• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa - satasten jäsenmaksulla voi säästää tonneja

OAJ:n jäsen saa jäsenmaksullaan monia rahanarvoisia etuja. Jäsenedut on esimerkinomaisesti muutettu euromääräisiksi eduiksi. Emme tarkoita, että jokainen jäsen käyttäisi joka vuosi kaikkia etuja tai saisi kaikkia hyötyjä.

 

OAJ:n työssäkäyvä jäsen maksaa jäsenmaksua keskimäärin noin 395 euroa vuodessa. Ammattiliittojen jäsenmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Esimerkkinä käytetyn 395 euron jäsenmaksun verovähennyksen laskennallinen arvo on noin 160 euroa.

Toisin sanoen. Jos opettaja ei kuuluisi ammattijärjestöön, jäisi hänelle 19,50 euroa enemmän kuukaudessa käteen verojen jälkeen (234 euroa/vuodessa), mutta hänellä ei olisi oikeutta esimerkiksi luottamusmiehen palveluihin tai järjestön tarjoamaan suojaan.

OAJ:n luottamusmiespalvelut ovat jäsenen yksi merkittävimmistä eduista. Luottamusmiehet palvelevat vain ammattiliittoon kuuluvia jäseniä.

Esimerkki: Palkanmaksussa on toisinaan inhimillisiä virheitä. OAJ:n luottamusmies huomasi palkkakoulutuksen yhteydessä, että yhdelle opettajalle ei maksettu hänelle kuuluvaa palkanlisää. Luottamusmies oli yhteydessä työnantajaan ja asia saatiin kuntoon. Korjauksen jälkeen jäsen sai lisää palkkaa 1350 euroa vuodessa eli 112,50 euroa kuukaudessa.

Oikeusturvavakuutus turvaa OAJ:n jäseniä ammatissa mahdollisesti vastaan tulevien oikeustapausten varalta. Jos oikeusturva tulee tarpeeseen, ota yhteyttä OAJ:n lakitiimiin, jotka selvittävät, mikä kulloinkin on paras tapa oikeudellisen ongelman hoitamiseksi.

Esimerkki: Jäsen on joutunut työnsä vuoksi turvautumaan OAJ:n lakitiimiin apuun. OAJ:n juristi tutustuu kirjallisiin teksteihin kolme tuntia ja konsultoi jäsentä tunnin puhelimessa. Ulkopuolelta hankittuna tämä apu olisi maksanut vähintään 700 euroa.

OAJ on yksi ammattijärjestöpuolen aktiivisin kouluttaja. Jäsenille järjestetään monipuolista koulutustarjontaa OAJ:n toimiston ja paikallis-, alue- tai valtakunnallisen yhdistyksen järjestämänä. 

Esimerkki: Jäsen osallistuu nuorille (alle 35 v) tai alle 5 vuotta opettajana olleille suunnattuun NOPE- eli nuori opettaja -koulutukseen perjantaina ja lauantaina, josta toiselta päivältä, perjantailta, maksetaan ansionmenetys sekä matka-, majoitus- ja ruokailukulut sekä kouluttajien palkkiot. Koulutus maksaa järjestölle keskimäärin 650 euroa osallistujaa kohden.

Huom! Moni työnantaja hyväksyy kurssin lauantain osuuden veso-koulutuspäiväksi (6h) kurssitodistusta vastaan.

Yhä suurempi määrä koulutuksia on siirtynyt etäyhteyksillä pidettäviksi.
Koulutukseen tai tapahtumiin on mahdollista osallistua mistä vain.
Monet webinaarit on katsottavissa tallenteina – osallistumaan pääsee jäsenelle sopivaan aikaan.

Esimerkki: Jäsen osallistuu kahteen webinaariin vuosittain. Toinen niistä on alueellisen tason ja toinen keskustason järjestämä. Laskennallinen kustannus muodostuu esiintyjäpalkkion, henkilöstön työpanoksen sekä it-järjestelmien kulujen kautta. Yhden koulutuksen laskennallinen kustannus osallistujaa kohden on 20 euroa, eli yhteiskustannus 40 euroa.

Opettaja-lehti ja OAJ:n monipuolinen viestintä on jäsenelle ilmaista. Opettaja-lehdessä on tietoa edunvalvonnallisista asioista työn tueksi. Lehdessä on myös tietoa ajankohtaisista jäseneduista ja tapahtumista.
opettaja.fi

Esimerkki: Jäsenelle Opettaja-lehden vuosikerta on ilmainen. Muille tilaajille lehden vuositilaus maksaa 95 euroa.

OAJ:n yhdistykset järjestävät paikallisesti erilaista urheilu-, kulttuuri- ja jäsentoimintaa. Ne voivat olla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä urheiluvuoroja, teemailtoja, tapahtumia, pikkujouluja yms.

Esimerkki: Jäsen osallistuu kerran vuodessa yhdistyksensä  järjestämään kulttuuritapahtumaan, kuten teatterimatkaan. Kustannukset muodostuvat teatterilipusta ja matkakuluista sekä mahdollisista tarjoiluista, jotka esimerkkitapauksessa ovat 50 euroa jäsentä kohden.

OAJ:n ja Suomen messujen järjestämät Educa-messut ovat kasvatus- ja koulutusalan suurimmat messut, jotka järjestetään aina alkuvuodesta. Suosiossa olevat messut ovat osallistujille ilmaiset. 

  • Esimerkki: Keskimäärin asiantuntijatapahtumien messuliput maksavat noin 20 euroa. Ne sisältävät kaikki kulut, mitkä messujen järjestämisestä aiheutuvat, kuten esiintyjät, tilat, henkilökunnan työpanos, mainostaminen ym.

Member+ on yleisakavalainen jäsenetuportaali. Sinne on koottu eritasoisia vapaa-aikaan, hyvinvointiin, majoitukseen ja lomiin liittyviä etuja

memberplus.fi

  • Esimerkki: Jäsen käyttää kaksi kertaa vuodessa Member+ -palvelusta löytämäänsä jäsenetua. Laskennallinen säästö on 20 euroa käytetty palvelu/tuote.

OAJ:n jäsenyyteen kuuluu laaja vakuutuspaketti Turvan kautta. Pakettiin kuuluu myös ammatillinen vastuu-ja oikeusturvavakuutus, jota yksityishenkilö ei voi hankkia suoraan. Lisäksi OAJ:n jäsenet ovat oikeutettuja tuntuviin alennuksiin muista Turvan vakuutuksista. Jäsen on myös oikeutettu markkinoiden edullisimpaan henkivakuutukseen Kalevasta. 

Esimerkki: Jäsen on päättänyt kilpailuttaa vakuutuksensa. OAJ:n jäsenenä hän on oikeutettu alennuksiin Turvan vakuutuksista, kuten auto- ja kotivakuutuksesta. Kolmen vakuutusyhtiön tarjoukset saatuaan, hän toteaa saavansa Turvaan siirtyessä 200 euron säästön perheen vakuutuksista. Tämän lisäksi jäsen siirtää pariskunnan henkivakuutukset Kalevaan ja säästää 100 euroa vuodessa. Säästö yhteensä 300 euroa.

Kaikki OAJ:n yhdistykset järjestävät jäsenille avoimia varsinaisia kokouksia eli vuosikokouksia (kevät- ja/tai syyskokous) sekä kokouksia hallitukselle ja muille mahdollisille toimielimille.
Vuosikokouksessa jäsenet päättävät yhdistyksen suuntaviivoista seuraavalle toimintakaudelle (jäsenmaksu, toimintasuunnitelma, yhdistyksen budjetti, puheenjohtajan ja hallituksen valinta).

Esimerkki: Jäsen osallistuu kerran vuodessa vuosikokoukseen, jossa on ruokatarjoilu. Jäsenen saama hyöty pitää sisällään ruoan, tilavuokran ja muut järjestämisestä aiheutuneet kulut. Esimerkkitapauksessa kulut olivat 40 euroa jäsentä kohden.

Danske Bank tarjoaa OAJ:n jäsenille automaattisen alennuksen asuntolainan marginaalista. Jäsenenä saat asuntolainan edullisemmin kuin sellaiset henkilöt, jotka eivät ole akavalaisen ammattijärjestön jäseniä. Asuntolainastasi ei myöskään peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.

Esimerkki: Jäsen on kilpailuttanut asuntolainansa ja saanut parhaan tarjouksen Dankse Bankista. Hän on ottanut 200 000 euron lainan ja saanut siihen automaattisesti paremman marginaalin, joka laski jäsenyyden perustella 0,5:stä 0,4:ään prosenttiin. Säästö lainakuluissa on noin 200 euroa vuodessa. Lisäksi hän sai lainan ilman järjestelypalkkiota, joka olisi ollut 1200 euroa (normaalisti 0,6 prosenttia lainan määrästä).

OAJ on tehnyt yhteistyösopimuksen Sokos Hotellien kanssa. Nettisivujen kautta löydät laajan valikoiman myös muita loma- ja virkistysetuja. Lisäksi Member+ -sivulta löytyy Akavan jäsenten käyttöön laajalti erilaisia majoitusetuja.

Esimerkki: Jäsen on vierailee kaksi kertaa vuodessa OAJ:n jäsenhinnoilla hotellissa. Laskennallinen arvo on 40 euroa yötä kohden, yhteensä 80 euroa.

OAJ omistaa noin 700 lomaviikkoa Holiday Clubin korkeatasoisissa lomakohteissa Suomessa ja Ruotsin Åressa. Joukossa on sekä kaupunki- että hiihto- ja ulkoilulomia useassa eri kohteessa. Jäsenenä voit vuokrata Holiday Clubin lomaviikkoja selvästi markkinahintoja edullisempaan hintaan: viikkovuokrat ovat alle puolet markkinahinnoista.

Esimerkki: Jäsen päätti osallistua Holiday Clubin lomaviikkojen arvontaan. Jäsen sai arvonnassa haluamansa Lapin lomaviikon. Säästösi oli vähintään 400 euroa viikossa verrattuna normaaliin hintaan.

OAJ:n jäsenet kuuluvat Opettajien työttömyyskassaan. He ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan, kunhan ovat ilmoittautuneet TE-keskukseen ennen työttömyyden alkua ja työssäoloehto täyttyy. 

Esimerkki: Esimerkkiopettajamme joutuu työttömäksi kesän ajaksi ja ennen työttömyyttä hänen kuukausipalkkansa on ollut 2573 euroa. Keskimääräinen päiväraha hänen kohdallaan on kuukaudessa: 21,5pv * 70,14€/pv = 1508,01 €/kk. Esimerkkitapauksessa jäsen saa kesän ajalta ansiosidonnaista päivärahaa yhteensä 3016 euroa. Jos hän ei olisi työttömyyskassan jäsen, niin hän saisi peruspäivärahaa 1452 euroa, mikä on esimerkkitapauksessa alle puolet ansiosidonnaiseen päivärahaa verrattuna.

OAJ:n jäsenetuihin kuuluu Turvan laaja vakuutuspaketti, mihin sisältyy vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu-, matkaoikeusturva- sekä ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Matkavakuutus kattaa myös jäsenen mukana matkustavat lapset (samassa taloudessa asuvat) sekä lapsenlapset.

Esimerkki: Jäsen sairastuu ulkomaanmatkalla Arabiemiraateissa Dubaissa. Yhden vuorokauden sairaalahoito Dubaissa kustansi yhteensä 1540 euroa.

 

Eikä tässä vielä kaikki

OAJ tekee monipuolista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä, joille on vaikea laskea tarkkaa hintalappua. Työehtosopimuksen sisältämät perusehdot ja opettajien ammatillisen aseman turvaaminen edellyttävät jatkuvaa neuvottelu- ja vaikuttamistyötä.

Lue lisää monipuolisista jäseneduistamme oaj.fi/jasenedut

OAJ:n yhdistykset järjestävät laadukasta toimintaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kaikki tämä toiminta rahoitetaan jäseniltä kerätyillä jäsenmaksutuloilla.

OAJ:llä on merkittävä työtaistelurahasto, josta pystytään maksamaan lakkokorvausta mahdollisen työtaistelun aikana. OAJ pyrkii ratkaisuihin neuvotellen, mutta on varauduttava myös äärimmäisiin keinoihin. Kevään 2022 lakoissa avustuksen suuruus oli 180 euroa päivältä.

Sinulla on monta syytä kuulua OAJ:hin.

Lue kymmenestä syystä!Lue Jäsenyys kannattaa! -jäsenen opas

Jaa