• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Opetusalan työolobarometri

Kuvituskuva

Teemme joka toinen vuosi työolobarometrin, jotta voisimme parhaiten ajaa koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja. Uusin Opetusalan työolobarometri julkaistiin helmikuussa 2022.


OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa kattavasti ja luotettavasti opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Barometrin kyselyyn vastaa opettajia ja opetusalan johtotehtävissä toimivia koko Suomesta aina varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.

Vuoden 2021 Opetusalan työolobarometri kertoo työolojen heikentymisestä entisestään 

Opetusalan henkilöstön kokemukset työoloista ovat heikentyneet entisestään, kertoo tänään julkaistu OAJ:n tekemä Opetusalan työolobarometri. Työn määrän kasvu ja työn pirstaloituminen sekä läikkyminen vapaa-ajalle aiheuttavat opettajille työkyvyn alenemista ja työstressiä.

Tämän tutkimuksen aikana jyllännyt koronapandemia on aiheuttanut haasteita työn ja työympäristön turvallisuuteen. OAJ:n työolobarometrin julkaisuaikana (helmikuu 2022)
alkaa kolmas vuosi alati muuttuvan pandemian haasteiden keskellä.

Lue vuoden 2021 Opetusalan työolobarometri 

Näin alan työolot laitetaan kuntoon

 • Työhyvinvoinnin johtaminen on sisällytettävä johtamiseen ja esihenkilöiden työhön.
 • Työelämän lainsäädännön tuntemus ja noudattaminen on osa johtamista ja esihenkilötyötä.
 • Esihenkilöiden on huolehdittava omasta työhyvinvoinnistaan, jotta he kykenevät toimimaan tehtävässään ja tukemaan ryhmäänsä.
 • Opettajien ja esimiesten itsensä johtamista sekä työajan seurantaa ja sen noudattamista on kehitettävä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
 • Työajan ylityksiin on reagoitava.
 • Koulutuksiin on saatava työsuojelua, turvallisuutta sekä työhyvinvointia käsittelevää aineistoa. Aineistoa on saatava myös opettajakoulutukseen.
 • Opettajien ja esimiesten on kiinnitettävä huomioita siihen, että viikkolepo toteutuu eli työtä ei tehdä seitsemänä päivänä viikossa.
 • Työpaikoilla on oltava ajantasaiset menettelyohjeet häirintä- ja epäasiallisen kohtelun tilanteisiin.
 • Menettelyohjeita on noudatettava ja kehitettävä sekä niistä on viestittävä ja perehdytettävä.
 • Huonoa käytöstä ei saa sallia ja siihen on puututtava esimiestyössä.
 • Huonon käytöksen ja epäasiallisen kohtelun ero on selkeytettävä ja henkilöstöä perehdytettävä.
 • Työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat turvallisuusjärjestelyt ja -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen.
 • Laitteet on tarkistettava määräajoin ja niitä on kehitettävä sekä henkilöstöä on perehdytettävä.
 • Työnantajan on laadittava konkreettiset menettelytapaohjeet väkivallan ennaltaehkäisyohjeineen.
 • Työnantajan on tehtävä työolojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen kuuluvat selvitykset.
 • Jokainen väkivaltatilanne on raportoitava.
 • Ennakoi, suunnittele, perehdytä ja harjoittele ja tee sama uudestaan.
 • Työyhteisön rakenteiden toimivuuteen on kiinnitettävä huomiota ja rakenteita on kehitettävä (työkuormitus, turvallisuus, työyhteisön toiminta, työn arvostus, oman työn hallinta, vaikutusmahdollisuudet jne.).
 • Työsuojelun toimintaohjelma ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma: yhteistoiminnallisesti laadittu, viestitty, käytetty, kehitetty.
 • Ehkäisee työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia, edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta.
 • Tuntee ja tukee sekä kehittää työyhteisön toimintaa.
 • Työsuojelun yhteistoimintaa on tehtävä ja kehitettävä.
 • Kehityskeskustelujen laatuun ja vaikuttavuuteen on kiinnitettävä huomioita.
 • Työn arvostukseen on kiinnitettävä edelleen huomiota.
 

Artikkeleita opetusalan työolobarometrista

Kaipaatko lisää tietoa? Tutustu koulutusmuotokohtaisiin artikkeleihin, joissa avataan barometrin tuloksia tarkemmin.

Lue työolobarometrin artikkeleita