• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yhdistämme koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaiset yli koulutussektorirajojen. Jäsenmäärämme on 114 349.

Yhdeksän kymmenestä opettajasta on valinnut OAJ:n jäsenyyden. Kaikkiaan jäseniä on 114 349 (tilanne 1.1.2023).

OAJ:hin kuuluu varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetus- ja sivistystoimenjohtajia ja muita asiantuntijoita sekä yliopistojen lehtoreita.

Jäsenistöömme kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia – OAJ:n edunvalvontatyö ulottuu siis pelkkää työuraa pidemmälle elämänkaarelle.

Liity jäseneksi

Missä jäsenemme työskentelevät?

Suurin osa jäsenistämme työskentelee kunnan opetusalalla. Huomattava osa ammatillisista opettajista toimii yksityisellä sektorilla ja pieni osa valtion sopimusalueella.

Osa jäsenistämme työskentelee ulkomailla.

OAJ:n jäsenjakauma 2017–2023

Jäsenmäärät 1.1.2023_nettiin-jpg.jpg

Jaa