• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestämme vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja.

Varhaiskasvatusseminaari

18.-19.2.2022

Vahvistaa alue- ja paikallistason koulutuspoliittista vaikuttamista erityisesti varhaiskasvatuksen edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Vahvistaa näkyvyyttä varhaiskasvatuksen edunvalvonnassa paikallistasolla.

Kohderyhmä

OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat, jotka vastaavat varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta.

Ilmoittautuminen

OAJ lähettää kutsun seminaariin.


Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston POE:n seminaarit

POE kevätseminaari 1.-2.4.2022
POE syysseminaari 11.-12.11.2022

OAJ järjestää POEn ohjesäännön mukaisesti kaksi pedagogisten opettajajärjestöjen seminaaria ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Seminaarin tavoitteena on käydä keskustelua opettajan työstä. Aiheeseen johdattelevat asiantuntijoiden ajankohtaiset katsaukset meneillään oleviin kehittämistoimiin ja opettajan työn muuttumiseen. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa meneillään olevista koulutuspoliittista uudistuksista ja käydä asioista keskustelua.

Kohderyhmä

OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa / jäsenjärjestö, SOOLin edustajat, pedagoginen toimikunta sekä OAJ:n hallituksen jäsenet.

Ilmoittautuminen

OAJ lähettää kutsun seminaariin.


Ammatillinen ja sivistyksen webinaari

13.5.2022

Seminaarin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja viestinnän vahvistaminen koko ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjoamista koulutus- ja ohjausmahdollisuuksista jatkuvan oppimisen polulla.

Ammatillinen koulutuskokonaisuus ja vapaa sivistystyö vahvistaa alueen elinvoimaa ja tarjoaa moninaiset opiskelumahdollisuudet kaikkiin elämän vaiheisiin.

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön aktiiviset jäsenet ja ensimmäisenä päivänä myös sidosryhmien kutsutut edustaja

Ilmoittautuminen

OAJ lähettää kutsun seminaariin.


Oppimisen tuki kuntoon! Toimiva oppimisen tuki
-seminaari

4.5.2022 

Seminaarissa kerrotaan osallistujille ajankohtaista tietoa lapsen, oppilaan ja opiskelijan tuesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella, sekä kertoa tuen uudistamisen tilanteesta ja OAJ:n tavoitteista tuen uudistamisen suhteen

Kohderyhmä

Luottamusmiehet ja esimiehet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Ilmoittautuminen

OAJ lähettää kutsun seminaariin.


Yliopistoseminaari

25.-26.11.2022

OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tehdään opetusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä

Yliopistoissa työskentelevät jäsenemme ja sidosryhmien edustajat.

Ilmoittautuminen

OAJ lähettää kutsun seminaariin.


 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa tapahtumat.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jaa