• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tarjoamme luottamusmiehille, alueasiantuntijoille, yhdistysten puheenjohtajille ja työsuojelutoimijoille tukevan perehdytyksen luottamustehtävien hoitamiseen.

OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen sekä järjestökoulutukseen. Sopimuskoulutukset perehdyttävät työehtosopimusten määräyksiin sekä tulkintaan ja järjestökoulutus antaa valmiudet yhdistystoimintaan.

Tulevat aktiivien koulutukset sekä koulutusten sisällöt ja materiaalit ovat nähtävillä aktiivien omassa OAJ-areenassa. OAJ kutsuu osallistujat aktiivitoimijoiden koulutuksiin.

Tutustu koulutuksiin OAJ-areenassa

Luottamusmieskoulutus

Koulutus ylläpitää ja vahvistaa sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, työelämälainsäädännön, työsuojelun, yhteistoiminnan ja työelämän laadun sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla.

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot (SOLA):

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot oman sopimusalan edunvalvonta- ja sopimustoiminnasta, työlainsäädännön perusteista, neuvottelutaidoista sekä järjestön rakenteesta. Koulutuksessa on erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden opettajien edunvalvontaa hoitavien luottamushenkilöiden kanssa.

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää kolme lähiopetusjaksoa, etätehtäviä sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot (SOLA) 2023

SOLA 47, Sivista, osa 1

28.–29.8.

SOLA 47, Sivista, osa 2

25.–27.9.

SOLA 47, Sivista, osa 3

15.–16.11.

SOLA 43, varhaiskasvatus, osa 1

4.–5.9.

SOLA 43, varhaiskasvatus, osa 2

3.–5.10.

SOLA 43, varhaiskasvatus, osa 3

6.–7.11.

SOLA 44, yleissivistävä, osa 1

6.–7.9.

SOLA 44, yleissivistävä, osa 2

9.–11.10.

SOLA 44, yleissivistävä, osa 3

8.-9.11.

SOLA 45, ammatillinen, osa 1

11.–12.9.

SOLA 45, ammatillinen, osa 2

11.–13.10.

SOLA 45, ammatillinen, osa 3

13.–14.11.

SOLA 48, varhaiskasvatus, hyvinvointipalveluala, osa 1

30.–31.10.

SOLA 48, varhaiskasvatus, hyvinvointipalveluala, osa 2

27.–29.11.

SOLA 48, varhaiskasvatus, hyvinvointipalveluala, osa 3

Vuonna 2024

Ilmoittautuminen

SOLA koulutusten ensimmäinen osa on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse. Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa tapahtumat.oaj.fi.  SOLA opintojen toiselle ja kolmannelle osalle OAJ lähettää kutsun. 


Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön jatko-opinnot 2023

Jatko-opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden päivittää ja syventää aikaisempien edunval­von­takoulutusten asiasisältöjä sekä hankkia uusia neuvoja paikalliseen neuvottelutoimintaan. Koulutukseen hakeutuvalta vaaditaan SOLA-opintojen tai OAJ:n edunvalvonnan perusopintojen suorittamista.

Yleissivistävät

6.–7.2.

Varhaiskasvatus

13.–14.2.

Ammatillinen ja korkea-aste

16.–17.2.

Ilmoittautuminen

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön jatko-opinnot ovat avoin haku -koulutuksia, joihin ilmoittaudutaan itse. Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa tapahtumat.oaj.fi.
Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet täydennyskoulutukseen/jatko-opintoihin. 


Työsuojelukoulutus

Työsuojelun perusopinnot

Työsuojelun perusopinnot -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme opetusjaksoa sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilö ymmärtää vuorovaikutuksen, työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa.

Koulutuksessa opastamme yhteistoimintahenkilöä tiedon hankkimisessa. Lisäksi annamme tukea, uusia valmiuksia ja keinoja hoitaa yhteistoimintatehtävää. Kertaamme perustietoja työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä säännöksistä, laeista, sopimuksista ja suosituksista.

Kohderyhmä

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö: työsuojeluvaltuutettu, työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut, työsuojelutoimikunnan tai vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet.

Työsuojelun perusopinnot (kaikki sopimusalat) osat 1, 2 ja 3, HELSINKI

Ryhmä 1/2023, osa 1

9.–10.2.

Ryhmä 1/2023, osa 2

13.–14.3.

Ryhmä 1/2023, osa 3

4.–5.4.


Ilmoittautuminen

Työsuojelun perusopintojen ensimmäinen osa on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse.
Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa tapahtumat.oaj.fi. Työsuojelun perusopintojen toiseen ja kolmanteen osaan OAJ lähettää kutsun.


Työsuojelun jatko-opinnot 

Työsuojelun jatko-opinnot 1 

27.–28.3.

Työsuojelun jatko-opinnot 2

18.–19.9.

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää perusopinnoissa opittuja asioita sekä vahvistaa työsuojelutoimijoiden asiantuntijaroolia ja osaamista työelämän laatua, tuloksellisuutta ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevissa asioissa. Koulutus sisältää yhteistoiminnallisia osuuksia.

Ilmoittautuminen

Työsuojelun jatko-opinnot on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse.
Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa tapahtumat.oaj.fi.


Järjestökoulutus

Järjestökoulutus ylläpitää ja vahvistaa OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessään. Koulutus jakaa tietoa järjestön linjauksista ja vahvistaa yhdistystaitoja.

Monipuolinen koulutus lisää järjestön yhtenäisyyttä sekä vastaa eri jäsenryhmien tarpeisiin.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät 2023

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, suuret yhdistykset

18.–19.1.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, pienet ja keskisuuret yhdistykset

25.–26.1.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, pienet ja keskisuuret yhdistykset

2.–3.2.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, uudet puheenjohtajat

7.–9.2.


Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.

 

Muut aktiivitoimijoiden koulutukset löytyvät OAJ Areenasta. 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa tapahtumat.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jaa