• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n valtuusto valitsee järjestön hallituksen ja puheenjohtajan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet edustavat OAJ:n eri jäsenryhmiä, jotta kaikkien ääni tulee esille. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja sekä kaksikymmentä varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee hallitukseen tulevat asiat ja käyttää myös itsenäistä päätöksentekovaltaa tietyissä asioissa. Puheenjohtaja johtaa OAJ:n toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

OAJ:n hallitus 2022–2024

Varsinainen jäsen/varajäsen

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO
Lauri Hietalahti / Maarit Rahkola
Anna Hoffrén / Anna Villberg
Tapio Lindfors  /Johanna Toivanen
Tuija Mäntsälä  /Tuovi Pasma

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
Anitta Pakanen / Hanna Iso-Kuortti
Asko Parkkinen / Minna Paavola
Tanja Rantala  /Salla Sutinen

Yliopistojen opetusalan liitto YLL
Santeri Palviainen / Marjaana Myötyri

OAJ.n yleissivistävät opettajat YSI
Alaja Jaana / Petra Siltainsuu
Contursi Kirsi / Tuomo Suihkonen
Kattelus Katariina / Marika Pylkkänen
Koivisto Tuomas / Anne Porkka
Latomäki Pia / Paula Kotirinta
Lindqvist Sebastian / Pamela Leka
Oksa Erja / Jussi Anttila
Pieskä Pekka / Riitta Rautio
Pohjamo Anu / Antti Alanen
Renfors Anna / Katja Poikolainen
Anu Vilkki / Antti Karetie
Vuori Kirsi / Pekka Sutinen

Hallituksen puheenjohtaja

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto

Hallituksen kokousaikataulu

Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti Akavatalossa, Helsingissä, mutta esimerkiksi koronatilanteen vuoksi kokouksia voidaan pitää myös etänä. 

Hallituksen kokousaikataulua ei ole vielä päätetty.

Hallituksen varsinaisten jäsenten yhteystiedot

Valtuuston puheenjohtajisto, joka osallistuu hallituksen työskentelyyn

Timo Saavalainen, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Stig Rönnkvist,  valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Lisäksi OAJ:n hallituksen kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n puheenjohtaja Inger Damlin ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtaja Hanna Rahkonen.

OAJ:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Katarina Murto
I varapuheenjohtaja Katariina Kattelus
II varapuheenjohtaja Lauri Hietalahti
III varapuheenjohtaja Anitta Pakanen

Toimikausi 2022-2024
Puheenjohtaja

Anitta Pakanen (VOL)

Sihteeri

Talousjohtaja (valitaan elokuussa 2022)
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Katarina Murto

Anitta Pakanen (VOL)
Jaana Alaja (YSI)
Kirsi Contursi (YSI)
Pia Latomäki (YSI)
Anna Hoffrén (OAO)

Yleisvarajäsenet (ei henkilökohtaisia)

Pekka Pieskä (YSI)
Tanja Rantala (VOL)
Tapio Lindfors (OAO)

Toimikausi 2022-2024

Järjestö- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle järjestöorganisaation toimintaan, kehittämiseen, viestintään sekä järjestön koulutustoimintaan ja järjestövalmiuteen liittyvät asiat sekä seurata järjestöpolitiikan ja viestinnän yleistä kehitystä.

Puheenjohtaja

Kirsi Vuori (YSI)

Sihteeri

Riina Mäkelälammi, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Leena Aaltonen / Ann-Britt Romar (YSI)
Kai Järvinen / Minna Laitila (YSI)
Eero Kolari / Manne Karjalainen (OAO)
Paula Kotirinta / Anna Nyqvist (YSI)
Anna Laakkonen / Maarit Marjusaari (VOL)
Kimmo Liljeroos / Teija Launiainen (OAO)
Virpi Manninen / Petra Pulli (SOOL)
Mika Mattila / Hans-Joachim Schulze (YLL)
Minna Parviainen / Maija Vehmas (YSI)
Jaakko Sarmola / Marika Pylkkänen (YSI)
Salla Sutinen / Anna Roikonen (VOL)
Linda Tammelin / Sameli Valkama (YSI)
Johanna Toivanen / Terhi Saarinen (OAO)
Kirsi Vuori / Anna Pitkänen (YSI)

Toimikausi 2022-2024

Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan tehtävä on valmistella hallitukselle sopimustavoitteiden asettamiseen sekä virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät asiat päätöksentekoa varten, seurata sopimusneuvottelujen kulkua ja ohjeistaa tarvittaessa OAJ:n neuvottelijoita.

Puheenjohtaja

Erja Oksa (YSI)

Sihteeri

Petra Kirkko-Jaakkola, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Johanna Eskelinen / Maija Huuki-Anthopoulou (YSI)
Riina Hilo / Ville Leppäniemi (YSI)
Jari Hourula / Tapio Lindfors (OAO)
Minna Kamppuri / Sini Lange-Härkönen (VOL)
Antti Karetie / Jukka Sarpila (YSI)
Atte Korte / Sami Mäkelä (OAO)
Annika Norrgård / Sebastian Lindqvist (YSI)
Erja Oksa / Paula Koskela (YSI)
Minna Paavola / Heidi Pakarinen (VOL)
Marita Savonmäki / Jussi Tanhuanpää (YSI)
Markku Seppälä / Anni Koppanen (OAO)
Mari Suonio / Terhi Kaarakka (YLL)
Juho Vehviläinen / VEsa Lahtinen (YSI)
Thea Venho / Kalevi Reentie (SOOL)
Toimikausi 2022-2024

Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallitusta varten koulutuspoliittisia aloitteita, esityksiä, linjauksia ja kannanottoja sekä seurata ensisijaisesti valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja edistää osaltaan koulutuspoliittista edunvalvontaa.

Puheenjohtaja

Tuija Mäntsälä (OAO)

Sihteeri

Risto-Matti Alanko, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Jussi Anttila / Laura Saastamoinen (YSI
Jonna Kangas / Lenita Hietanen (YLL)
Timo Kettunen / Risto Härkönen (YSI)
Paula Lehtinen /Tiina Pesonen (YSI)
Leka Pamela / Anne-Maria Palomäki (YSI)
Tuija Mäntsälä / Jaana Antila (OAO)
Virpi Ojala / Antti Alanen (YSI)
Anitta Pakanen / Elina Wallin (VOL)
Maarit Rahkola / Jarno Varteva (OAO)
Hanna Rahkonen / Emppu Laakkonen (SOOL)
Mikko Siitonen / Jani Laaksonen (YSI)
Petra Siltainsuu / Mervi Berg (YSI)
Timo Sirviö / Konsta Ojanen (OAO)
Aleksi Vehmassalo / Minttu Mali (VOL)

Puheenjohtaja
Anneli Rantamäki

Varapuheenjohtaja
Marko Jokinen

Hallituksen edustaja
Katariina Kattelus

Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja
Tuija Mäntsälä

Sihteeri

Tuomo Laakso, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Anneli Rantamäki / Kasper Salin  
Marko Jokinen / Mervi Berg  
Jaakko Sarmola / Reetta Nyman  
Perttu Ståhlberg / Kari Jukarainen
Päivi Koski / Johanna Juva
Teemu Hiltula / Jorma Pesonen
Tuula Havonen / Heidi Naukkarinen
Minttu Kalmi / Ritu Savolainen
Marja Asikainen / Mika Matilainen
Pia Räsänen / Taneli Sini
Timo Kovanen / Anni Halonen
Jouni Kaipainen / Minna Hankala-Vuorinen
Eva-Stina Törnroos / Katja Järvinen 
Pirjo Mertaranta / Kati Miettinen
Päivi Peltola / Ulla Netsäinen
Hans Kankkonen / Anu Waltari-Grundström

 

Senioritoimikunnan toimikausi on 2019–2021

Puheenjohtaja

Erkki Kangasniemi

OAJ:n hallituksen edustaja

Kirsi Contursi

Senioritoimikunnan sihteeri

Tuula Laine
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
puh. 020 748 9735
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Marja-Terttu Halpio-Huttunen / Hannu Eeva
Anna-Maija Hölttä / Marita Fagerström
Arja Jääskeläinen / Kimmo Hissa
Aila Kelloniemi / Jouni Kukkonen
Pekka Koskinen / Merja-Helena Kärkkäinen
Pertti Länne / Pauli Ronkainen
Terttu Möttönen / Pertti Kabris
Marja Paavonkallio / Seppo Niemi
Martti Rauhala / Tuula Turunen
Marja-Liisa Remes / Seija Käkelä
Saila Rintee / Helkky Vesterinen
Juhani Suopanki / Matti Pitkänen

Toimikausi 2022-2023
Puheenjohtaja

Anna Renfors

Sihteeri

Riku Oras, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Hanna Rahkonen
Virpi Manninen
Taika Vaulo
Petra Pulli
Kalevi Reentie
Julia Lautala

Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)

Hanna Juusola
Enni Keski-Saari
Thea Venho
Emppu Laakkonen

Toimikausi 2022-2024
Puheenjohtaja

Maarit Rahkola (OAO)

Sihteeri

Tuovi Manninen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
YSI

Riikkamarja Autio / Mikko Kaarmela
Satu Mattila / Juho Kallio
Esa Lappi / Tea Julkunen
Tiina Sauvola / Mika Leinonen

OAO

Sanna Kettunen / Seppo Säätelä
Maarit Rahkola / Kimmo Liljeroos
Timo Junkala / Sami Mäkelä

Toimikausi 2022-2024

Puheenjohtaja
Santeri Palviainen

Sihteeri

Päivi Lyhykäinen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Antti Hiitti / Markus Järvinen
Jukka Hella / Tarja Haveri
Mikko Ripatti / Vesa Valkila

OAO

Kirsti Vänskä / Sissi Huhtala
Alla Lemechkova-Toivanen / Eero Kolari

VOL

Susanna Haapsamo / Minna Salminen

YLL

Outi Ylitapio-Mäntylä / Jonna Kangas
Jaana Toomar / Erja Kosonen
Lenita Hietanen / Eila Matikainen

SOOL:n opiskelijaedustaja

Markus Helin / Hanna Juusola

Puheenjohtaja

Antti Ikonen (SURE)

OAJ:n hallituksen edustaja

Jukka Sarpila

Sihteeri

Niku Tuomisto, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Sari Hakola (SURE)

Kaj Holmbäck (SURE)

Päivi Ikola (SURE)

Antti Ikonen (SURE)

Inka Kokkonen (SURE)

Marko Kuvaja (SURE)

Anne Rousku (SURE)

Susanna Haapsamo (VOL) / Annukka Hulkkonen

Virpi Lehmusvaara (OPSIA)

Markku Ollila (KEA) / Jukka Pitkänen

 

Korkeakoulutyöryhmän tehtävänä on valmistella Tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle ja Koulutuspoliittiselle toimikunnalle korkeakoulujen edunvalvontaan liittyviä asioita.

Toimikausi 2022-2024
Puheenjohtaja

Työryhmä nimeää puheenjohtajan keskuudestaan 1. kokouksessa

Sihteeri

Hanna Tanskanen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen edustaja / varaedustaja
OAO

Tuija Mäntsälä / Heidi Savolainen
Jarno Varteva / Esa Salmikangas
Ulla Kangasniemi / Atte Korte
Hanna-Maija Aarnio / Kari Tikkala

YLL

Santeri Palviainen / Mari Suonio
Mika Mattila / Susanna Kohonen
Jonna Kangas / Riitta Koskimies

YSI

Pekka Pieskä / Tiina Karjalainen

SOOL:n opiskelijaedustaja

Hanna Juusola / Emppu Laakkonen

Puheenjohtaja

Marja Hänninen-Helin

Sihteeri

Sara Simberg, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
YSI

Marja Hänninen-Helin / Hanna Näremaa-Perälä
Jouni Kaipainen / Markku Tikkanen
Nina-Marika Pieskä / Jorma Uoti

OAO

Jussi Kuoppala / Heidi Savolainen
Petri Karoskoski / Ulla Kangasniemi

VOL

Merja Laitinen / Asko Parkkinen
Eija Kamppuri / Anna Laakkonen

YLL

Sari Päivärinne / Susanna Virtanen

SOOL:n opiskelijaedustaja

Hanna Juusola / Sami Perkiö

Jaa