat kohdennettiin kaikkein köyhimpiin maihin. OAJ:n aiempien, 1980-luvulla alkaneiden kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on ollut kohdemaan opettajien järjestötyön ja opettajien aseman vahvistaminen. Hankkeet ovat olleet pääsääntöisesti Afrikassa ja ne ovat vahvistaneet kehitysmaiden opettajajärjestöjen osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Sadat järjestöaktiivit ovat saaneet koulutusta OAJ:n tukemana.

Vuodesta 2020 alkaen OAJ:n kehitysyhteistyötä on rakennettu uudelta pohjalta aiempaa laajempien yhteistyökumppanuuksien kautta.

OAJ liittyi Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäseneksi 1.1.2020 ja toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita nyt yhteistyössä SASKin ja opettajajärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön Education Internationalin (EI) kanssa.

Vuosina 2020-2021 OAJ:llä ja SASKilla oli pilottihanke Ewswatinin (ent. Swazimaa) opettajajärjestön kanssa. Vuosina 2022-2025 toteutetaan koulutushankkeiden kokonaisuudet Afrikassa että Aasiassa.  Yhteistyökumppaneita ovat SASK, Education Internationalin aluetoimistot sekä paikallisia opettajajärjestöjä. Afrikan hankkeessa maista ovat mukana eteläisestä Afrikasta Eswatini, Mosambik sekä Etelä-Afrikka. Aasian hankkeessa puolestaan Nepal ja Filippiinit. Hanketyötä rahoittaa ulkoministeriö, lisäksi OAJ:lla on hankkeissa omat rahoitusosuudet.

OAJ avustaa vuosittain myös Namibian pääkaupungissa Windhoekissa toimivaa Martti Ahtisaari -koulua. OAJ ja namibialaiset nimesivät koulun presidentti Martti Ahtisaaren mukaan tämän 60-vuotislahjaksi vuonna 1997. 

OAJ:n kansainvälinen strategia (PDF)

Tukea EI:n kautta

OAJ osallistuu myös kiireellistä apua tarvitsevien maiden opettajajärjestöjen tukemiseen maailman opettajajärjestön EI:n kautta. OAJ on tukenut viime vuosina vaikeassa tilanteessa olevia opettajajärjestöjä EI:n solidaarisuusrahaston kautta esimerkiksi Mosambikissa, Zimbabwessa, Haitissa ja Libanonissa. Tukikirjeitä on lähetetty muun muassa Kolumbiaan ja Keniaan.

Myös näissä olemme mukana nyt

OAJ on ollut Nenäpäivän pääyhteistyökumppani vuodesta 2018 alkaen. Olemme olleet mukana Planin Girls Takeover -tempauksessa ja toteuttaneet sen yhteydessä päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille ilmastohaasteen. Olemme myös Planin tyttösponssi. 

OAJ osallistuu ja vaikuttaa Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon ja YK-liiton toimintaan sekä on mukana Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmässä. 

Lisäksi tuemme suoraan namibialaista Martti Ahtisaari -koulua.

» Fingo
» YK-liitto


SASK

OAJ on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuusjärjestön SASKin jäsen vuoden 2020 alusta lähtien. SASKin jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt. Jäsenjärjestöt osallistuvat myös päätöksentekoon. Kehitysyhteistyöhankkeiden lisäksi SASKilla on kotimaan toimintaa.

OAJ:n valtuusto päätti kevätkokouksessaan 2019 uudesta kansainvälisen työn strategiasta, jossa painottuvat aiempaa enemmän solidaarisuustyö ja globaali vastuullisuus. Sen mukaan OAJ tavoittelee Maailman opettajajärjestön EI:n suositusta, jonka mukaan järjestöjen jäsenmaksutuotoista 0,7 prosenttia käytetään solidaarisuustyöhön. Myös SASKin jäsenyys liittyy tämän strategian toteuttamiseen.

SASK

Plan

OAJ on mukana Plan International Suomen Girls Takeover -kampanjassa, johon liittyy vuonna 2019 myös ilmastohaaste kouluille. Lisäksi OAJ on Planin Tyttösponssi-kumppani.

Plan International SuomiGirls TakeoverTyttösponssiKoulujen ilmastoteko -haaste

Nenäpäivä

OAJ osallistuu Nenäpäivään ja haastaa mukaan kaikki jäsenet ja jäsenyhdistykset. Nenäpäivä on hyväntekeväisyyskampanja, joka tekee töitä maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi. Avun vie perille yhdeksän luotettavaa järjestöä.

Nenäpäivä

Opettajat ilman rajoja

Opettajat ilman rajoja -verkosto edistää laadukkaan koulutuksen toteutumista ja saavutettavuutta Suomessa ja maailmalla. Verkoston vapaaehtoiset opetusalan osaajat tukevat opetussektorien rakenteita sekä vahvistavat opettajien pedagogista osaamista. OAJ on mukana Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmässä.

opettajatilmanrajoja.fi