• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tarjoamme luottamusmiehille, alueasiantuntijoille, yhdistysten puheenjohtajille ja työsuojelutoimijoille tukevan perehdytyksen luottamustehtävien hoitamiseen.

OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen sekä järjestökoulutukseen. Sopimuskoulutukset perehdyttävät työehtosopimusten määräyksiin sekä tulkintaan ja järjestökoulutus antaa valmiudet yhdistystoimintaan.

Sopimuskoulutus

Sopimuskoulutuksessa henkilöstä edustajat saavat perusvalmiudet palkkaus-, työaika- ja muissa palvelussuhdeasioissa. Koulutuksessa perehdytään mm. työ- ja virkaehtosopimuksiin, opetusalaan liittyvään lainsäädäntöön, keskeisiin koulutuspoliittisiin asioihin, välittömään ja edustukselliseen yhteistoimintaan sekä työsuojeluun.

Sopimustoiminta

SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSOPINNOT (SOLA) 2024, HELSINKI 

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot oman sopimusalan edunvalvonta- ja sopimustoiminnasta, työlainsäädännön perusteista, neuvottelutaidoista sekä järjestön rakenteesta. Koulutuksessa on erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden opettajien edunvalvontaa hoitavien luottamushenkilöiden kanssa. 

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää kolme lähiopetusjaksoa, etätehtäviä sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. 

SOLA 46, OVTES, yleissivistävä, osa 2

   7.-9.2.

SOLA 46, OVTES, yleissivistävä, osa 3

   23.-24.4.

SOLA 51, OVTES, ammatillinen, osa 1

   15.-16.2.

SOLA 51, OVTES, ammatillinen, osa 2

   25.-27.3.

SOLA 51, OVTES, ammatillinen, osa 3

   29.-30.8.

SOLA 50, OVTES, yleissivistävä ja valtio, osa 1

   11.-12.3.

SOLA 50, OVTES, yleissivistävä ja valtio, osa 2

   15.-17.4.

SOLA 50, OVTES, yleissivistävä ja valtio, osa 3

   2.-3.9.

SOLA 52, Sivista, Avainta, HALI,
kaikki koulutusasteet, osa 1

   20.-21.5.

SOLA 52, Sivista, Avainta, HALI,
kaikki koulutusasteet, osa 2

   9.-11.9.

SOLA 52, Sivista, Avainta, HALI,
kaikki koulutusasteet, osa 3

   4.-5.11.

SOLA 49, OVTES, varhaiskasvatus, osa 1

   29.-30.8.

SOLA 49, OVTES, varhaiskasvatus, osa 2

   28.-30.10.

SOLA 49, OVTES, varhaiskasvatus, osa 3

   9.-10.12.

Kohderyhmä
Uudet pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet sekä OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet edunvalvonnan perusopintoja.

Ilmoittautuminen
SOLA koulutusten ensimmäinen osa on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse. SOLA opintojen toiselle ja kolmannelle osalle OAJ lähettää kutsun.

 

SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN JATKO-OPINNOT 2024, HELSINKI

Jatko-opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden päivittää ja syventää aikaisempien edunvalvontakoulutusten asiasisältöjä sekä hankkia uusia neuvoja paikalliseen neuvottelutoimintaan. Koulutukseen hakeutuvalta vaaditaan SOLA-opintojen tai OAJ:n edunvalvonnan perusopintojen suorittamista.

Varhaiskasvatus OVTES
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

8.-9.4.

Yleissivistävät OVTES, valtio 
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

5.-6.9.

Sivista, Avainta, HALI (kaikki koulutusasteet)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

17.-18.9.

Ammatillinen, OVTES
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

26.-27.9.

Ilmoittautuminen
Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön jatko-opinnot ovat avoin haku -koulutuksia, joihin ilmoittaudutaan itse. Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet täydennyskoulutukseen/jatko-opintoihin.  


PÄÄLUOTTAMUS - JA LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 

Pääluottamus- tai luottamusmiesten neuvottelupäivillä osallistuja voi päivittää sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot ajan tasalle sekä vahvistaa jäsenten edunvalvontaa hoitavaa luottamusmiesverkostoa. 

Neuvottelupäivät on kohdennettu sopimusala- ja koulutusalakohtaisesti. Luottamusmiesten neuvottelupäiviä järjestetään valtakunnallisina ja alueellisina koulutuksina. 

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2024, HELSINKI

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus, suuret kunnat 
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet
(varapääluottamusmies voi osallistua, mikäli pääluottamusmies on estynyt) sekä tarvittaessa OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala/koulutusalakohtaisesti kohdennettuna mikäli pää- tai varapääluottamusmies ei voi osallistua, sekä OAJ:n alueasiantuntijat.

     11.4.

Ammatillinen (myös aikuiskoulutuskeskukset), Sivista, Avainta
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

     12.-13.9.

Ammatilliset oppilaitokset (OVTES)
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet
(varapääluottamusmies voi osallistua, mikäli pääluottamusmies on estynyt) sekä tarvittaessa OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala/koulutusalakohtaisesti kohdennettuna mikäli pää- tai varapääluottamusmies ei voi osallistua, sekä OAJ:n alueasiantuntijat.

     12.-13.9.

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus, keskisuuret ja pienet kunnat
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet
(varapääluottamusmies voi osallistua, mikäli pääluottamusmies on estynyt) sekä tarvittaessa OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala/koulutusalakohtaisesti kohdennettuna mikäli pää- tai varapääluottamusmies ei voi osallistua, sekä OAJ:n alueasiantuntijat.

 

     24.-25.9.

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus, suuret kunnat 
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet
(varapääluottamusmies voi osallistua, mikäli pääluottamusmies on estynyt) sekä tarvittaessa OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala/koulutusalakohtaisesti kohdennettuna mikäli pää- tai varapääluottamusmies ei voi osallistua, sekä OAJ:n alueasiantuntijat.

 

     30.9.-1.10.

Ammattikorkeakoulut (Sivista, Avainta)
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet (varapääluottamusmies voi osallistua, mikäli pääluottamusmies on estynyt) sekä tarvittaessa OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala/koulutusalakohtaisesti kohdennettuna mikäli pää- tai varapääluottamusmies ei voi osallistua, sekä OAJ:n alueasiantuntijat.

 

     2.-3.10

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus, keskisuuret kunnat
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet
(varapääluottamusmies voi osallistua, mikäli pääluottamusmies on estynyt) sekä tarvittaessa OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala/koulutusalakohtaisesti kohdennettuna mikäli pää- tai

 

     7.-8.10.

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus, keskisuuret ja pienet kunnat
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet
(varapääluottamusmies voi osallistua, mikäli pääluottamusmies on estynyt) sekä tarvittaessa OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala/koulutusalakohtaisesti kohdennettuna mikäli pää- tai varapääluottamusmies ei voi osallistua, sekä OAJ:n alueasiantuntijat.

     30.-31.10.

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.

 

LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT, 2024

Yleissivistävät, kunnat  
OAJ Etelä-Savo, OAJ Etelä-Karjala ja OAJ Kymenlaakso

Helsinki

19.-20.2.

Yleissivistävät, kunnat 
OAJ Keski-Suomi ja OAJ Pohjanmaa

Helsinki

21.-22.2.

Yleissivistävät, kunnat 
OAJ Pohjois-Savo ja OAJ Pohjois-Karjala 

Joensuu

28.-29.2.

Yleissivistävät, kunnat 
OAJ Pohjois-Pohjanmaa ja OAJ Kainuu 

Oulu

28.-29.2.

Yleissivistävät, kunnat 
OAJ Uusimaa ja OAJ Pääkaupunkiseutu

Helsinki

29.2.-1.3.

Yleissivistävät, kunnat 
OAJ Varsinais-Suomi ja OAJ Satakunta

Helsinki

4.-5.3.

Yleissivistävät, kunnat 
OAJ Kanta-Häme ja OAJ Päijät-Häme

Helsinki

6.-7.3.

Yleissivistävät, kunnat 
OAJ Pirkanmaa

Tampere

18.-19.3.

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Lappi

Kolari/Ylläs?

18.-19.4.

Ammatilliset (OVTES)

Helsinki

4.-5.4.

Ammatilliset (Sivista, Avainta)

Helsinki

4.-5.4.

Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö (OVTES, Sivista)

Helsinki

9.-10.4.

Yliopisto

Helsinki

17.-18.4.

Ammattikorkeakoulut (Sivista, Avainta)

Helsinki

17.-18.4.

Yleissivistävä koulutus/yksityiset, harjoittelukoulut (Sivista)

Helsinki

22.-23.4.

Varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat)

Helsinki

12.-13.11.

Varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat)

Helsinki

9.-10.12.

OAJ ja Tieteentekijät, yliopistosektori

Helsinki

11.10.

Kohderyhmä

Koulutus- ja sopimusalakohtaiset pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä heidän varajäsenensä, mikäli varsinaiset ovat estyneet sekä alueasiantuntijat valtakunnallisesti ja alueellisesti kohdennettuina. Yleissivistävän opetuksen koulutuksiin myös OAJ:n työnantajakohtaisten paikallisyhdistysten puheenjohtajat.

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.Työsuojelukoulutus

 

TYÖSUOJELUN PERUSOPINNOT (KAIKKI SOPIMUSALAT), 2024, HELSINKI

Työsuojelun perusopintojen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö ymmärtää työsuojeluyhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa ja tuntee oman rooliin liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Koulutuksen osallistuja saa valmiuksia ja keinoja hoitaa työsuojelutehtäväänsä, saa perustiedot työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä säädöksistä, sopimuksista ja suosituksista sekä tietää, mistä saa lisätietoa ja tukea työsuojelutehtävälleen. Työsuojelun perusopinnot - kokonaisuus sisältää kolme lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä muita yksilö- ja ryhmätehtäviä.  

Ryhmä 1/2024, osa 1

30.-31.1.

Ryhmä 1/2024, osa 2

13.-14.3.

Ryhmä 1/2024, osa 3

18.-19.4.

Kohderyhmä
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö: työsuojeluvaltuutettu, työsuojelu- 1. ja 2. varavaltuutetut, työsuojelupäällikkö, työsuojelutoimikunnan tai vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet. 

Ilmoittautuminen
Työsuojelun perusopintojen ensimmäinen osa on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse. Työsuojelun perusopintojen toiseen ja kolmanteen osaan OAJ lähettää kutsun

 

TYÖSUOJELUN JATKO-OPINNOT, HELSINKI

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää perusopinnoissa opittuja asioita sekä vahvistaa työsuojelutoimijoiden asiantuntijaroolia ja osaamista työelämän laatua ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevissa asioissa.  

Työsuojelun jatko-opinnot

20.-21.3.

Kohderyhmä
Työsuojelun perusopinnot suorittaneet työsuojelutoimijat.

Ilmoittautuminen
Työsuojelun täydennyskoulutus on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse.

 

TYÖSUOJELUN NEUVOTTELUPÄIVÄT

Koulutuksen tavoitteena on päivittää, syventää ja täydentää työsuojelun perusopinnoissa käsiteltyjä asioita sekä antaa osallistujille tukea työsuojelutehtävän hoitamisessa. Osallistujat voivat myös esitellä työpaikkakohtaisia haasteita ja hyviä käytänteitä.

Yleissivistävät

9.-10.9.

Ammatillinen ja korkea-aste

23.-24.9.

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus

25.-26.11.

Kohderyhmä
Työsuojelun perusopinnot suorittaneet työsuojelutoimijat.

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiviin.                      


Yhteistoimintakoulutus


YHTEISTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVIEN SUUNNITTELUPÄIVÄ 2.5.2024, ETÄ

Koulutuksessa suunnitellaan alueellisten yhteistoiminnan neuvottelupäivien rakenne.

Kohderyhmä
Alueasiantuntijat ja YT-yhteyshenkilöt. 

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville. 

 

ALUEELLISET YHTEISTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT

Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden työsuojeluosaamista ja tukea heitä yhteistoimintatehtävissään. Koulutuksissa esitellään myös paikallisia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Koulutusten teema on ”Järjestelmällinen työsuojelutyö tuottaa tulosta”.

Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät ovat OAJ:n alueyhdistysten vastuulla. OAJ ei hoida neuvottelupäivien käytännön järjestelyjä. Lisätietoja tilaisuuksista saat omasta alueyhdistyksestäsi.

OAJ Etelä-Savo, OAJ Kymenlaakso ja
OAJ Etelä-Karjala

   10.-11.10.

OAJ Pohjois-Karjala ja OAJ Pohjois-Savo

   23.-24.10.

OAJ Lappi

   24.-25.10.

OAJ Uusimaa, OAJ Pääkaupunkiseutu

   24.-25.10.

OAJ Varsinais-Suomi ja OAJ Satakunta

   4.-5.11.

OAJ Pohjanmaa ja OAJ Keski-Suomi

   6.-7.11

OAJ Kanta-Häme, OAJ Pirkanmaa ja
OAJ Päijät-Häme

   6.-7.11.

OAJ Pohjois-Pohjanmaa ja OAJ Kainuu

   6.-7.11.

Kohderyhmä
Yhteistoimintaelimissä toimivat OAJ:n jäsenet

 


Järjestökoulutus

 

JÄRJESTÖTOIMIJAT

OAJ 50 vuotta – tulevaisuuden yhdistystoiminta
Kohderyhmä: paikallis-, alue- sekä valtakunnallisten piirien- ja valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajat

 

   25.1.

Aluetoimijoiden koulutuspäivät
Kohderyhmä: alueasiantuntijat, alueyhdistysten puheenjohtajat ja varapuheenjohtaja

   5.-6.2.

Uusien aluetoimijoiden ja toimistosihteerien koulutuspäivä
Kohderyhmä: Uudet aluetoimijat ja toimistosihteerit

   9.9. (etä)

Aluetoimijoiden koulutuspäivät
Kohderyhmä: alueasiantuntijat

 

   18.-19.9.

Alueviestijöiden ja valtakunnallisten yhdistysten viestijöiden neuvottelupäivä

   26.-27.11.  

Alueellisten koulutusvastaavien neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueyhdistysten koulutusvastaavat

   27.-28.11.

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

 

PUHEENJOHTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄT 2024, HELSINKI

Puheenjohtajien koulutuspäivillä opiskellaan ajankohtaisia edunvalvonta- ja järjestöpoliittisia asioita, kuten jäsenhankintaa ja jäsenpitoa, yhdistysten taloutta, jäsentietojärjestelmäasioita, järjestövalmiutta, yhdistysviestintää, yhdistystoiminnan tehostamista, paikallisyhdistyksen asemaa paikallisneuvotteluissa, koulutuspoliittisen edunvalvonnan vahvistamista sekä yhdistystoiminnan materiaalien hyödyntämistä.

Puheenjohtajien koulutuspäivät, suuret yhdistykset (yli 500 jäsentä)

      7.-8.2.

Puheenjohtajien koulutuspäivät, pienet ja keskisuuret yhdistykset (alle 500 jäsentä)

 

      13.-14.2.

Puheenjohtajien koulutuspäivät, pienet ja keskisuuret yhdistykset (alle 500 jäsentä)

      12.-13.3.

 

Puheenjohtajien koulutuspäivät, uudet puheenjohtajat vuosina 2023 ja 2024 aloittaneet puheenjohtajat)

      18.-20.3.

Opettajayhdistysten puheenjohtajien koulutuspäivä

      8.4. (etä)

Kohderyhmä
OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä yli 500 jäsenen opettajayhdistysten puheenjohtajat. Jos varsinainen puheenjohtaja on estynyt, niin varapuheenjohtaja tai sihteeri voi osallistua. 

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutuspäiville.

 

JÄRJESTÖAKATEMIA, RYHMÄ 2024–2025, HELSINKI

Pitkäkestoinen järjestötoiminnan peruskoulutusohjelma, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä ja käytännön valmiuksia edunvalvontayhdistysten menestyksekkääseen johtamiseen, auttaa suunnittelemaan ja kehittämään yhdistysten toimintaa sekä innostaa jäseniä aktiiviseen toimintaan. Järjestöakatemiassa on neljä kahden päivän lähijaksoa sekä yksi yhden päivän etäjakso. Tämän lisäksi järjestöakatemiaan kuuluu Howspace-työskentelyä ja välitehtäviä sekä lopputyö.

Järjestöakatemia, 1. lähijakso 

11.-12.9.

Järjestöakatemia, 2. lähijakso

6.-7.11.

Kohderyhmä
OAJ:n paikallisyhdistysten johtotehtävissä toimivat henkilöt. 

Ilmoittautuminen
Avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse. Koulutettavat valitaan hakemusten perusteella. Koulutuksesta tulee mainoksia Opettaja-lehteen maalis-huhtikuussa ja valinnat tehdään toukokuussa 2024.

 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa tapahtumat.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jaa