• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Sopimusneuvotteluiden tilanne

OAJ:n jäsenten uusista virka- ja työehtosopimuksista neuvoteltiin kevään ja loppukesän 2022 aikana. Osassa sopimuksissa (valtio, yliopisto ja yksityinen sosiaalipalveluala) neuvotellaan toisen vuoden palkankorotuksista jo loppuvuodesta 2022. Lisäksi kunta-alalla neuvotellaan myös sopimuksen yksityiskohdista syksyn 2022 aikana. Löydät sopimuskohtaisen neuvotteluseurannan tältä sivulta.

Sopimusneuvottelut 2022 -sivulta löydät yleistä tietoa sopimusneuvotteluprosessista sekä  tuoreimmat uutiset.
 
Tämän sivun haitareista löydät sopimusalakohtaisesti tietoa siitä, miten neuvottelut etenevät. 
 
 
 • OVTES on kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimus, johon kuuluvat kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodinjohtajat, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajat, rehtorit ja vararehtorit sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajat.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on noin 67 000. 
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.
 • Vastuuneuvottelijat Petri Lindroos, Markku Perttunen, Aleksi Tervamaa ja Kirsi Sutton (vaka). 

Neuvottelujen tilanne:

 • 4.10. Keskitetyn järjestelyerän 1.10.2022 käyttöä koskevat neuvottelut jatkuvat yhä, valmista pyritään saamaan lokakuun ensimmäisellä viikolla.
 • 8.6. Kunta-alalle vihdoin uudet sopimukset. OVTESin uusi virka- ja työehtosopimus. Myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy 8.6. klo 23.59
 • 6.6. Kunta-alalla saavutettiin tänään neuvottelutulos, joka siirtyy neuvotteluosapuolten hallintojen käsiteltäväksi.
 • 24.5. Kunta-alan neuvotteluosapuolett kävivät eilen tapaamassa sovittelulautakunnan puheenjohtajia. Tapaamisessa kartoitettiin tilannetta ja pyrittiin muodostamaan yhteistä tilannekuvaa. 
 • 23.5. Kunta-alan sopimusneuvottelut yhä avoinna
 • 20.5. Kunta-alan neuvotteluissa uusia tunnusteluja
 • 11.5. Sovittelulautakunnan sovintoehdotusta ei hyväksytty, koska kaikki sopimusosapuolet eivät sitä hyväksyneet. Ehdotus on olisi käynyt muille, myös OAJ:lle ja JUKOlle. JUKO irtisanoi kunnallisen pääsopimuksen.
 • 10.5. Sovittelulautakunta antoi sovintoehdotuksensa
 • 3.-9.5. Lakko Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Jyväskylässä, Turussa, Rovaniemellä, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Lue lisää lakkotapahtumista
 • 23.4. Sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät (mm. OVTES) kokoontuivat. Ryhmät kartoittivat, missä tekstikysymyksissä osapuolet ovat vielä erimielisiä.
 • 14.4. Työministeri siirsi pääkaupunkiseudun lakkoa kahdella viikolla. Uudet lakkopäivät ovat 3.-9.5. Samalla uusi lakkovaroitus kymmeneen kaupunkiin. Pääkaupunkiseudun kaupunkien lisäksi lakossa olisivat Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupunkien työntekijät 3.-9.5. Lue lisää
 • 28.3. Kolmas ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla alkaa maanantaina 4.4. klo 0.01 ja päättyy sunnuntaina 10.4. klo 23.59. Kielto koskee koko maata.
 • 26.–27.3. OVTESin pääryhmän sovittelut jatkuivat viikonlopun ajan.
 • 21.3. Pääkaupunkiseudulle opettajien laaja lakkovaroitus
 • 16.3. työministeri siirsi Jyväskylän ja Rovaniemen sekä Kuopion ja Tampereen kaupunkien palveluksessa olevaa opetushenkilöstöä koskevaa lakkouhkaa kahdella viikolla.
 • 15.3. Kolmas lakkovaroitus annettiin kunta-alalle. Lakko koskee Oulun ja Turun kaupungin palveluksessa työskenteleviä. Lakko toteutuu 6.-7.4., ellei sopimusratkaisua synny sitä ennen. 
 • 14.3. Toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto on annettu kunta-alalla ja koskee kaikkia jäseniä, mutta erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat työsuhteisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on 21.-27.3.
 • 11.3. OAJ ja neuvottelujärjestö Juko ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskee Tampereen ja Kuopion kaupungin palveluksessa työskenteleviä. Lakko toteutuu 29.–30.3., ellei sopimusratkaisua synny sitä ennen. Lue lisää
 • 7.3. OAJ ja neuvottelujärjestö JUKO ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskee Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja. JUKOn ammattiliittojen työntekijät ovat lakossa ensi vaiheessa 23.–24. maaliskuuta, ellei sopimusratkaisua sitä ennen synny. Lue lisää
 • 2.3. kunta-alalla tulee voimaan koko maata koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka koskee myös OAJ:n jäseniä. OAJ:n jäsenistä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee laajimmin varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat työsuhteisia. Lue lisää ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. 
 • 28.2. neuvottelut keskeytyneet, tarvitaan KVTESin sopimusraami, että päästään eteenpäin.
 • 28.2. neuvotteluissa vaihdettiin esityksiä sopimusteksteiksi. Ei merkittävää edistystä, paljon tehtävää edelleen.
 • 27.2. neuvottelussa käsiteltiin osioon G (varhaiskasvatuksen opettajia koskeva osio) liittyviä tavoitteita. Seuraava neuvottelu osiosta G maanantaina 28.2.
 • 26.2. osio G neuvottelut siirrettiin pidettäväksi 27.2.
 • 24.2. Neuvotteluissa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen tuntiopettajien sopimusmääräyksiä, erityisesti sivutoimisia opettajia koskevia. Edistystä tapahtui.
 • 22.2. OVTESin pääryhmässä käytiin läpi työryhmien tilanne. Samalla sovittiin loppuviikon neuvotteluaikataulusta. Seuraavan kerran neuvotellaan 24.2.
 • 18.2. todettiin työryhmien tilanne ja sovittiin tulevia neuvotteluaikoja. Jätettiin G-liitteen tavoitteita. Raami pääpöydästä puuttuu, mikä on kuitenkin edellytys neuvotteluratkaisun syntymiseen. Seuraava tapaaminen on 22.2.
 • OVTESin osalta neuvottelut alkoivat 3.2.2022. Seuraava tapaaminen on 18.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

22.06.2022

Varhaiskasvatuksen opettajien palkkaratkaisu tarkentuu elokuussa

Uutinen

20.06.2022

Työtuomioistuin: Esihenkilöitä ei saanut yrittää rajata lakon ulkopuolelle – neljä kaupunkia ja KT tuomittiin hyvityssakkoihin

Uutinen

08.06.2022

Kunta-alalle vihdoin sopimukset  

 • KVTES:n piirissä työskentelevät kelposuutta vailla olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat, perhepäivähoidon ryhmissä ja palveluohjaajina työskentelevät sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.
 • KVTES:n pääneuvotteluryhmässä JUKO:n edustajina ovat muun muassa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 700.
 • JUKO neuvottelee
 • KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa KVTES:n palkkausliitteestä 5 VAKA-ryhmässä, jossa Petri Lindroos, OAJ:n neuvottelija, edustaa JUKO:a. 
 • Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Neuvottelujen tilanne:

 • 8.6. Kunta-alalle vihdoin sopimukset
 • 6.6. Kunta-alalla saavutettiin tänään neuvottelutulos, joka siirtyy neuvotteluosapuolten hallintojen käsiteltäväksi.
 • 3.6. Juko, Jau ja KT ovat jatkaneet tunnusteluja erillissopimuksesta tänään. Neuvottelua jatketaan maanantaina 6.6.
 • 24.5. Kunta-alan neuvotteluosapuolett kävivät eilen tapaamassa sovittelulautakunnan puheenjohtajia. Tapaamisessa kartoitettiin tilannetta ja pyrittiin muodostamaan yhteistä tilannekuvaa.
 • 23.5. Kunta-alan sopimusneuvottelut yhä avoinna
 • 20.5. Kunta-alan neuvotteluissa uusia tunnusteluja 
 • 11.5. Sovittelulautakunnan sovintoehdotus ei tullut hyväksytyksi, koska Sote ry hylkäsi sen. Ehdotus on olisi käynyt muille, myös OAJ:lle ja JUKOlle. JUKO irtisanoi kunnallisen pääsopimuksen.
 • 10.5. Sovittelulautakunta antoi sovintoehdotuksensa kunta-alan työriitaan. 
 • 3.-9.5. Lakko Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Jyväskylässä, Turussa, Rovaniemellä, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Lue lisää lakkotapahtumista
 • 28.4. Sovittelulautakunta päätti, ettei jätä aiemmin lupaamaansa sovintositystä vaan jatkaa työtäänsä kunta-alan riidan selvittämiseksi. 
 • 23.4. Sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät (mm. OVTES) kokoontuivat. Ryhmät kartoittivat, missä tekstikysymyksissä osapuolet ovat vielä erimielisiä. Lautakunta pyysi neuvotteraportit kustakin työryhmästä lauantaina klo 21 mennessä. 
 • 21.4. Sovittelulautakunta määräsi kunta-alan pääneuvotteluryhmän kokoontumaan neuvonpitoon torstaina 21. huhtikuuta. Lautakunnan organisoima prosessi pitää sisällään neuvotteluosapuolten tapaamisia lähipäivinä. Prosessi jatkuu perjantaina, ja myös lauantai on varattu neuvonpitoon.
 • 14.4. Työministeri siirsi pääkaupunkiseudun lakkoa kahdella viikolla. Uudet lakkopäivät ovat 3.-9.5. Samalla uusi lakkovaroitus kymmeneen kaupunkiin. Pääkaupunkiseudun kaupunkien lisäksi lakossa olisivat Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupunkien työntekijät 3.-9.5.. Lue lisää
 • 12.4. Kunta-alalla tulee voimaan neljäs koko maata koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto maanantaina 18.4. Kielto on voimassa toistaiseksi. 
 • 11.4. Kunta-alan sovittelulautakunta aloitti työnsä, neuvotteluosapuolet olivat kuultavina viikonloppuna. 
 • 7.4. Kunta-alan neuvotteluosapuolet kokoontuivat valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan luona. Piekkala oli aiemmin viikolla käynyt kunkin osapuolen kanssa kahdenkeskiset keskustelut, ja torstain tilaisuudessa hän tiivisti osapuolten näkemykset.
  Tapaamisessa käsiteltiin muun muassa palkkaohjelmaa. Kaikille osapuolille on selvää, että ilman palkkaohjelmaa työkiistaan ei ole tulossa ratkaisua.
 • 6.4. JUKOn kunta-alan neuvottelijat tapasivat valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan viikon tauon jälkeen. Sovittelua on tarkoitus jatkaa huomenna torstaina.
 • 30.3. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala keskeytti kunta-alan työriitojen sovittelun sen jälkeen, kun palkansaajajärjestöt olivat hylänneet sovintoesityksen. Valtakunnansovittelija toteaa tiedotteessaan, että sovun syntyminen kunta-alalle olisi edellyttänyt kaikkien työriidan osapuolten hyväksyntää. Palkansaajapuolen JHL, Jyty, JUKO, Tehy ja SuPer hylkäsivät sovintoehdotuksen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyi sen. JUKO odottaa prosessin jatkumista. 
 • 30.3. JUKOn hallitus hylkäsi kunta-alan sovintoesityksen
 • 29.3. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja koskevaan kiistaan sovintoesityksen. Vastausta valtakunnansovittelija odottaa neuvottelujen osapuolilta 30.3. kello 18:aan mennessä.
 • 28.3. Kunta-alan työriitojen sovittelu on jatkunut koko päivän valtakunnansovittelijan toimistossa. 
 • 28.3. Kolmas ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla alkaa maanantaina 4.4. klo 0.01 ja päättyy sunnuntaina 10.4. klo 23.59. Kielto koskee koko maata.
 • 21.3. Pääkaupunkiseudulle opettajien laaja lakkovaroitus
 • 16.3. työministeri siirsi Jyväskylän ja Rovaniemen sekä Kuopion ja Tampereen kaupunkien palveluksessa olevaa opetushenkilöstöä koskevaa lakkouhkaa kahdella viikolla.
 • 15.3. Kolmas lakkovaroitus annettiin kunta-alalle. Lakko koskee Oulun ja Turun kaupungin palveluksessa työskenteleviä. Lakko toteutuu 6.-7.4., ellei sopimusratkaisua synny sitä ennen. 
 • 14.3. Toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto on annettu kunta-alalla ja koskee kaikkia jäseniä, mutta erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat työsuhteisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on 21.-27.3.
 • 11.3. OAJ ja neuvottelujärjestö Juko ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskee Tampereen ja Kuopion kaupungin palveluksessa työskenteleviä. Lakko toteutuu 29.–30.3., ellei sopimusratkaisua synnyt sitä ennen. Lue lisää
 • 7.3. OAJ ja neuvottelujärjestö JUKO ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskee Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja. JUKOn ammattiliittojen työntekijät ovat lakossa ensi vaiheessa 23.–24. maaliskuuta, ellei sopimusratkaisua sitä ennen synny. Lue lisää
 • 2.3. kunta-alalla tulee voimaan koko maata koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka koskee myös OAJ:n jäseniä. OAJ:n jäsenistä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee laajimmin varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat työsuhteisia. Lue lisää ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. 
 • 28.2. Kunta-alan neuvottelut virka- ja työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina. Seuraava neuvottelukertaa ei ole sovittu. OAJ:n ja Jukon hallitukset kokoontuvat 1.3. arvioimaan tilannetta. 
 • 27.2. Kunta-alan neuvottelupöydässä Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT esitteli hahmotelmansa sopimusrungoksi. Tämä KVTES:n allekirjoituspöytäkirjaluonnos esiteltiin sitoumuksetta, ja kyseessä oli lähinnä ilman numerotavoitteita oleva tekninen hahmotelma. Neuvottelut jatkuvat 28.2.
 • 26.2.20 neuvotteluissa osapuolet kävivät läpi sopimusalakohtaisten neuvotteluryhmien sekä KVTES-työryhmien tilannetta. Neuvottelut jatkuvat 27.2.
 • 25.2. Kunta-alan pääsopijat kävivät järjestökohtaisia neuvotteluja. Tätä ennen neuvottelutapaamisessa keskusteltiin yhteisesti työelämän kehittämisen mallista.
  Järjestökohtaisissa keskusteluissa esillä olivat sopimuskauden pituus, palkankorotukset ja tällä kertaa myös palkkaohjelmat. Seuraava neuvottelukerta on 26.2.
 • 23.2. jatkettiin pääsopijajärjestöjen palkkaohjelmatavoitteiden käsittelyä. Osapuolet keskustelivat myös kuntien ja hyvinvointialueiden uudesta yhteisestä pääsopimuksesta. Esillä oli myös se, sovitaanko hyvinvointialueille jo nyt oma luottamusmiessopimus. Seuraava kokoontuminen on 25.2.
 • 17.2. kunta-alan pääsopijajärjestöt jatkoivat palkkaohjelmatavoitteidensa esittelyä tapaamisessaan Kuntatalolla. Edellisellä neuvottelukierroksella päivitettiin kunnallista pääsopimusta. Nyt osapuolet keskustelivat sen uudistamisesta edelleen niin, että sanamuodot vastaisivat nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi sopimuksessa olisi paikallaan luetella kaikki kunta- ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimukset. Seuraava neuvottelu on 23.2.. 
 • 7.2.2022 kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut jatkuivat. Neuvottelijaosapuolet käsittelivät muun muassa sopimuskauden pituutta sekä palkankorotuksia ja niistä erillisiä palkkaohjelmatavoitteita. Sopimuspöydässä olivat esillä myös alustavat palkkatavoitteet. Seuraavan kerran osapuolet kokoontuvat yhteisesti 17.2.
 • 24.1.2022 kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut jatkuivat, neuvottelijaosapuolet vaihtoivat yleisesti KVTES-sopimustavoitteensa. Seuraava kokoontuminen on 7. helmikuuta.
 • 11.1.2022 kunta-alan neuvottelut käynnistyivät. Samalla neuvottelujärjestö JUKO irtisanoi kaikki kunta-alan sopimukset. Näin se samalla vahvisti OAJ:n hallituksen loppuvuodesta 2021 tekemän päätöksen OAJ:n jäseniä koskevien työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomisesta.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

20.06.2022

Työtuomioistuin: Esihenkilöitä ei saanut yrittää rajata lakon ulkopuolelle – neljä kaupunkia ja KT tuomittiin hyvityssakkoihin

Uutinen

08.06.2022

Kunta-alalle vihdoin sopimukset  

Uutinen

08.06.2022

OVTESin uusi virka- ja työehtosopimus 

 

 • Avainotes on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisen alan ammatillisista ja ammattikorkeakoulun opettajista, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajista ja aikuiskoulutuskeskusten opettajista.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 1 280.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.
 • Vastuuneuvottelija Pasi Repo.

Neuvottelujen tilanne:

 • 17.6. Uusi Avainotesin sopimus on hyväksytty, lue lisää sopimuksen yksityiskohdista.
 • 15.6. Avainotesin sopimuksen osalta on saavutettu neuvottelutulos. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan vasta sen jälkeen, kun järjestöjen hallinnot ovat käsitelleet asiaa.
 • 12.6. Käytiin läpi työnantajan ajatuksia perhevapaauudistuksesta ja ehdotuksia sopimusteksteiksi liitekohtaisesti. Jonkin verran on auki olevia asioita, mutta neuvottelut etenevät sopuisasti. Raami yhä sopimatta pääpöydässä. Neuvotteluita jatketaan tiistaina 14.6.
 • 7.6. Tapaamisessa käytiin läpi tilannekuva ja palautettiin mieliin aiemmat sisällöt. Sovittiin jatkotapaamiset 11. ja 12.6.
 • 7.6. Neuvottelut jatkuvat kello 13.
 • 30.5. Avainotesin neuvottelut ovat edelleen tauolla. 
 • 29.4. Avainotesin neuvottelut ovat edelleen keskeytyneet. 
 • 28.2. Neuvottelut keskeytyivät. Seuraavaa ajankohtaa ei ole sovittu.
 • 26. ja 27.2. Jatkettiin neuvotteluita. Seuraava tapaaminen maanantaina 28.2.
 • 24.2. Jatkettiin samoista aiheista kuin aiemmin. Seuraavan kerran neuvotellaan lauantaina 26.2.
 • 21.2. Käytiin läpi osiota D ja osiota E. Jatkoa luvassa torstaina 24.2.
 • 17.2. Neuvotteluissa käsiteltiin osion E kehittämistä. Seuraava tapaaminen on maanantaina 21.2.
 • 14.2. Neuvotteluja jatkettiin samoista teemoista kuin aiemmin. Seuraavan kerran neuvotellaan 17.2.
 • 10.2. Neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä valituista teemoista. Niissä keskityttiin osioihin D ja E. Jatkoa seuraa maanantaina 14.2.
 • 4.2. Osapuolet vaihtoivat tapaamisessa neuvottelutavoitteensa. Neuvotteluja jatketaan valittujen teemojen mukaisesti  torstaina 10.2.
 • 19.1. Neuvottelut jatkuivat. Niitä jatketaan seuraavan kerran 4.2.
 • 14.1.2022 AVAINOTESin neuvottelut alkoivat ja vanhat sopimukset on irtisanottu. Aloituspalaverissa käytiin läpi tulevien neuvottelutapaamisten aikataulua ja teemoja.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

17.06.2022

Avaintesin ja Avainotesin sopimukset hyväksyttiin

Tiedote

15.06.2022

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto: Sivistystyönantajien joustamattomuus koettelee yksityisen opetusalan pitovoimaa

Uutinen

15.06.2022

Avaintesiin ja Avainotesiin neuvottelutulos

 • AVAINTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 160.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025
 • .Vastuuneuvottelija on Kirsi Sutton.

Neuvottelujen tilanne: 

 • 17.6. Uusi Avainotesin sopimus on hyväksytty, lue lisää sopimuksen yksityiskohdista.
 • 15.6. Avaintesin sopimuksen osalta on saavutettu neuvottelutulos. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan vasta sen jälkeen, kun järjestöjen hallinnot ovat käsitelleet asiaa.
 • 12.6. Avaintes neuvotteluita jatkettiin viikonloppuna intensiivisesti. Seuraavaksi neuvotellaan maanantaina 13.6. klo 14 allekirjoittajajärjestöjen kesken.
 • 9.6. Avaintesin neuvotteluja jatkettiin pitkän tauon jälkeen. Päivän päätteeksi saatiin työnantajalta tekstiesitykset. Neuvotteluita jatketaan perjantaina 10.6.
 • 2.6. Osapuolet ovat tavanneet toisiaan tilannekatsausten merkeissä, mutta neuvottelut ovat edelleen tauolla.
 • 30.5. Neuvottelut ovat edelleen tauolla, mutta osapuolet ovat tavanneet ja keskustelleet tilanteesta. 
 • 4.5. Osapuolet tapasivat ja sopivat jatkotapaamisia lähipäiville.
 • 29.4. Avaintan neuvottelut ovat edelleen keskeytyneet. Seuraavan kerran tilannetta tarkastellaan 4.5. (päivämäärä vaihtui aiemmin ilmoitetusta)
 • 28.2.2022 neuvottelut eivät edenneet ja ne keskeytyivät. Osapuolet totesivat, että tilanteen muuttuessa on valmius jatkaa neuvotteluja nopealla aikataululla. Seuraavaa neuvotteluajankohtaa ei sovittu.
 • 27.2. neuvottelussa käytiin läpi työnantajan laatimia alustavia tekstiesityksiä. Merkittävää edistymistä ei tapahtunut. Neuvotteluja jatketaan maanantaina 28.2. heti aamusta.
 • 26.2.2022 neuvotteluissa käsiteltiin muun muassa henkilöstön edustajien ajankäyttöä ja tiedonsaantioikeutta. Neuvottelut jatkuvat 27.2.2022 tekstiesitysten käsittelyllä.
 • 24.2.2022 neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä. Tapaamisessa jatkettiin jo esillä olevien aiheiden käsittelyä. Neuvottelut jatkuvat 26.2.2022
 • 22.2.2022 saavutettiin pientä lähestymistä työaikoihin liittyvissä asioissa. Neuvottelut jatkuvat 24.2.2022.
 • 17.2.2022 neuvottelut Avainta-alan työehtosopimuksista jatkuivat. Tapaamisessa jatkettiin keskustelua työaikojen, matkustamisen ja matkakustannusten korvausten osalta. Seuraava tapaaminen on 22.2.2022.
 • 12.1.2022 Avaintyönantajien sopimusalueen neuvottelut ovat käynnistyneet. OAJ irtisanoi 12.1. nykyisen Avainotes-sopimuksen päättymään 28.2. OAJ ja JUKO irtisanoivat myös Avaintes-sopimuksen.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

17.06.2022

Avaintesin ja Avainotesin sopimukset hyväksyttiin

Tiedote

15.06.2022

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto: Sivistystyönantajien joustamattomuus koettelee yksityisen opetusalan pitovoimaa

Uutinen

15.06.2022

Avaintesiin ja Avainotesiin neuvottelutulos

 • Sivistystyönantajat/Opetusala -sopimuksiin kuuluu osa yksityisen alan ammatillisista, ammattikorkeakoulun, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista. Siihen kuuluu myös yksityisten peruskoulujen ja lukioiden opettajat.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 8 950.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 9.8.2022–31.3.2024.
 • Vastuuneuvottelija on Eila Urpilainen.

Neuvottelujen tilanne:

 • 9.8. sopimus tuli voimaan, kun kaikki osapuolet, OAJ, JHL ja Jyty sekä Sivistystyönantajat olivat hyväksyneet sen päättävissä elimissään. Tutustu sopimukseen.
 • 4.8. alkaneita neuvotteluja jatkettiin iltaan ja yöhön asti. Neuvottelutulos syntyi aamuyöllä 5.8. Ratkaisua haettiin peräti 6 kk ajan. Neuvottelutulos etenee seuraavaksi sopijaosapuolten päättävien elinten käsittelyyn. 
 • 3.8. neuvottelut jatkuivat tiiviinä koko päivän. Osapuolet jatkavat työtään aamupäivällä 4.8.
 • 2.8. neuvoteltiin lähinnä teksteistä. Neuvottelut jatkuvat 3.8.
 • 1.8. neuvotteluja jatkettiin keskikesän tunnusteluvaiheen jälkeen. Seuraava neuvottelutapaaminen on 2.8.
 • 15.6. neuvottelut jäävät tauolle ja jatkuvat näillä näkymin elokuussa.
 • 13.6. osapuolet tapasivat ja sopivat uudesta tapaamisesta, joka on 15.6.
 • 13.6. jatketaan keskeytyksissä olleita neuvotteluja sopijaosapuolten kesken.
 • 25.5. OAJ:n hallitus hylkäsi sovittelija Jukka Ahtelan 24.5. jättämän sovintoehdotuksen.
 • 23.5. sovittelu jatkui. Seuraava tapaaminen sovittelija Ahtelan johdolla on 24.5.
 • 20.5. osapuolet olivat sovittelussa. Sovittelu jatkuu 23.5.
 • 19.5. jatkettiin sovittelua. Seuraava tapaaminen sovittelija Jukka Ahtelan johdolla on 20.5.
 • 18.5. osapuolet olivat sovittelussa. Sovittelu jatkuu 19.5.
 • 12.5. sovittelu jatkui Jukka Ahtelan johdolla. Seuraava osapuolten ja sovittelijan tapaaminen on 18.5.
 • Lakko 15:ssä helsinkiläisessä yksityiskoulussa 3.-10.5. ja kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa 3.–9.5.
 • 29.4. OAJ:n hallitus hylkäsi illalla sovintoehdotuksen. Lakko alkaa 3.5. viidessätoista helsinkiläisessä ja kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa ja kestää Helsingissä 10.5. ja Tampereella 9.5. saakka.
 • 29.4. sovittelija Jukka Ahtela jätti aamulla sovintoehdotuksen. OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta ja OAJ:n hallitus käsittelevät ehdotusta päivän kuluessa. Vastauksia liitoilta odotetaan klo 20 mennessä.
 • 27.4. osapuolet työskentelivät sovittelijan johdolla iltaan asti. Seuraava tapaaminen sovittelijan luona 29.4.
 • 21.4. sovittelija antoi osapuolille tehtäväksi jatkaa keskinäistä työskentelyä. Seuraava tapaaminen sovittelijan johdolla on 27.4.
 • 21.4. sovittelu jatkuu.
 • 14.4. TEM on siirtänyt sovittelija Jukka Ahtelan pyynnöstä 15:tä helsinkiläistä yksityiskoulua koskevaa lakkoa. Uudet lakkopäivät ovat 3.-10.5. Lue lisää 
 • 14.4. OAJ, JHL ja Jyty hylkäsivät sovintoehdotuksen. Lisäksi annettiin uusi lakkovaroitus. 
 • 13.4. sovittelija antoi sovintoehdotuksen, johon osapuolet antavat vastauksensa 14.4.
 • 11.4. Toinen lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle
 • 8.4. sovittelu ei lähtenytkään liikkeelle Sivistan kiistettyä lakkovaroituksen muodollisen pätevyyden.
 • Sovittelu käynnistyy 8.4. sovittelija Jukka Ahtelan johdolla.
 • 4.4. OAJ antaa JHL:n ja Jytyn kanssa lakkovaroituksen viiteentoista helsinkiläiseen yksityiskouluun. Lue lisää 
 • 2.4. neuvotteluja jatkettiin myöhään iltaan asti. Neuvottelut keskeytyivät tuloksettomina. OAJ:n neuvottelujohto pohtii syntynyttä tilannetta lähipäivinä.
 • 1.4. jatkettiin neuvotteluja. Seuraava tapaaminen on 2.4.
 • 31.3. osapuolet neuvottelivat koko päivän iltamyöhään asti. Neuvotteluja jatketaan 1.4.
 • 30.3. jatkettiin neuvotteluja, mutta ilman edistystä. Neuvottelut jatkuvat 31.3.
 • 29.3. jatkettiin keskustelua perhevapaauudistuksesta. Seuraavat neuvottelut ovat 30.3.
 • 28.3. käsiteltiin perhevapaauudistuksen kokonaisuutta sekä Sivistan tekstiesityksiä. Seuraava tapaaminen on 29.3.
 • 25.3. keskusteltiin perhevapaasta ja uudistuksen toteuttamisehdoista. Tahti neuvotteluissa tihentyy niin, että 28.3. lähtien tapaamisia on päivittäin sopimuksen viimeiseen voimassaolopäivään 31.3. asti.
 • 22.3. tapaamisessa käsiteltiin yhteisiä määräyksiä sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkauslukua. Seuraava tapaaminen on 25.3.
 • 16.3. jatkettiin keskustelua tavoitteista. Käsiteltiin perhevapaauudistusta sekä opetusalan liitekohtaisia kysymyksiä. Seuraavat neuvottelut ovat 22.3.
 • 11.3. käytiin läpi perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimusmääräyksiin sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön ja palkkioiden kokonaisuutta. Seuraava tapaaminen on 16.3.
 • Tapaamisessa 8.3. selviteltiin opetusalan palkkatilastoja sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön asioita. Lisäksi käytiin läpi tavoitteiden yksityiskohtia. Seuraava neuvottelu on 11.3.
 • 1.3. käsiteltiin OAJ:n neuvottelutavoitteita yksityisellä sopimusalalla. Lisäksi sovittiin tulevien tapaamisten aiheista. Seuraava neuvottelu on 8.3.
 • 16.2. aikataulutettiin ja teemoitettiin tulevia neuvottelutapaamisia. Osapuolet esittelivät yleistavoitteitaan. Seuraava tapaaminen on 1.3.
 • OAJ irtisanoi 8.2. yksityisen opetusalan työehtosopimuksen ja sopimusneuvottelut lähtivät käyntiin. Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi neuvottelujen aikataulutusta ja teemoitusta. Lisäksi keskusteltiin yleisestä ja opetusalan talousnäkymistä. Seuraava tapaaminen on 16.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Tiedote

09.08.2022

Palkankorotusten taso ja laaja perhevapaa ratkaisivat yksityisen opetusalan työehtosopimusten syntymisen

Uutinen

09.08.2022

OAJ saavutti päätavoitteensa yksityisen opetusalan neuvotteluissa 

Uutinen

05.08.2022

Ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin neuvottelutulos

Sivistystyönantajat/AKK- sopimukseen kuuluvat yksityisen alan aikuiskoulutuskeskusten opettajat.

 • OAJ:n jäseniä on sopimuksen piirissä 440.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 9.8.2022–31.3.2024.
 • Vastuuneuvottelija on Minna Vakkuri.

Neuvottelujen tilanne:

 • 9.8. sopimus tuli voimaan, kun kaikki osapuolet, OAJ, JHL ja Jyty sekä Sivistystyönantajat olivat hyväksyneet sen päättävissä elimissään. Tutustu sopimukseen.
 • 5.8. neuvotteluja jatkettiin ja saavutettiin neuvottelutulos
 • Neuvottelut jäävät tauolle ja jatkuvat näillä näkymin elokuussa (tilanne 17.6.)
 • 15.6. osapuolet tapaavat neuvotteluissa.
 • 8.6. jatkettiin neuvotteluja. Seuraavan tapaamisen ajankohta oli vielä avoinna (tilannne 10.6.).
 • 6.6. neuvoteltiin tekstikysymyksistä sekä palkankorotuksen suuruudesta. Neuvottelut jatkuvat 8.6.
 • 2.6. neuvottelut jatkuivat pitkän tauon jälkeen. Seuraava tapaaminen on 6.6.
 • Seuraava osapuolten tapaaminen on 2.6.
 • 4.5. tarkennuksena ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimustilanteeseen. Aikuiskoulutuskeskukset eivät ole sovittelussa eivätkö lakonuhan piirissä. Neuvottelut ovat tauolla.
 • 2.4. neuvotteluja jatkettiin myöhään iltaan asti. Neuvottelut keskeytyivät tuloksettomina. OAJ:n neuvottelujohto pohtii syntynyttä tilannetta lähipäivinä.
 • 1.4. jatkettiin neuvotteluja. Seuraava tapaaminen on 2.4.
 • 31.3. osapuolet neuvottelivat koko päivän iltamyöhään asti. Neuvotteluja jatketaan 1.4.
 • 30.3. jatkettiin neuvotteluja, mutta ilman edistystä. Neuvottelut jatkuvat 31.3.
 • 29.3. jatkettiin keskustelua perhevapaauudistuksesta. Seuraavat neuvottelut ovat 30.3.
 • 28.3. käsiteltiin aikuiskoulutuskeskusten sopimuksen stilistisiä muutoksia sekä perhevapaauudistusta.
 • 25.3. käsiteltiin perhevapaauudistusta sekä opettajien työaika- ja palkkauslukua. Neuvottelutahti tihentyy niin, että 28.3. lähtien tapaamisia on päivittäin 31.3. asti, jolloin nykyisen sopimuksen voimassaolo umpeutuu.
 • 22.3. tapaamisessa käsiteltiin yhteisiä määräyksiä sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkauslukua. Seuraavat neuvottelut ovat 25.3.
 • 16.3. jatkettiin keskustelua tavoitteista. Käsiteltiin perhevapaauudistusta sekä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevia tavoitteita. Seuraava neuvottelutapaaminen on 22.3.
 • 11.3. käytiin läpi perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimusmääräyksiin sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön ja palkkioiden kokonaisuutta. Seuraava tapaaminen on 16.3.
 • 8.3. olivat esillä opetusalan palkkatilastot, ja käsiteltiin ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevia OAJ:n tavoitteita. Käsiteltiin myös hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä koskevia aiheita. Lisäksi käytiin läpi tavoitteiden yksityiskohtia. Seuraava neuvottelu on 11.3.
 • 1.3. ei vielä käsitelty sopimusalueen kysymyksiä. Seuraava tapaaminen on 8.3.
 • 16.2. aikataulutettiin ja teemoitettiin tulevia neuvottelutapaamisia. Osapuolet esittelivät yleistavoitteitaan. Seuraava tapaaminen on 1.3.
 • OAJ irtisanoi 8.2. ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen ja sopimusneuvottelut käynnistyivät. Tapaamisessa käytiin läpi neuvottelujen aikataulua ja teemoja. Lisäksi keskusteltiin yleisestä ja opetusalan talousnäkymistä. Seuraava tapaaminen on 16.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Tiedote

09.08.2022

Palkankorotusten taso ja laaja perhevapaa ratkaisivat yksityisen opetusalan työehtosopimusten syntymisen

Uutinen

09.08.2022

Oppitunnin käsite poistui ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimuksesta 

Uutinen

05.08.2022

Ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin neuvottelutulos

 • Sivistystyönantajat/yliopistot/harjoittelukoulut sopimukseen kuuluu yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.
 • JUKO neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa. OAJ:n neuvottelijana on Hanna Tanskanen.
 • Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehdot neuvottelee OAJ. Neuvottelijana on Eila Urpilainen
 • OAJ:n jäseniä yliopistosopimuksen piirissä on yhteensä reilut 2 100. Näistä noin 1 400 toimii yliopistojen opettajina ja tutkijoina. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöä on noin 700. Sopimuskausi on 1.4.2022–31.3.2024 .

Neuvottelujen tilanne:

 • 8.4. yliopistojen palkansaajia edustavat sopijaosapuolet hyväksyivät yliopistojen sopimusratkaisun. Neuvottelutulos hyväksyttiin JUKOssa OAJ:n vastustuksesta huolimatta.
 • 3.4. yliopistojen neuvotteluissa syntyi neuvottelutulos. Ratkaisusta kerrotaan, kun hallinnot ovat sen käsitelleet.
 • 1.4. yliopistosopimuksen osapuolet tapasivat ja päättivät jatkaa neuvotteluja 2.4.
 • 31.3. harjoittelukoulujen sopimuksesta neuvoteltiin ja jäätiin odottamaan, miten yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut edistyvät.
 • 31.3. yliopistojen työehtosopimuksesta neuvoteltiin koko päivä iltamyöhään asti. Neuvotteluja jatketaan 1.4.
 • 30.3. yliopistopöydässä jatkettiin neuvotteluja, mutta useita kysymyksiä on yhä auki. Neuvottelut jatkuvat 31.3.
 • 30.3. Sivista antoi harjoittelukouluja koskevan esityksensä. Sopimuksen raami, kuten palkankorotusten suuruus, neuvotellaan yliopiston yleisen työehtosopimuksen neuvotteluissa. Neuvottelut jatkuvat 31.3.
 • 29.3. yliopistopöydässä jatkettiin neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut jatkuvat 30.3.
 • 29.3. harjoittelukoulujen neuvotteluissa keskusteltiin Sivistan tavoitteista sekä perhevapaauudistuksesta. Neuvottelut jatkuvat 30.3.
 • 28.3. käsiteltiin mm. yliopistojen kokonaistyöajan tekstejä. Neuvottelut jatkuvat 29.3.
 • 25.3. yliopistoneuvotteluissa tarkasteltiin perhevapaan kustannuksia, ja esillä olivat myös määräaikaisuudet. Neuvottelut tiivistyvät viikonvaihteen jälkeen niin, että 28.3. alkaen on neuvottelut joka päivä sopimusten umpeutumisajankohtaan 31.3. asti.
 • 23.3. yliopistoneuvotteluissa olivat käsittelyssä perhevapaat. Seuraava tapaaminen on 25.3.

 • 22.3. oli harjoittelukoulujen tapaaminen, jossa käsiteltiin keskeisimpiä sopimustavoitteita. Harjoittelukoulujen osalta mm. sopimuksen pituus ja palkankorotus sovitaan yliopistoneuvottelupöydässä. Seuraavat harjoittelukouluja koskevat neuvottelut ovat 29.3.
 • 21.3. yliopistoneuvotteluissa keskusteltiin molempien osapuolten keskeisistä tekstitavoitteista sekä teemoitettiin tulevia tapaamisia. Seuraava tapaaminen on 23.3.
 • 18.3. harjoittelukoulujen neuvotteluissa käsiteltiin palkkatilastoja ja sovittiin uusista neuvotteluajoista. Seuraava tapaaminen on 22.3.
 • 18.3. neuvotteluissa käsiteltiin yksityiskohtaisia sopimustavoitteita, esillä olivat muun muassa yliopistojen määräaikaisuudet ja palkkauksen kehittäminen. Seuraava neuvottelu on 21.3.
 • 15.3. käsiteltiin poissaoloja ja perhevapaauudistuksen vaikutuksia. Seuraava neuvottelu on 18.3.
 • Yliopistoneuvotteluissa 10.3. tarkasteltiin sukupuolivaikutusten arvioinnin heijastuksia työehtosopimukseen sekä jatkettiin työaikaan liittyvien tavoitteiden käsittelyä. Seuraava osapuolten tapaaminen on 15.3.
 • harjoittelukoulujen neuvotteluissa 8.3. jatkettiin tavoitteiden yksityiskohtien käsittelyä. Seuraava tapaaminen on 18.3.
 • 4.3. harjoittelukoulujen neuvotteluissa OAJ esitteli tavoitteitaan Sivistalle. Seuraava neuvottelu on 8.3.
 • Harjoittelukoulujen neuvottelut käynnistyivät 3.3. Ensimmäisessä tapaamisessa olivat esillä Sivistan tavoitteet. Seuraava tapaaminen on 4.3.
 • Neuvotteluissa 3.3. olivat esillä työaikakysymykset. Keskeistä on, että opetuksen monimuotoistuminen tunnistettaisiin. Seuraava tapaaminen on 10.3.
 • 18.2. tapaamisessa keskusteltiin luottamusmiesten asemasta ja sitä koskevista sopimusmääräyksistä. Seuraava tapaaminen on 3.3.
 • 15.2. tulevat neuvottelutapaamiset teemoitettiin ja esillä olivat mm. yliopistosektorilla yleiset määräaikaiset palvelussuhteet. Myös palkkatilastoja käsiteltiin. Seuraava tapaaminen on 18.2.
 • 11.2. neuvottelut alkoivat ja osapuolet jättivät sopimustavoitteensa. JUKOn ja OAJ:n keskeisiä tavoitteita ovat mm. työskentelyedellytysten parantaminen ja palkankorotukset. Seuraava neuvottelutapaaminen on 15.2. Harjoittelukoulujen sopimusneuvottelut alkavat 3.3.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

30.05.2022

Ratkaisut auki sopimusneuvotteluissa

Uutinen

01.04.2022

Sivistan neuvotteluissa yritys jatkuu

Uutinen

28.03.2022

Kunta-alan sovittelut jatkuvat – pääkaupunkiseudulle laaja lakkovaroitus ja koko Suomeen kolmas ylityö- ja vuoronvaihtokielto

 • SOSTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista. OAJ on sopijana ns. liityntäpöytäkirjalla, jolla sovitaan mm. SAK-ajasta.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 790.
 • OAJ neuvottelee työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjasta Hyvinvointialan (HALI) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024.

Neuvottelujen tilanne:

 • 4.7. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi sopimus 
 • 2.6. Liityntäpöytäkirjan neuvotteluita jatkettiin ja sovittiin jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta.
 • 5.5. jatkettiin neuvotteluja varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta liityntäpöytäkirjasta. Seuraava neuvottelu sovittiin pidettäväksi 2.6. (alun perin neuvottelujen piti olla 23.5., mutta sitä siirrettiin).
 • 4.5. Yksityinen sosiaalipalveluala sopimuksettomassa tilassa
 • 29.4. Halin sopimus päättyy 30.4. Liityntäpöytäkirjasta neuvotellaan seuraavan kerran 5.5.
 • 7.4. liityntäpöytäkirjan neuvottelut jatkuivat. Pyrkimyksenä oli korjata ilmeiset epäkohdat, vaikka tavoitteista ei ollut yksimielisyyttä. Seuraava neuvottelu sovittiin pidettäväksi torstaina 5.5.
 • 4.3. käynnistyi Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjan neuvottelut. Neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä, vaikka näkemykset tavoitteista erosivat monin osin huomattavasti. Seuraava tapaaminen on 7.4.
 • Neuvottelut alkavat maaliskuun alussa 2022. 
 • 24.2. OAJ irtisanoi Hyvinvointiala HALIn ja Opetusalan ammattijärjestön välisen liityntäpöytäkirjan.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

04.07.2022

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi sopimus – OAJ:n jäsenille oikeus luottamusmiehen valintaan

Uutinen

13.06.2022

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuvat

Uutinen

30.05.2022

Ratkaisut auki sopimusneuvotteluissa

 • Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset: valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä mm. Opetushallituksen alaisessa Valteri-koulussa, kielikouluissa eli Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Suomalais-venäläisessä koulussa sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Valtion oppilaitoksia ovat lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus, SM:n alainen Pelastusopisto sekä THL:n alaiset koulukodit.
 • OAJ:n jäseniä tarkentavien sopimusten piirissä on 460. 
 • JUKO neuvottelee valtion yleisestä virkaehtosopimuksesta Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa, jonka jälkeen OAJ neuvottelee tarkentavista virkaehtosopimuksista.
 • Sopimuskausi on 31.3.2022–29.2.2024.
 • Vastuuneuvottelija on Petra Kirkko-Jaakkola. 

Neuvottelujen tilanne:

 • 1.12. Valtion virka- ja työehtosopimusosapuolten neuvottelijat tapasivat tänään. Suomen Pankin ennustepäällikkö esitteli neuvotteluryhmälle Suomen taloutta ja kustannuskilpailukykyä koskevan tilannekatsauksen. Sen mukaan talouskehityksen ennustaminen on vaikeaa. Kuluvan vuoden inflaatio on korkealla tasolla ja ennustettu hintojen nousu vuodelle 2023 on edelleen paljon pitkän ajan totuttua vauhtia nopeampi. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 9.12.
 • 29.11. Viime keväänä sovitussa valtion virka- ja työehtosopimuksessa päästiin palkankorotuksissa sopuun ainoastaan ensimmäisen vuoden korotusten osalta. Toisen vuoden palkankorotuksia koskevat neuvottelut alkavat joulukuussa. Mikäli sopuun ei päästä, sopimus on mahdollista irtisanoa 22. joulukuuta alkaen. Lue lisää 
 • 3.3. Valtion sopimuksessa kahden prosentin palkankorotukset
 • 28.2. Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulos
 • 27.2. Valtion työmarkkinalaitos jakoi sunnuntaina muutetun tarjouksen uudeksi sopimukseksi. Pääsopijajärjestöt kommentoivat tarjousta edelleen suullisesti. Sopimus vaatii kuitenkin vielä työstämistä. Osapuolet haluavat edetä kohti ratkaisua, ja neuvotteluja on käyty rakentavassa hengessä. Neuvotteluja jatketaan 28.2.
 • 25.2. Valtion työmarkkinalaitos antoi ensimmäisen kokonaistarjouksen uudeksi sopimukseksi tänään käydyissä neuvotteluissa. Palkansaajapuoli kommentoi tarjousta alustavasti, ja neuvotteluja jatketaan suunnitelman mukaisesti. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 27.3.
 • 24.2. Valtion työmarkkinalaitos perui tälle päivälle sovitun neuvottelutapaamisen vain muutamaa tuntia ennen sovittua aikaa. Seuraava neuvottelu käydään perjantaina 25.2.
 • 22.2. Valtion neuvotteluissa käsiteltiin yksityiskohtaisesti matkakustannusten korvaamiseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi keskusteltiin uudelleen myös palkansaajapuolen esittämistä työaikatavoitteista. Pääsopijajärjestöjen (JUKO, JHL ja Pro) yhteisenä tavoitteena on tasapainoinen työaikamääräysten uudistaminen, joka ottaa huomioon sekä lainsäädännön muuttumisen että työn tekemisen uudet muodot asiantuntijatyössä. Neuvottelut jatkuvat 24.2.
 • 21.2. Valtion neuvotteluissa keskusteltiin sopimuskaudesta ja sopimuksen rakenteesta. Esillä olivat myös suunnitellut työryhmäkirjaukset, jotka sovitaan osana kokonaisuutta ja siksi riippuvat toteutettavista sopimusmuutoksista. Seuraavan kerran neuvotellaan 22.2.
 • 18.2. valtion työmarkkinalaitos kommentoi palkansaajien tekstitavoitteita ja kuvasi omasta näkökulmastaan sitä, mitkä tai minkä tyyppiset asiat voisivat olla todennäköisemmin sopimuksen osia. Vastaavalla tavalla palkansaajat kommentoivat työnantajan listaa. Seuraava neuvottelutapaaminen on maanantaina 21.2.
 • Valtion neuvotteluissa käsiteltiin niin sanotun perhevapaauudistuksen valmistelun tilannetta.
  Valtion työmarkkinalaitos esitteli myös uudistuksen kustannuslaskennan perusteita. Myös muiden mahdollisten tekstimuutosten kustannusten arvioinnista käytiin keskustelua.
  Neuvottelut jatkuvat perjantaina 18.2.
 • Valtion sopimusneuvottelut jatkuivat 14.2. Neuvotteluissa puitiin tekstitavoitteita. Osapuolet pyrkivät kaksivuotiseen ratkaisuun, joka sisältäisi paikallisesti kohdennettavan virastoerän. Neuvottelut jatkuvat 16.2.
 • 7.2. Valtion neuvotteluissa osapuolet jatkoivat palkansaajapuolen tavoitteiden läpikäyntiä. Lisäksi keskusteltiin sopimuskauden pituudesta, palkankorotusten tasosta ja palkkaratkaisun rakenteesta. Neuvottelut jatkuvat 14.2.
 • 3.2. Valtion neuvotteluissa käytiin läpi yksityiskohtaisesti sekä työnantajan että palkansaajapuolen tavoitteita. Palkansaajien tavoitteista käsiteltiin työaikakysymyksiä. Työnantajan tavoitteista olivat esillä mm. matkakustannusten korvaamiseen liittyvät tavoitteet. Lisäksi neuvotteluissa keskusteltiin sopimuskauden pituudesta ja palkkaratkaisun rakenteesta. Neuvottelut jatkuvat 7.2.
 • 31.1. Valtion työmarkkinalaitos perui neuvottelutapaamisen. Seuraava aikataulun mukainen tapaaminen on torstaina 3.2.
 • 24.1. Osapuolet sopivat, että viime viikolla jaettujen sopimustavoitteiden valmistelu jatkuu osittain työryhmissä, osittain teema kerrallaan pääneuvotteluryhmässä. Seuraavan kerran neuvotteluja jatketaan 31.1. 
 • 17.1. Valtion sopimusneuvottelut jatkuivat tavoitteiden vaihdolla. Palkansaajat tavoittelevat muun muassa muun muassa ostovoimaa parantavaa yleiskorotuspainotteista palkkaratkaisua, parannuksia työaikamääräyksiin ja palkkausjärjestelmien kehittämistä. Seuraava neuvottelukerta on 24.1.Lue lisää Jukon uutisesta
 • 12.1.2022 valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät. Juko hoitaa valtion sopimuksen raamit ja OAJ neuvottelee opettajia koskevat tarkentavat virkaehtosopimukset.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

29.11.2022

Valtion virka- ja työehtosopimuksen toisen vuoden korotusneuvottelut alkavat joulukuussa

Uutinen

07.03.2022

Kunta-alan sopimusneuvottelut seisovat – ylityö- ja vuoronvaihtokielto tänään voimaan

Uutinen

03.03.2022

Valtion sopimuksessa kahden prosentin palkankorotukset

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

 • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
 • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
 • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
 • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
 • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!