• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusalan eettinen neuvottelukunta on valtakunnallinen riippumaton elin, joka ottaa kantaa opetusalan eettisiin kysymyksiin. Neuvottelukunta edistää keskustelua opettajan ammattietiikasta.

Opetusalan eettinen neuvottelukunta on laatinut opettajien eettinen ohjenuoran, eli Comeniuksen valan

Neuvottelukunta linjaa kannanotoillaan opetusalan yleisistä eettisistä periaatteista. Yksittäistapauksiin neuvottelukunta ei ota kantaa. 

Alta voit tutustua aiempiin kannanottoihin ja julkaisuihin.

Neuvottelukunnan jäsenet

Opetusalan eettisen neuvottelukunnan toimikausi alkoi vuoden 2020 alussa ja kestää vuoden 2023 loppuun.

  • Arno Kotro, opettaja, puheenjohtaja
  • Mirjam Kalland, professori, varapuheenjohtaja
  • Liisa Hakala, yliopistonlehtori, dosentti
  • Jaakko Heinimäki, päätoimittaja
  • Jouni Välijärvi, professori
  • Lauri Kurvonen, sihteeri

 

Neuvottelukunnan kannanotot ja julkaisut

Jaa