• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Poliittisilta päättäjiltä vahva tuki ammattijärjestöjen työlle

03.03.2023 - 11.01 Uutinen
Kuvituskuva

Poliittiset päättäjät osoittivat tukensa ammattijärjestöjen asemalle OAJ:n tuoreessa kyselytutkimuksessa. Vastaajat kannattivat vahvasti muun muassa yleissitovia työehtosopimuksia.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n teettämässä kyselyssä kartoitettiin poliittisten päättäjien kantoja keskeisiin työmarkkinakysymyksiin. Tulokset osoittavat päättäjien tukevan sopimusten yleissitovuutta ja ammattijärjestöjen asemaa.  

Jopa 73 % vastaajista oli sitä mieltä, että myös tulevaisuudessa on tärkeää määritellä palkansaajien työehtojen vähimmäistaso yleissitovilla työehtosopimuksilla. Kaikkien työnantajien on noudatettava sopimuksen määräyksiä riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon tai kuuluvatko hänen työntekijänsä ammattiliittoon. Työehtosopimusten yleissitovuus perustuu lainsäädäntöön.  

Valtaosa päättäjistä haluaa lisätä paikallista sopimista, mutta sen toivotaan tapahtuvan nykyisen järjestelmän puitteissa ja luottamusmiehen toteuttamana (72 %). Myös luottamusmiesten asemaa halutaan vahvistaa (67 %).  

– Toimivan paikallisen sopimisen edellytys on neuvotteluosapuolten tasapuolinen asema. Luottamusmiehen asemaa pitää vahvistaa, vaatii OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos 

Nykytilanteessa luottamusmies joutuu usein neuvottelemaan perustyönsä ohella.  

– Luottamusmiehelle tulee varata neuvotteluihin riittävästi työaikaa, ja osaamista pitää tukea, listaa Lindroos esimerkkejä tasapuolisuutta lisäävistä toimenpiteistä. 

Kyselytutkimuksen vastaukset osoittavat, että nykyisellä työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmällä ja ammattijärjestöjen tekemällä työllä on päättäjien tuki.  

Työmarkkinoiden toimivuus on perustunut sopimiseen ja näin tulee olla jatkossakin. Kyselyn tulos vahvistaa sen, että hyvä ja toimiva vuoropuhelu työmarkkinatoimijoiden ja poliittisten päättäjien kesken luo pohjaa toimivalle työelämälle, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto. 

 

OAJ:n tilaama ja Aula Researchin toteuttama päättäjäkysely kohdennettiin muun muassa puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajistolle sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan / sivistysvaliokunnan jäsenille. Kyselytutkimuksen otos kerättiin 20.12.2022–30.1.2023 . Lisätietoa kyselyn tuloksista antaa OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen, mika.vaisanen@oaj.fi, p. 020 748 9618

 

Kuva 1: Yleissitovat työehtosopimukset

Kuva 2: Paikallinen sopiminen

Kuva 3: Luottamusmiehen asema

 

Jaa