• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestämme vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja.

OPPIMISEN TUEN SEMINAARI 2.2.2024, HELSINKI

 Hallitusohjelmassa on tavoitteena oppimisen tuen yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Seminaarissa pohditaan, mitä yhtenäistäminen tarkoittaa eri koulutusasteiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös välittää ajankohtaista tietoa suunnitelmista tuen lainsäädännön uudistamisen suhteen sekä siitä, millaisia toimenpiteitä ja vaikuttamista tarvitaan onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kohderyhmä
OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat, jotka vastaavat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai toisen asteen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta.

Ilmoittautuminen
OAJ lähettää kutsut koulutukseen alue- ja paikallisyhdistyksille, jotka voivat ilmoittaa osallistujansa tilaisuuteen. Seminaariin mahtuu 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta.


VARHAISKASVATUSSEMINAARI 15.-16.3.2024, HELSINKI 

Vahvistaa alue- ja paikallistason koulutuspoliittista vaikuttamista erityisesti varhaiskasvatuksen edunvalvontaan liittyvissä asioissa.Vahvistaa näkyvyyttä varhaiskasvatuksen edunvalvonnassa paikallistasolla.

Kohderyhmä
OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat, jotka vastaavat varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta.

Ilmoittautuminen
OAJ lähettää kutsun seminaariin.


PEDAGOGISTEN OPETTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJISTON POE:N SEMINAARIT, HELSINKI

POE kevätseminaari 26.-27.4.2024
POE syysseminaari 15.-16.11.2024

OAJ järjestää POEn ohjesäännön mukaisesti kaksi pedagogisten opettajajärjestöjen seminaaria ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Seminaarin tavoitteena on käydä keskustelua opettajan työstä. Aiheeseen johdattelevat asiantuntijoiden ajankohtaiset katsaukset meneillään oleviin kehittämistoimiin ja opettajan työn muuttumiseen. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa meneillään olevista koulutuspoliittista uudistuksista ja käydä asioista keskustelua. 

Kohderyhmä
OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa / jäsenjärjestö, SOOLin edustajat, pedagoginen toimikunta sekä OAJ:n hallituksen jäsenet.

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.


AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA SIVISTYKSEN SEMINAARI 30.-31.8.2024, HELSINKI

 Seminaarin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja viestinnän vahvistaminen koko ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjoamista koulutus- ja ohjausmahdollisuuksista jatkuvan oppimisen polulla. 

Ammatillinen koulutuskokonaisuus ja vapaa sivistystyö vahvistaa alueen elinvoimaa ja tarjoaa moninaiset opiskelumahdollisuudet kaikkiin elämän vaiheisiin.  

Kohderyhmä
Ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön aktiiviset jäsenet ja ensimmäisenä päivänä myös sidosryhmien kutsutut edustaja 

Ilmoittautuminen
OAJ lähettää kutsun seminaariin.


YLIOPISTOPÄIVÄT 4.-5.10.2024, HELSINKI

OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutus- ja tiedepoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tehdään opetus- ja tutkimusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä
YLL:n jäsenet ja sidosryhmien edustajat.

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa tapahtumat.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jaa