• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n valtuusto valitsee järjestön hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet edustavat OAJ:n eri jäsenryhmiä, jotta kaikkien ääni tulee esille. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja sekä kaksikymmentä varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee hallitukseen tulevat asiat ja käyttää myös itsenäistä päätöksentekovaltaa tietyissä asioissa. Puheenjohtaja johtaa OAJ:n toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti Akavatalossa, Helsingissä, mutta kokouksia voidaan pitää myös etänä.

OAJ:n hallitus 2022–2024

Varsinainen jäsen/varajäsen

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO
Lauri Hietalahti / Maarit Rahkola
Anna Hoffrén / Anna Ruotsala
Tapio Lindfors  /Johanna Toivanen
Tuija Mäntsälä  /Tuovi Pasma

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
Anitta Pakanen / Hanna Iso-Kuortti
Asko Parkkinen / Minna Paavola
Tanja Rantala  /Salla Sutinen

Yliopistojen opetusalan liitto YLL
Santeri Palviainen / Marjaana Myötyri

OAJ:n yleissivistävät opettajat YSI
Jaana Alaja / Petra Siltainsuu
Kirsi Contursi / Tuomo Suihkonen
Katariina Kattelus / Marika Pylkkänen
Tuomas Koivisto / Anne Suomi
Pia Latomäki / Paula Kotirinta
Sebastian Lindqvist / Pamela Leka
Erja Oksa / Jussi Anttila
Pekka Pieskä / Riitta Rautio
Anu Pohjamo / Antti Alanen
Anna Renfors / Katja Poikolainen
Anu Vilkki / Tiina Pesonen
Kirsi Vuori/ Pekka Sutinen

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL
Emppu Laakkonen / Mira Laurinantti

Hallituksen puheenjohtaja

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto

 

 

 

Hallituksen varsinaisten jäsenten yhteystiedot

Valtuuston puheenjohtajisto, joka osallistuu hallituksen työskentelyyn

Timo Saavalainen, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Stig Rönnkvist,  valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Lisäksi OAJ:n hallituksen kokouksiin osallistuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n puheenjohtaja.

OAJ:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Katarina Murto
I varapuheenjohtaja Katariina Kattelus
II varapuheenjohtaja Lauri Hietalahti
III varapuheenjohtaja Anitta Pakanen

Toimikausi 2022-2024
Puheenjohtaja

Anitta Pakanen (VOL)

Sihteeri

Talousjohtaja Heikki Nykänen
heikki.nykanen@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Katarina Murto

Anitta Pakanen (VOL)
Jaana Alaja (YSI)
Kirsi Contursi (YSI)
Pia Latomäki (YSI)
Anna Hoffrén (OAO)

Yleisvarajäsenet (ei henkilökohtaisia)

Pekka Pieskä (YSI)
Tanja Rantala (VOL)
Tapio Lindfors (OAO)

Toimikausi 2022-2024

Järjestö- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle järjestöorganisaation toimintaan, kehittämiseen, viestintään sekä järjestön koulutustoimintaan ja järjestövalmiuteen liittyvät asiat sekä seurata järjestöpolitiikan ja viestinnän yleistä kehitystä.

Puheenjohtaja

Kirsi Vuori (YSI)

Sihteeri

Riitta Silvonen, OAJ:n toimisto (kevään -24 ajan)
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Leena Aaltonen / Petra Örn (YSI; syyskuusta -23 lähtien)
Kai Järvinen / Minna Laitila (YSI)
Eero Kolari / Manne Karjalainen (OAO)
Paula Kotirinta / Anna Nyqvist (YSI)
Anna Laakkonen / Maarit Marjusaari (VOL)
Kimmo Liljeroos / Teija Launiainen (OAO)
Mira Laurinantti / Taika Vaulo (SOOL)
Mika Mattila / Hans-Joachim Schulze (YLL)
Minna Parviainen / Maija Vehmas (YSI)
Jaakko Sarmola / Marika Pylkkänen (YSI)
Salla Sutinen / Anna Roikonen (VOL)
Linda Tammelin / Sameli Valkama (YSI)
Johanna Toivanen / Terhi Saarinen (OAO)
Kirsi Vuori / Anna Pitkänen (YSI)

Toimikausi 2022-2024

Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan tehtävä on valmistella hallitukselle sopimustavoitteiden asettamiseen sekä virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät asiat päätöksentekoa varten, seurata sopimusneuvottelujen kulkua ja ohjeistaa tarvittaessa OAJ:n neuvottelijoita.

Puheenjohtaja

Erja Oksa (YSI)

Sihteeri

Petra Kirkko-Jaakkola, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Johanna Eskelinen / Maija Huuki-Anthopoulou (YSI)
Riina Hilo / Ville Leppäniemi (YSI)
Jari Hourula / Tapio Lindfors (OAO)
Eija Kamppuri / Sini Lange-Härkönen (VOL)
Mika Koskinen / Jukka Sarpila (YSI)
Atte Korte / Sami Mäkelä (OAO)
Annika Norrgård / Sebastian Lindqvist (YSI)
Erja Oksa / Paula Koskela (YSI)
Minna Paavola / Heidi Pakarinen (VOL)
Marita Savonmäki / Jussi Tanhuanpää (YSI)
Markku Seppälä / Anni Koppanen (OAO)
Mari Suonio / Terhi Kaarakka (YLL)
Juho Vehviläinen / Vesa Lahtinen (YSI)
Jani Siirilä / Lilli Matveinen (SOOL)
Toimikausi 2022-2024

Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallitusta varten koulutuspoliittisia aloitteita, esityksiä, linjauksia ja kannanottoja sekä seurata ensisijaisesti valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja edistää osaltaan koulutuspoliittista edunvalvontaa.

Puheenjohtaja

Tuija Mäntsälä (OAO)

Sihteeri

Risto-Matti Alanko, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Jussi Anttila / Laura Saastamoinen (YSI)
Jonna Kangas / Lenita Hietanen (YLL)
Timo Kettunen / Risto Härkönen (YSI)
Paula Lehtinen /Tiina Pesonen (YSI)
Pamela Leka / Anne-Maria Palomäki (YSI)
Tuija Mäntsälä / Jaana Antila (OAO)
Virpi Ojala / Antti Alanen (YSI)
Anitta Pakanen / Elina Wallin (VOL)
Maarit Rahkola / Jarno Varteva (OAO)
Emppu Laakkonen / Senni Vähäkuopus (SOOL)
Miika Lahti / Jukka Hella (YSI)
Petra Siltainsuu / Mervi Berg (YSI)
Timo Sirviö / Konsta Ojanen (OAO)
Aleksi Vehmassalo / Minttu Mali (VOL)

Puheenjohtaja
Anneli Rantamäki

Varapuheenjohtaja
Marko Jokinen

Hallituksen edustaja
Anu Pohjamo

Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja
Tuija Mäntsälä

Sihteeri

Tuomo Laakso, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Anneli Rantamäki / Kasper Salin  
Marko Jokinen / Mervi Berg  
Jaakko Sarmola / Reetta Nyman  
Perttu Ståhlberg / Kari Jukarainen
Päivi Koski / Johanna Juva
Teemu Hiltula / Jorma Pesonen
Tuula Havonen / Heidi Naukkarinen
Minttu Kalmi / Ritu Savolainen
Marja Asikainen / Mika Matilainen
Pia Räsänen / Taneli Sini
Timo Kovanen / Anni Halonen
Jouni Kaipainen / Minna Hankala-Vuorinen
Eva-Stina Törnroos / Katja Järvinen 
Pirjo Mertaranta / Kati Miettinen
Päivi Peltola / Ulla Netsäinen
Hans Kankkonen / Anu Waltari-Grundström

 

Toimikausi 2023-2025

Puheenjohtaja: 

Pekka Koskinen
pekka.koskinen@ppa.inet.fi

Toimikunnan sihteeri:

Tuula Laine
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
p. 020 748 9735
tuula.laine@osj.fi

OAJ:n hallituksen edustaja:

Kirsi Contursi
kirsi.contursi@hyvinkaa.fi 

Varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen

Blomberg Seija / Suopanki Juhani
Cleve Kristiina / Kauhanen Eva
Eurola-Ristola Anne / Tikkanen Irjaleena
Gröhn Birgit / Pajari Eija
Harald Markus / Mäntynen Matti
Heinonen Seppo / Möttönen Terttu
Keränen Riitta / Keltomäki Arja
Ketola Eija / Aadeli Sirkka
Kiljunen Unto / Kilpeläinen Marja
Orjala Aune / Honkala Katriina
Remes Marja-Liisa / Heinonen Malla
Viinamäki-Mäkinen Eeva / Kukkonen Jouni

 

 

 

Toimikausi 2022-2023
Puheenjohtaja

Anna Renfors

Sihteeri

Riku Oras, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Emppu Laakkonen
Mira Laurinantti
Sofia Salo
Senni Vähäkuopus
Kati Korteniemi
Jani Siirilä

Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)

Taika Vaulo
Julia Lähdemäki
Oona Koskinen
Lilli Matveinen

Toimikausi 2022-2024
Puheenjohtaja

Maarit Rahkola (OAO)

Sihteeri

Tuovi Manninen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
YSI

Riikkamarja Autio / Mikko Kaarmela
Satu Mattila / Juho Kallio
Esa Lappi / Tea Julkunen
Tiina Sauvola / Mika Leinonen

OAO

Sanna Kettunen / Seppo Säätelä
Maarit Rahkola / Kimmo Liljeroos
Timo Junkala / Sami Mäkelä

Toimikausi 2022-2024

Puheenjohtaja
Santeri Palviainen

Sihteeri

Päivi Lyhykäinen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Susanna Haapsamo / Annukka Hulkkonen (VOL)
Jukka Hella / Joanna Lukkarila (YSI)
Lenita Hietanen / Outi Ylitapio-Mäntylä (YLL)
Antti Hiitti / Markus Järvinen (YSI)
Bernt Klockars / Jyrki Huusko (YSI)
Oona Koskinen / Kati Korteniemi (SOOL)
Alla Lemechkova-Toivanen / Päivi Käri-Zein (OAO)
Santeri Palviainen / Jonna Kangas (YLL)
Jaana Toomar / Eila Matikainen (YLL)
Kirsti Vänskä / Sissi Huhtala (OAO)

Puheenjohtaja

Antti Ikonen (SURE)

OAJ:n hallituksen edustaja

Anu Vilkki, varalla Jukka Sarpila

Sihteeri

Niku Tuomisto, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Sari Hakola (SURE)

Kaj Holmbäck (SURE)

Päivi Ikola (SURE)

Antti Ikonen (SURE)

Inka Kokkonen (SURE)

Marko Kuvaja (SURE)

Anne Rousku (SURE)

Annukka Hulkkonen (VOL) / Susanna Haapsamo

Virpi Lehmusvaara (OPSIA)

Markku Ollila (KEA) / Kari Nostaja

 

Korkeakoulutyöryhmän tehtävänä on valmistella Tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle ja Koulutuspoliittiselle toimikunnalle korkeakoulujen edunvalvontaan liittyviä asioita.

Toimikausi 2022–2024

Puheenjohtaja Ulla Kangasniemi

Varapuheenjohtaja Santeri Palviainen

Sihteeri

Hanna Tanskanen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen edustaja / varaedustaja

Hanna-Maija Aarnio / Kari Tikkala (OAO)
Sofia Salo / Jani Siirilä (SOOL)
Jonna Kangas / Riitta Koskimies (YLL)
Ulla Kangasniemi / Atte Korte (OAO)
Mika Mattila / Susanna Korhonen (YLL)
Tuija Mäntsälä / Heidi Savolainen (OAO)
Santeri Palviainen / Mari Suonio (YLL)
Pekka Pieskä / Tiina Karjalainen (YSI)
Jarno Varteva / Esa Salmikangas (OAO)

Puheenjohtaja

Katri Juvonen

Sihteeri

Sara Simberg, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Hanna Iso-Kuortti / Johanna Karlsson (VOL)
Sami Nurminen / Hanna Näremaa-Perälä (YSI)
Marja Hänninen-Helin / Katja Poikolainen (YSI)
Katri Juvonen / Lea Hirvasniemi-Haverinen (YSI)
Liisa Lattu / Merja Lundgren (VOL)
Tuovi Pasma / Heidi Savolainen (OAO)
Jarno Varteva / Janette Broberg (OAO)
Eila Matikainen / Juha Iisakka (YLL)
Kati Korteniemi / Jani Siirilä (SOOL)

Jaa