• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko kirjautumista vaativissa palveluissa 21.3. klo 16-17.

Fiilismittari

OAJ:n jäsenilleen tarjoama palvelu, joka tarjoaa tietoa ja ideoita oman työhyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen.

Mikä se on ja miten se toimii?

Fiilismittari on OAJ:n jäsenilleen tarjoama palvelu, joka kartoittaa opetusalan ammattilaisten työhyvinvointia.


Mittarin käyttäjät saavat viikoittain kysymyksen, johon valitaan neljästä vastausvaihtoehdosta itselle sopivin. Tämän jälkeen käyttäjä voi myös kirjoittaa asiaan liittyvän kommentin. Käyttäjät näkevät omat tuloksensa ja sen, kuinka ne suhteutuvat muiden vastaajien tuloksiin. Lisäksi muiden käyttäjien anonyymit kommentit ovat luettavissa.

Käyttäjänä hyödyt mittarista saamalla tilannekuvaa omasta työhyvinvoinnistasi ja saat myös Työterveyslaitoksen vinkkejä teemaan liittyen.

OAJ saa mittarista ajankohtaista tietoa jäsenten työhyvinvoinnin tilasta muun muassa havainnollistavien grafiikoiden sekä sanallisten koosteiden muodossa. Käytämme anonyymeja tietoja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessamme, viestinnässämme ja koulutuksissamme. Fiilismittari on osa OAJ:n jäsenilleen tarjoamia työhyvinvoinnin työkaluja. Tervetuloa Fiilismittarin käyttäjäksi!

Kysymysten teemat vaihtuvat kuukausittain. Tutustu sekä kuluvaan että tuleviin teemoihin alla.
 

Kirjaudu ja ota Fiilismittari käyttöösi!

Tutustu alkuvuoden 2023 teemoihin

Tammikuun teemana on työyhteisön toimintamallit.

Työyhteisöön liittyvät asiat ovat keskeisiä työhyvinvoinnille. Erityisesti opetusalan ammattilaisten työhyvinvointia koskevissa tutkimuksissa on huomattu, että työyhteisön tuki on tärkeä tekijä opettajien jaksamisessa ja työn mielekkyyden kokemuksessa. Opetusalan työolobarometri viittaa, että sovitut työhteisön pelisäännöt ovat yhteydessä matalampaan sosiaalisen kuormituksen.


Tammikuussa kysytään:

11.1. Onko sinun hyvä olla työssäsi?
18.1. Onko työpaikallasi sovittuja tapoja käsitellä ristiriitatilanteita?
25.1. Pääsetkö osallistumaan tarpeeksi työtäsi koskeviin päätöksiin?
1.2. Saatko työyhteisöltäsi apua ja tukea?

Nostoja tuloksista


 

Helmikuun teemana on esihenkilötyö työn tukijana.

Johtamisella on merkittävä rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esihenkilötyöllä rakennetaan työnteon puitteet ja tuetaan työn sujumista sekä onnistumista. Tutkimustulosten valossa johtamisen koetaan toteutuvan epätasaisesti opetusalalla ja esihenkilötyö koetaan opetusaloilla hieman heikommaksi kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin.

Helmikuussa kysytään:

8.2. Tukeeko esihenkilö työtäsi?
15.2. Toimiiko esihenkilösi oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti?
22.2 Onko esihenkilösi kannustava?
1.3. Oletko käynyt kehityskeskustelun esihenkilösi kanssa vuoden sisään?

Maaliskuun teemana on palautuminen.

Työstä palautuminen on tärkeää työkyvyn kannalta. Huono palautuminen johtaa kuormituksen kasautumiseen. Opetusalan työolobarometri osoittaa, että kuormitus on korkeaa ja nousee lähes kaikilla sektoreilla. Tästä johtuen myös palautumisen merkitys työkyvyn tukijana korostuu. Työpaikalla palautumista voidaan tukea työyhteisön toimintamalleilla. Omien toimintamallien tarkastelu auttaa hahmottamaan sen, mikä itseä työssä palauttaa.

Maaliskuussa kysytään:

8.3. Tiedätkö miten palaudut parhaiten?
15.3. Salliiko työmääräsi sen, että päätät työpäiväsi ajoissa?
22.3. Onko sinulla palautumiskeinoja työpäivän aikana?
29.3. Pitdätkö taukoja työpäivien aikana kollegoiden kanssa?

Huhtikuun teemana on turvallisuus työssä.

Työpaikan turvallisuutta parantamalla voidaan vähentää työtapaturmia ja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia. Työturvallisuuslaissa on työnantaja ja työntekijävelvoitteet. Laki velvoittaa työnantajan esimerkiksi antamaan työntekijälle opetusta ja ohjausta. Työympäristön tilaa tulee jatkuvasti tarkkailla ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedottaa.

Huhtikuussa kysytään:

5.4. Oletko kohdannut uhka- tai väkivaltatilanteita työssäsi?
12.4. Tiedätkö miten työpaikallasi tehdään ilmoitus uhka- ja vaaratilanteista?
19.4. Aiheuttaako läheltä piti -tilanteet toimenpiteitä työpaikallasi?
26.4. Oletko kohdannut työssäsi somehäirintää?

Toukokuun teemana on kokemus työssä jaksamisesta.

Työssä jaksaminen on keskeinen kysymys yksilön työuran kannalta. Työssäjaksamisen perusedellytyksiä ovat muun muassa työntekoa tukevat työolot, tarvittava osaaminen ja työkyky.

Toukokuussa kysytään:

3.5. Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi? (0-10)
10.5. Koetko usein riittämättömyyden tunnetta työssäsi?
17.5. Miten pärjäät työsi kuormittavuuden kanssa?
24.5. Voitko kuvitella jaksavasi tässä työssä eläkeikään saakka?

Kesäkuun teemana on sisäinen motivaatio ja työn ilo.

Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiolitaa työssä sekä työhön liittyvää innostusta ja merkityksellisyyden kokemusta (Työterveyslaitos). Sen tekijöitä on tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen jotka ovat keskeisiä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan ammattilaisten keskuudessa. Kun työtään arvostaa, siitä syntyvä ilo voi parhaimmillaan heijastua koko työyhteisöön.

Kesäkuussa kysytään:

31.5. Oletko tyytyväinen ammatilliseen kehittymiseesi tämän lukuvuoden aikana?
7.6. Onko sinulla ollut mahdollisuuksia nauttia työstäsi?
14.6. Kiitos! Kooste kevään vastauksista.

 

Fiilismittari osana OAJ:n työhyvinvoinnin työkaluja

Opetusalan ammattilainen, kuinka voit?

Tavoitteenamme on, että jokaisen jäsenemme työhyvinvointi lisääntyy. Työhyvinvointi-sivuilla voit tutustua esimerkiksi Opetusalan työolobarometriin ja OAJ:n työhyvinvointirahaston toimintaan.

Lue lisää!

Fiilismittari Twitterissä